Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Філософія arrow Методологія наукових досліджень

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

У результаті освоєння даної глави студент повинен:

знати

 • • сутність наукового пізнання об'єктивної реальності;
 • • понятійний апарат процесу пізнання;
 • • методологію соціально-економічного дослідження;

вміти

 • • виділяти об'єкт і предмет наукового пізнання;
 • • класифікувати (розрізняти) рівні наукового пізнання;
 • • вибирати (розробляти) методику конкретного наукового дослідження;

володіти

 • • методологією конкретного соціально-економічного дослідження;
 • • методологією теоретичного пізнання;
 • • методами проведення емпіричного дослідження.

Сутність пізнання, характеристика та класифікація пізнання

Пізнання - вища форма відображення об'єктивної дійсності. Існують наступні рівні пізнання: чуттєве пізнання; мислення, емпіричне і теоретичне пізнання. Поряд з цим виділяють наступні форми пізнання:

 • • пізнання, спрямоване на отримання знання, невіддільне від індивідуального суб'єкта (сприйняття, уявлення);
 • • пізнання, спрямоване на отримання об'єктивного знання, що існує поза окремого індивіда (у вигляді наукових текстів, у формі створених людиною речей, що несуть в собі соціальнокультурного сенс, та ін.).

Виділяють також різні типи пізнання: повсякденне, художнє і наукове, а всередині науки - природно-наукове та суспільно-наукове.

Різні сторони природи пізнання і його можливостей вивчає ряд наук, у тому числі теорія пізнання, яка розглядає пізнавальний результат як знання.

Знання - перевірений практикою і засвідчений логікою результат процесу пізнання дійсності, адекватне її відображення у свідомості людини у вигляді уявлень, понять, суджень, теорій.

Знання володіє різним ступенем достовірності, відображаючи діалектику відносної й абсолютної істини. Відносне знання - умовне, залежне від тих чи інших умов і стосовно до процесу пізнання є відображенням дійсності з деякою неповнотою збігу зразка з об'єктом. Абсолютна знання - безумовне, саме по собі суще, вичерпне відтворення узагальнених збігів зразка з об'єктом.

Основною метою пізнання є досягнення істинних знань, які реалізуються у вигляді теоретичних положень і висновків.

Наукове пізнання - сфера людської діяльності, функцією якої є отримання і теоретична систематизація об'єктивного істинного знання про дійсність. Якщо розглядати процес наукового пізнання в цілому як системне утворення, то в якості його елементів в першу чергу слід виділити суб'єкт і об'єкт пізнання.

Об'єкт пізнання - це те, що протистоїть суб'єкту, на що спрямована його практична і пізнавальна діяльність.

Об'єкт не тотожний об'єктивної реальності, матерії. Об'єктом пізнання можуть бути як матеріальні освіти (хімічні елементи, фізичні тіла, живі організми), так і соціальні явища (суспільство, взаємовідношення людей, їх поведінку і діяльність). Результати пізнання (підсумки експерименту, наукові теорії, наука в цілому) також можуть стати об'єктом пізнання. Таким чином, об'єктами стають існуючі незалежно від людини речі, явища, процеси, які освоюються або в ході практичної діяльності, або в ході пізнання. Предмет є лише одна сторона об'єкта, на яку спрямована увага будь-якої науки.

Суб'єкт пізнання - це носій предметно-практичної діяльності і пізнання, джерело пізнавальної активності, спрямованої на предмет пізнання. В якості суб'єкта пізнання може виступати як окрема людина (індивід), так і різні соціальні групи (суспільство в цілому). У випадку, коли суб'єктом пізнання є індивід, то його самосвідомість (переживання власного "Я") визначається усім світом культури, створеної на протязі людської історії. Успішна пізнавальна діяльність може бути здійснена за умови активної ролі суб'єкта в пізнавальному процесі.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук