Акціонерне право Росії

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПередмоваРОЗДІЛ I. АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, АКЦІОНЕРНЕ ПРАВОВІДНОСИНИ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯАкціонерне право як правовий інститут, наука і навчальна дисциплінаАкціонерне право як правовий інститутПоняття акціонерного права як правового інститутуАкціонерне законодавство та інші джерела акціонерного праваАкціонерне право як наука і навчальна дисциплінаПоняття, суть і типи акціонерного товаристваПоняття та основні характеристики акціонерного товариства. Місце акціонерного товариства в системі юридичних осібТипи і види акціонерних товариствТипи акціонерних товариствАкціонерне товариство працівників (народне підприємство) як особливий різновид акціонерного товаристваІсторія розвитку акціонерних товариств та акціонерного права в РосіїПоява і еволюція акціонерних товариств та акціонерного права в Росії до Жовтневої революції 1917 рАкціонерні товариства та акціонерне право в радянський і пострадянський періодиПравовідносини в акціонерній сферіВиди правовідносин у акціонерної сферіЧленське акціонерне правовідношення: природа і загальна характеристикаПідстави виникнення, зміни та припинення акціонерних правовідносинРОЗДІЛ II. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: СТВОРЕННЯ, ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІУстанова акціонерного товаристваПоняття і порядок заснування акціонерного товаристваПоняття та правовий статус засновників акціонерного товариства. Обмеження складу засновників (акціонерів)Статут акціонерного товаристваАкції та інші емісійні цінні папери акціонерного товаристваЕмісійні цінні папери, що розміщуються акціонерним товариством. Емісія цінних паперів: поняття, правове регулювання, процедураАкції: поняття, види, особливості розміщенняПоняття і види акційСпособи розміщення акцій: поняття і загальна характеристикаОпціони емітента: поняття та особливості розміщенняОблігації та інші емісійні цінні папери акціонерного товаристваПоняття і види облігаційОсобливості розміщення облігацій та інших емісійних цінних паперівСтатутний капітал, активи і чисті активи акціонерного товаристваСтатутний капітал акціонерного товариства: поняття, правова природа, функції, співвідношення з активами і чистими активамиФормування (оплата) статутного капіталу акціонерного товариства. Наслідки несплати акційЗміна розміру статутного капіталу акціонерного товаристваЗбільшення статутного капіталу акціонерного товаристваЗменшення статутного капіталу акціонерного товаристваПрибуток акціонерного товаристваПрибуток акціонерного товариства: поняття, джерела утворення та напрями використанняФонди акціонерного товаристваРеорганізація і ліквідація акціонерного товаристваРеорганізація акціонерного товаристваРеорганізація акціонерного товариства: поняття та загальні положенняОкремі форми реорганізації акціонерного товаристваЛіквідація акціонерного товаристваПоняття, підстави та порядок ліквідації акціонерного товаристваОсобливості розподілу майна ліквідованого суспільства між акціонерамиРОЗДІЛ III. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ АКЦІОНЕРАПрава, обов'язки та відповідальність акціонераПрава акціонераПрава акціонера: класифікація, особливості здійснення.Окремі майнові права акціонераОкремі немайнові права акціонераОхорона прав та інтересів акціонераОбов'язки і відповідальність акціонераНабуття статусу акціонера. Реєстр акціонерівПідстави та порядок набуття статусу акціонераРеєстр акціонерів (власників іменних цінних паперів)Поняття і цілі ведення реєстру акціонерів (власників іменних цінних паперів)Утримувач реєстру акціонерів (власників іменних цінних паперів)Утримання реєстру власників іменних цінних паперівПорядок ведення реєстру власників іменних цінних паперівНабуття більше 30 відсотків акцій відкритого акціонерного товаристваПравове регулювання питань концентрації акцій: загальні положенняПридбання цінних паперів на підставі добровільного чи обов'язкового пропозиціїДобровільне та обов'язкове пропозицію про придбання цінних паперів відкритого акціонерного товариства: поняття та основні відмінностіПроцедура придбання цінних паперів на підставі добровільного чи обов'язкового пропозиції: загальні положенняКонкуруючу пропозицію. Зміна добровільного чи обов'язкового пропозиціїОсобливості прийняття рішень органами управління відкритого акціонерного товариства після отримання добровільного чи обов'язкового пропозиціїВикуп цінних паперів відкритого акціонерного товариства при придбанні особою більше 95 відсотків загальної кількості акційВикуп особою, яка придбала більше 95 відсотків акцій відкритого акціонерного товариства, цінних паперів на вимогу їх власниківВикуп цінних паперів на вимогу особи, яка придбала більше 95 відсотків акцій відкритого акціонерного товаристваДержавний контроль за придбанням акцій відкритого акціонерного товаристваПрипинення участі в акціонерному товариствіПідстави припинення участі в акціонерному товаристві: види і загальні положенняПридбання та викуп акціонерним товариством розміщених акційПридбання акціонерним товариством розміщених акційВикуп акціонерним товариством розміщених акційРОЗДІЛ IV. УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ В акціонерному товариствіУправління та контроль в акціонерному товаристві: поняття і загальна характеристикаУправління акціонерним товариством: поняття, основні початку і суб'єкти здійсненняСистема контролю за фінансово-озяйственной діяльністю акціонерного товариства: стан та перспективиЗагальні збори акціонерівМісце загальних зборів акціонерів в системі органів акціонерного товариства. Правове регулювання питань підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерівКомпетенція загальних зборів акціонерівВиди загальних зборів акціонерівФорма проведення загальних зборів акціонерівПідготовка до проведення загальних зборів акціонерівРоль ради директорів (наглядової ради) при підготовці до проведення загальних зборів акціонерівФормування порядку денного загальних зборів акціонерівСписок осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерівІнформація про проведення загальних зборів акціонерівПроведення і підведення підсумків загальних зборів акціонерів. Документи загальних зборів акціонерівПорядок участі акціонерів у загальних зборах акціонерівЛічильна комісія та робочі органи загальних зборів акціонерівКворум загальних зборів акціонерівГолосування на загальних зборах акціонерівПрийняття рішень загальними зборами акціонерівДокументальне оформлення ходу і підсумків загальних зборів акціонерівРішення загальних зборів акціонерів; термін дії, оскарженняРада директорів (наглядова рада) та виконавчі органи акціонерного товаристваРада директорів (наглядова рада) як орган загального керівництва діяльністю акціонерного товаристваМісце ради директорів (наглядової ради) у системі органів акціонерного товаристваПорядок обрання і склад ради директорів (наглядової ради)Організація роботи ради директорів (наглядової ради)Оскарження рішень ради директорів (наглядової ради)Правове становище членів ради директорів (наглядової ради)Виконавчі органи як органи керівництва поточною діяльністю акціонерного товаристваСистема, компетенція і підзвітність виконавчих органів акціонерного товаристваОдноосібний і колегіальний виконавчі органиЗдійснення функцій одноосібного виконавчого органу керуючої організацією (керуючим)Тимчасові виконавчі органиВідповідальність осіб, які здійснюють управління діяльністю акціонерного товаристваКонтроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товаристваРевізійна комісія (ревізор) як орган, що здійснює внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товаристваМісце ревізійної комісії (ревізора) у системі органів акціонерного товариства. Компетенція ревізійної комісії (ревізора)Обрання ревізійної комісії (ревізора)Порядок діяльності ревізійної комісії (ревізора)Зовнішній контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товаристваРОЗДІЛ V. ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ОКРЕМИХ УГОДПравовий режим великих угодПоняття великої угодиПорядок схвалення великої угоди і наслідки його недотриманняПравовий режим угод, у здійсненні яких є зацікавленістьОсоби, які можуть бути визнані зацікавленими у вчиненні акціонерним товариством правочину. Умови визнання особи зацікавленим у здійсненні угодиПорядок схвалення угоди, у здійсненні якої є зацікавленість, і наслідки його недотриманняВизначення ціни (грошової оцінки) майна - предмета чинених акціонерним товариством угод
 
Наст >