Методологія наукових досліджень

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ВступРозділ I. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ СИСТЕМА ЗНАНЬ ПРО МЕТОДОЛОГІЮ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Поняття предмета дисципліни Завдання і структура дисципліни Системний підхід у науковому дослідженні РОЗВИТОК НАУКИ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ Розвиток науки як реальної продуктивної сили Філософський аспект розвитку науки Загальнометодологічні поняття філософії науки, використовувані в пізнавальній діяльностіФілософські принципиПоняття наукової теоріїКритерії істини МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ Сутність пізнання, характеристика та класифікація пізнання Характеристика рівнів наукового пізнання Основні характеристики теоретичного пізнання Методологія соціально-економічного дослідження МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ XXI СТОЛІТТЯ Знання і креативність - основні риси нового соціуму Перехід від моделі homo economicus до моделі homo creator Особливості нової і традиційної освітніх парадигм Національна система кваліфікацій Розробка галузевих рамок кваліфікаціїРозділ II. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Методи наукового дослідження та їх класифікація Зміст методів наукового дослідження та їх використанняМетоди отримання колективних експертних оцінок Методи системного аналізу об'єктів дослідження Властивості систем МЕТОДОЛОГІЯ КРЕАТИВНОГО РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ Методи креативного вирішення проблем Принципи та алгоритми розв'язання інноваційних завданьОсновні інструменти для вирішення завдань Теорія рішення винахідницьких задач та її застосуванняРечовий-польовий (вепольний) аналізКритика ТРИЗ Синергетика - методологія самоорганізації систем та міждисциплінарної комунікації Синектика - методологія розвитку творчої активності особистості Методологія пізнання і генерації ідей в освіті Коучинг - методологія ефективного вирішення проблемКоучинг і наставництвоКоучинг і тренінгКоучинг і управлінський менеджерський консалтингОсновні принципи коучингуЯк працює коучингХарактеристики коучингу як технологіїЕтани коучингуГідність коучингуКоучинг як інструмент створення навчається організаціїНавчаються компаніїПодання моделі коучингу по Колбу Розвиток креативного потенціалу організації МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ Основні етапи і стадії виконання науково-дослідної роботи Інформаційне забезпечення науково-дослідних робіт Оцінка результатів інтелектуальної діяльності Захист результатів інтелектуальної діяльностіПатентні правовідносини порядок одержання патентуПоняття та умови патентоспроможності корисної моделіПоняття та умови патентоспроможності промислового зразкаПраво на топології інтегральних мікросхемПраво на секрет виробництва (ноу-хау)Права на засоби індивідуалізації (гл. 76 ГК РФ)Право на товарний знак і на знак обслуговування (ст. 177 ЦК України) Зарубіжний досвід захисту прав на результати інтелектуальної діяльностіДосвід СШАДосвід НімеччиниДосвід ВеликобританіїДосвід ФранціїДосвід Японії Міжнародне співробітництво з питань інтелектуальної власностіСтруктура ВОІВ ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА Загальні вимоги до змісту та оформлення випускної кваліфікаційної роботи магістра Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Системи і алгоритми пошуку інформації в мережі ІнтернетОрганізація роботи в мережі Інтернет та з науковою літературою Особливості підготовки до науково-дослідного семінаруВисновокГлосарій
 
Наст >