Питання 23. Православ'я і католицтво на території Білорусі в XIV-XVIII ст.

З X по XIII ст. На східнослов'янських землях домінувала православна релігія. Православ'я зберегло панування на білоруських землях і після входження їх до складу ВКЛ до 80-х рр. XIV ст. Митрополію (велика адміністративно-територіальна одиниця церкви), до якої входили білоруські землі, очолював київський митрополит. У першій половині XIV ст. митрополит київський переїхав до Москви, і вона стала релігійним центром східнослов'янських земель. З другої половини XIV ст. великі князі литовські Ольгерд і Вітовт вели боротьбу за створення в ВКЛ православної церкви, незалежної від митрополита московського. З одна тисячу чотиреста п'ятьдесят вісім г. Православна церковна організація ВКЛ - "митрополія Київська і всієї Русі" - остаточно відокремилася від московської митрополії. Московська митрополія з 1461 г. Стала називатися "митрополія Московська і всієї Русі".

З середини XIII в. Лівонський орден, Ватикан і Польське королівство почали поширювати на білоруських землях католицтво. До кінця XIV ст. цей процес проходив повільно. Після укладення Кревської унії великі князі литовські могли бути тільки католиками. Вони підтримували католицький костел в усіх напрямках. У 1387 г. Було засновано Віленське єпископство, якому підпорядковувалися всі католицькі парафії, що знаходилися на території Білорусі. Віленське єпископство складалося з 7 парафій. За підтримки великих князів і землевласників-католиків католицький костел став великим землевласником. В кінці XIV ст. у ВКЛ з'явилися перші католицькі чернечі ордени, які підпорядковувалися безпосередньо Ватикану. Вище католицьке духовенство входило до складу верховних органів влади ВКЛ.

Православна церква і після Кревської унії продовжувала відігравати важливу роль у культурному і духовному житті ВКЛ. Її підтримували православні феодали східнослов'янських ("русских") земель князівства. У міру поширення і зміцнення позицій католицизму на білоруських землях вплив православної церкви падало. На "російських" землях ВКЛ протягом XIV-XVI ст. йшла боротьба між католицтвом і православ'ям. У цій боротьбі брали участь не тільки релігійні діячі, а й представники всіх станів ВКЛ.

У середині XVI ст. під впливом Реформації (суспільно-політичне й ідеологічне рух, спрямований проти римсько-католицької церкви та її ролі в політичній системі суспільства) у ВКЛ настав недовгий період толерантності (терпимості) до різних конфесій як з боку держави, так і в суспільстві. У цей період на території Білорусі крім православ'я і католицтва поширилися різні течії протестантизму: лютеранство, кальвінізм, аріанство. Становище православної церкви в Речі Посполитій погіршився в другій половині XVI ст. у зв'язку з Контрреформацией (релігійно-політичний рух проти Реформації, за відновлення позицій католицької церкви), яка боролася не тільки з протестантизмом. але і з православ'ям. Гоніння на православну церкву посилилися у зв'язку з укладенням Берестейської церковної унії (1596), яка об'єднала православну церкву Білорусі та України з католицькою. У результаті була створена греко-католицька церква, підпорядкована римському папі, що використовує католицьку догматику, але зберегла православні обряди. Унію не прийняло більшість православних віруючих. і вона насаджувалася насильницькими методами. Обмеження прав православних в Речі Посполитій продовжувалося і в XVII-XVIII ст. У середині XVIII ст. на білоруських землях Речі Посполитої залишилася єдина православна Могилевська єпархія.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >