Прибуток акціонерного товариства

Прибуток акціонерного товариства: поняття, джерела утворення та напрями використання

Акціонерне товариство як комерційна організація "запрограмовано" на отримання доходів - головною метою своєї діяльності воно має витяг прибутку на систематичній основі. Під прибутком розуміються отримані організацією доходи, зменшені на величину зроблених витрат; тобто наявність прибутку означає перевищення доходів над витратами - інакше у суспільства з'являється не прибуток, а збитки. Відповідно до цього розмір прибутку, відображаючи фінансові результати діяльності організації, виступає одним із ключових показників майнового благополуччя суспільства. Прибуток після оподаткування іменується чистим прибутком.

Доходи, завдяки яким утворюється прибуток, різні. Насамперед, це доходи від господарської діяльності товариства. Доходи можуть з'явитися і за рахунок інших джерел: так, специфічним доходом акціонерного товариства виступає дохід у зв'язку з продажем акцій, що розміщуються за ціною, що перевищує їх номінальну вартість (відбиваний, як зазначалося в 7.2 підручника, в бухгалтерському обліку як додатковий капітал). У податковому законодавстві всі доходи компонуються в дві групи: доходи від реалізації (виручка від реалізації товарів, робіт, послуг власного виробництва або раніше придбаних, а також виручка від реалізації майнових прав) і позареалізаційні доходи (у вигляді відсотків, отриманих за договорами позики, кредиту , банківського рахунку, банківського вкладу, а також з цінних паперів та інших боргових зобов'язаннях, у вигляді безоплатно отриманого майна, робіт, послуг або майнових прав і т.д.).

Розподіл прибутку і збитків товариства за результатами фінансового року - питання виключної компетенції загальних зборів акціонерів (подп. 11 п. 1 ст. 48 Закону про АТ). Нерозподілений прибуток залишається у розпорядженні товариства і використовується на загальних підставах (фінансове забезпечення виробничого розвитку організації і т.д.).

Варто виділити наступні спеціальні напрями використання прибутку, пов'язані з особливостями акціонерної форми:

1) розподіл прибутку серед акціонерів у вигляді дивідендів, при цьому акціонерним товариствам по з чинним законодавством не ставиться в обов'язок оголошувати про виплату дивідендів, навіть за наявності чистого прибутку. Компанія самостійно формулює свою дивідендну політику, яка "... в загальноекономічному сенсі визначає специфіку відтворювальних процесів компанії; .. .отражает специфіку підходів до відносин з інвесторами компанії, специфіку корпоративного управління і довгострокові цілі" [1]. У літературі зазвичай виділяють наступні типи дивідендної політики: політику стабільного дивіденду на акцію (коли компанія регулярно виплачує співмірні суми, які можуть індексуватися час від часу); політику постійних дивідендних виплат (при якій суспільство спрямовує на виплати фіксовану частку доходів); компромісну політику (яка передбачає низький стабільний дохід, а також постійно варійованих надбавку, "премію" у вдалі роки); політику залишкового дивіденду (коли виплата дивідендів ставиться в залежність від наявності інвестиційних можливостей в поточному році). З метою забезпечення прозорості механізму визначення розміру дивіденду ККП рекомендує акціонерним товариствам затвердити дивідендну політику у внутрішньому документі (п. 1.1 гл. 9).[1]

Детальніше на правилах оголошення та виплати дивідендів ми зупинимося при вивченні прав акціонерів (див. 10.1.2). Тут же зауважимо, що "дохід акціонера не обов'язково повинен приймати форму дивідендів, оскільки чистий прибуток товариства, не розподілена у вигляді дивідендів, в кінцевому рахунку збільшує вартість активів і зростання капіталізації суспільства, а значить, добробут акціонерів" (п. 1.1.1 гл . 9 ККП);

  • 2) збільшення статутного капіталу за рахунок майна товариства (про що вже говорилося в 3.3.1);
  • 3) формування фондів акціонерного товариства, до розгляду яких ми й переходимо.

  • [1] Підлогове А. В. Основи управління акціонерним капіталом // Інвестиційний банкінг. 2007. № 1.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >