ФОРМАТУВАННЯ МЕРЕЖ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ

Для подальшого розгляду дамо визначення поняттю "формат роздрібного торговельного підприємства". Відповідно до словника Володимира Даля саме слово "формат" походить від латинського слова "formatum" і означає "розмір, величина, образ". Суворої загальноприйнятої класифікації форматів не існує, тому деякі великі мережеві торгові підприємства навіть створюють свою власну класифікацію.

Найчастіше в опис формату входять такі характеристики, як розмір магазину та його позиціонування, в основі якого лежать принципи ціноутворення, персонального маркетингу та асортиментної політики.

На практиці прийнято виділяти чотири формати.

1. Економічний супермаркет, різновидом якого можна вважати дискаунтер. Даний тип магазина призначений для найбільш повного задоволення першочергових потреб клієнтів за дуже низькими цінами, порівнянними з цінами на дрібнооптових ринках, але на відміну від нецивілізованих умов, в яких виробляються продажу на ринках, в дискаунтних супермаркетах цей процес здійснюється в досить комфортних умовах. Середня вартість покупки низька.

Розмір магазинів невеликої (торгова площа складає не більше 1000 м2, зазвичай 300-700 м2), асортимент обмежений 1500-2000 товарів.

2. Класичний супермаркет. Даний формат призначений для задоволення широких потреб клієнтів. Його характеризує велика кількість категорій товарів при відносно невеликій розмаїтості варіантів всередині кожної категорії, представлені делікатесні види продуктів харчування. Асортиментна політика таких підприємств часто будується виходячи з смаків і потреб постійних покупців, на яких і орієнтований даний супермаркет. Вартість середньої покупки - висока.

Торгова площа складає від 700 до кількох тисяч квадратних метрів (як правило, 2500-3000 м2), обов'язкова наявність парковки. Асортимент включає кілька тисяч, а іноді й десятків тисяч товарів (зазвичай від 7000 найменувань до 25 000-30 000). Ціни середні, вище, ніж в економічному супермаркеті.

3. Гіпермаркет. Даний формат покликаний задовольняти найширші потреби покупців. Для нього характерна наявність величезного розмаїття товарів у рамках однієї асортиментної категорії. Вартість середньої покупки - висока.

Обов'язковою умовою успішної роботи гіпермаркету є наявність якісної парковки. Торгова площа гіпермаркету складає десятки тисяч квадратних метрів (у будь-якому випадку, - не менше 2500 м2).

Асортимент включає кілька десятків тисяч найменувань товарів (зазвичай 30 000-60 000).

Ціни - змішані. При цьому на деякі види товарів встановлюються відносно низькі ціни, які й створюють "ілюзію" привабливості здійснення покупки саме в цьому магазині.

4. Спеціалізований магазин. Даний формат покликаний максимально задовольнити широкі потреби покупців у товарах визначеної асортиментної категорії.

Розмір магазину може бути різним, залежно від типу представленої категорії товару. Зазвичай він не перевищує розміру класичного супермаркету. Наявність парковки не обов'язково.

Ціни, як правило, знаходяться на середньому рівні, але іноді бувають нижче, ніж в супермаркеті.

Вплив форматів на організацію управління логістикою в мережевій роздрібній торгівлі

З будь-якої класифікації магазинів випливає, що кожен формат має своє призначення, зорієнтований на конкретну групу покупців, що має певний рівень достатку, націлений на задоволення тих чи інших потреб, надає той чи інший рівень комфорту і якості послуг тощо

Таким чином, основною метою визначенню приналежність магазина до якого-небудь формату є визначення його ринкового сегменту і, як наслідок, формування основних принципів його асортиментної політики, а також місця в логістичній системі і його ролі в бізнесі компанії.

В даний час ми спостерігаємо консолідацію мережевих торгових підприємств, мають у своєму складі магазини різних форматів. На наш погляд, ця тенденція буде продовжуватися, про що свідчить західний досвід розвитку мережевих структур у роздрібній торгівлі.

Прояв цієї тенденції в Росії, особливо в регіонах, на нашу думку, обумовлено як об'єктивними, так і суб'єктивними причинами.

До об'єктивних причин мультиформатності мережі можна віднести:

 • • бажання мережевого торговця збільшити сегмент присутності на ринку, розширивши коло потенційних покупців і включивши в нього клієнтів з низькими і більш високими доходами;
 • • посилити конкурентоспроможність компанії; та ін.

Серед суб'єктивних причин утворення мультіформатних мереж можна виділити:

 • • відсутність на ринку нерухомості приміщень одного і того ж розміру в достатній кількості, придбаних у власність або орендуються для організації роздрібних торговельних підприємств;
 • • обмежені можливості інвестицій у будівництво типових площ; та ін.

Однак таке форматування мережі не є достатнім для виділення однорідних груп магазинів з метою вироблення єдиних підходів до управління логістикою на цих об'єктах.

Це обумовлено тим, що в рамках одного формату можуть існувати об'єкти, на яких купівельну поведінку може істотно відрізнятися. Тому виявлення в рамках форматів магазинів з однаковим купівельним поведінкою (кластеризація магазинів) буде наступним кроком структурування мережі з метою побудови більш ефективної системи розподілу товарів при організації ланцюга постачань.

Управління мультиформатними мережевими торговельними підприємствами є значно складнішим процесом, ніж управління мережею однорідних торговельних підприємств.

У першу чергу, це обумовлено необхідністю інтеграції в єдину логістичну модель об'єктів торгівлі з відмінними один від одного бізнес-процесами, характерними для різних форматів магазинів.

В даний час все більше мережевих роздрібних компаній в ході розвитку свого бізнесу виходять за рамки одного регіону. Перед ними постають завдання управління логістичними бізнес-процесами в рамках міжрегіональної мережі. Для такої роздрібної компанії характерною є торгівля в кожному регіоні як загальним для всієї мережі асортиментом товарів, так і асортиментом місцевих виробників. Це особливо типово для мережевого роздробу продовольчого сектора.

Крім того, в конкретному регіоні може скластися ситуація, при якій одна і та ж роздрібна мережа представлена різними форматами, що володіють відмінним асортиментом товарів.

Очевидно, що управління логістикою все більше ускладнюється при розвитку бізнесу в таких напрямках, як: регіональна одноформатні мережу, регіональна мультиформатна мережу, міжрегіональна одноформатні мережу, міжрегіональна мультиформатна мережу.

До особливостям, які слід враховувати в організації управління логістикою в міжрегіональних мультіформатних мережах, можна віднести:

 • • віддаленість об'єктів, що ускладнює управління логістичними бізнес-процесами;
 • • великий розкид споживчих переваг і купівельної спроможності в кожному регіоні;
 • • суттєві відмінності конкурентного середовища в кожному регіоні;
 • • розподіленість постачальників по регіонах; та ін.

Наш досвід показує, що для того, щоб побудувати оптимальну систему управління логістикою у міжрегіональній мультиформатної роздрібної мережі, необхідно вирішити наступні базові завдання:

 • • використовувати централізовану модель управління логістикою компанії;
 • • централізувати функцію управління асортиментної політикою компанії;
 • • вибрати адекватну схему організації управління закупівлею товарів;
 • • використовувати інформаційну систему управління логістикою з централізованою архітектурою; та ін.

Централізована модель управління логістикою припускає максимальну концентрацію управлінських бізнес-функцій та закріплення їх за менеджерами компанії, розташованими централізовано. У першу чергу це стосується асортиментної політики торгової компанії.

Для міжрегіональної мультиформатної роздрібної компанії це виражається у формуванні та актуальною підтримки так званих форматних і регіональних "асортиментних матриць" магазинів.

Встановлюючи зв'язок "Товар - асортиментна матриця - об'єкт", менеджер центру, використовуючи інформаційну систему, визначає для роздрібної мережі можливі товарні потоки.

Одним із завдань для міжрегіональної роздрібної мережі є організація персонального маркетингу. Маркетингові програми, як правило, формуються центром і можуть охоплювати:

 • • всю мережу в цілому;
 • • конкретний формат компанії;
 • • конкретний регіон;
 • • конкретний формат (кластер) регіону;
 • • конкретний магазин.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >