Історія Білорусі

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПЕРЕДМОВА СЕРІЯ "ВІДПОВІДІ НА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ"ВСТУПВСТУП В ДИСЦИПЛІНУ "ІСТОРІЯ БІЛОРУСІ"Питання 1. Історія Білорусі як наукаРозділ 1. ЦИВІЛІЗАЦІЙНА СПАДЩИНА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ, СЕРЕДНІХ СТОЛІТЬ І БІЛОРУСЬПитання 2. Первісне суспільство на території Білорусі в кам'яному столітті (100 тис. Років тому - 4-3 тисячоліття до н. Е.)Питання 3. Бронзовий вік на території БілорусіПитання 4. Населення білоруських земель в залізному віці (VII ст. До н. Е. - V ст. Н. Е.)Питання 5. Духовна культура первісного суспільстваПитання 6. Розселення слов'ян на території БілорусіПитання 7. Формування ранньокласового суспільства на території БілорусіПитання 8. Становлення ранньофеодальної державності у східних слов'янПитання 9. Перші державні утворення на території Білорусі (IX-XII ст.)Питання 10. Феодальна роздробленість на білоруських земляхПитання 11. Боротьба з агресією хрестоносців і набігами монголо-татарських завойовників в XIII в.Питання 12. Прийняття та поширення християнства на білоруських земляхПитання 13. Культура білоруських земель в ІХ-ХІІІ ст.Питання 14. Становлення Великого князівства Литовського. Федеративний характер держави (XIII - перша половина XIV ст.)Питання 15. Зовнішня політика Великого князівства Литовського у другій половині XIII - першій половині XVI ст.Питання 16. Державний лад Великого князівства ЛитовськогоПитання 17. Економічний розвиток білоруських земель ВКЛ в XIV-XVI ст.Питання 18. Соціальні відносини на білоруських землях ВКЛ в XIV-XVI ст.Питання 19. Внутрішньополітичне становище в ВКЛ у другій половині XIII - першій половині XVI ст.Питання 20. Формування білоруської народності. Етнічні меншини на білоруських землях ВКЛ в XIII-XVI ст.Питання 21. Культура Білорусі в XlV-XVI ст.Розділ 2. ЦИВІЛІЗАЦІЙНА СПАДЩИНА НОВОГО ЧАСУ І БІЛОРУСЬПитання 22. Люблінська унія. ВКЛ у політичній системі Речі Посполитої (друга половина XVI-XVII ст.)Питання 23. Православ'я і католицтво на території Білорусі в XIV-XVIII ст.Питання 24. Реформація і Контрреформація на білоруських землях ВКЛ у XVI-XVIII ст.Питання 25. Берестейська церковна унія. Загострення релігійних протиріч на білоруських землях Речі Посполитої (кінець XVI-XVII ст.)Питання 26. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у XVII-XVIII ст.Питання 27. Зовнішньополітичне становище Речі Посполитої в XVII-XVIII ст.Питання 28. Політична криза і розділи Речі ПосполитоїПитання 29. Входження білоруських земель до складу Російської імперії (1772-1795 рр.)Питання 30. Культура Білорусі в XVII ст.Питання 31. Культура Білорусі у XVIII ст.Питання 33. Війна 1812 і БілорусьПитання 34. Громадсько-політичний рух в Білорусі в першій половині XIX ст.Питання 35. Зміни в політиці російського уряду у 30-40-ві рр. XIX ст.Питання 36. Соціально-економічний розвиток Білорусі в першій половині 'XIX ст. Розкладання феодально-кріпосницької системиПитання 37. Культура Білорусі в першій половині XIX ст.Питання 38. Скасування кріпосного права і аграрна реформа 1861 р в БілорусіПитання 39. Буржуазні реформи 60-70-х рр. Х / Х, в. в БілорусіПитання 40. Соціально-економічний розвиток Білорусі в другій половині XIX ст.Питання 41. Повстання 1863 р в БілорусіПитання 42. Народницький і соціал-демократичний рух в Білорусі в другій половині XIX, в.Питання 43. Формування білоруської нації. Білоруське національний рух XIX - початку XX ст.Питання 44. Культура Білорусі в другій половині XIX ст.Питання 45. Революція 1905-1907 рр. в БілорусіПитання 46. Соціально-економічний розвиток Білорусі на початку XX. в. Столипінська аграрна реформа в БілорусіПитання 47. Громадсько-політичний рух в Білорусі в 1907-1914 рр.Питання 48. Культура Білорусі на початку XX ст.Питання 49. Білорусь у роки Першої світової війниПитання 50. Лютнева буржуазно-демократична революція в БілорусіРозділ 3. РАДЯНСЬКА МОДЕЛЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ В ІСТОРІЇ БІЛОРУСІПитання 51. Жовтнева революція в Білорусі. Встановлення радянської владиПитання 52. Білоруське національний рух після Жовтневої революції. Освіта БНРПитання 53. Освіта БССРПитання 54. Білорусь під час радянсько-польської війни. Ризький мир та його наслідки для БілорусіПитання 55. Соціально-економічна і суспільно-політичне життя Радянської Білорусі в 1920-і рр.Питання 56. Політика білорусизації. Розвиток культури БССР в 1920-і рр.Питання 57. Індустріалізація в БССРПитання 58. Колективізація в БССРПитання 59. Суспільно-політичне і культурне життя в УРСР в 1930-і рр.Розділ 4. ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ БІЛОРУСІ В СЕРЕДИНІ XX СТ.Питання 60. Західна Білорусь у складі Польської держави (1921-1939 рр.)Питання 61. Національно-визвольний рух і розвиток культури в Західній Білорусі (1921-1939 рр.)Питання 62. Початок Другої світової війни. Входження Західної Білорусі до складу СРСР і БРСРПитання 63. Початок Великої Вітчизняної війни. Фашистський окупаційний режим на території БілорусіПитання 64. Масова боротьба проти фашистських загарбників. Партизанський і підпільний рух на території БілорусіПитання 65. Звільнення Білорусі від німецько-фашистських загарбниківПитання 66. Відбудова народного господарства БРСР (1945-1953 рр)Питання 67. Суспільно-політичне і культурне життя УРСР в 1945-1953 рр.Питання 68. Білорусь на міжнародній арені у другій половині 1940-х - першій половині 1980-х рр.Питання 69. Народне господарство УРСР в 1953-1964 рр.Питання 70. Суспільно-політичне і культурне життя Білорусі в 1953-1964 рр.Питання 71. Соціально-економічне життя БССР в 1960-х - першій половині 1980-х рр.Питання 72. Суспільно-політичне і культурне життя БССР в другій половині 1960-х - першій половині 1980-х рр.Питання 73. Перебудова в СРСР. Соціально-економічна криза в СРСР другої половини 1980-х - початку 1990-х рр. і його вплив на БССРПитання 74. Суспільно-політичне життя Білорусі в другій половині 1980-х - початку 1990-х рр.Розділ 5. СУВЕРЕННА РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ПРОЦЕСІВПитання 75. Становлення незалежної Республіки БілорусьПитання 76. Суспільно-політичне життя Республіки Білорусь у другій половині 1990-х рр. - Початку XXI ст.Питання 77. Соціально-економічне становище Республіки Білорусь в 1990-і рр. - Початку XXI ст.Питання 78. Наука і культура Білорусі в 1990-і рр. - Початку XXI ст.Питання 79. Зовнішньополітична діяльність Республіки Білорусь в 1990-і рр. - Початку XXI ст.
 
Наст >