Коучинг - методологія ефективного вирішення проблем

Коучинг (від англ. Coaching - "наставляти, надихати, тренувати для спеціальних цілей, підготовляти до вирішення певних завдань") - це система принципів і прийомів, що сприяють розвитку потенціалу особистості, а також забезпечують максимальне розкриття та ефективну реалізацію цього потенціалу. Основна задача коучингу - сприяння прийняттю і реалізації людиною усвідомлених і відповідальних рішень з проблемних питань.

Широке застосування в бізнес-менеджменті коучинг отримав на початку 1990-х рр. як:

  • • технологія, що переміщає із зони проблем в зону її ефективного вирішення;
  • • система, яка дозволяє побачити, відчути нові підходи та можливості, розкрити потенціал учня, знайти нестандартне рішення проблеми;
  • • особливу взаємодія студента і коуча, де останній не виступає в ролі консультанта, не дає порад і рекомендацій з вирішення задачі, а сприяє розкриттю потенціалу учня;
  • • процес, спрямований на досягнення цілей в різних сферах життя і заснований на знаннях, логіці, життєвому досвіді.

Таким чином, основний метою коучингу як креативного методу є допомога обучаемому в тому, щоб він самостійно знайшов рішення поставленого завдання. Відмінною особливістю коучингу є те, що коуч допомагає обучаемому знайти власне рішення, а не вирішує завдання за пего. Отже, коуч необов'язково повинен бути експертом в області досліджуваних проблемних ситуацій, але він повинен бути експертом в тому, як допомагають іншим в розкритті їх власних можливостей.

Коучинг - насамперед інструмент для підвищення особистої ефективності співробітника. Цей термін об'єднує два різних напрямки, які мають багато спільного, але тим не менш відрізняються один від одного.

Перший напрямок: коучинг як стиль управління в компанії. Він має на увазі особливі взаємини між керівниками і підлеглими. Роль коуча тут виконує сам керівник. Мета - підвищити ефективність роботи співробітників.

Другий напрямок: метод індивідуальної роботи з менеджерами вищої ланки. Як правило, для нього запрошують фахівця-коуча з боку. Цей метод особливо популярний. Частково це пояснюється тим, що таку послугу активно просувають консалтингові компанії. Крім того, багатьом топ-менеджерам потрібно стимул або підказка для подальшого розвитку, але, приміром, тренінгові фірми не можуть задовольнити подібні потреби - основна маса тренінгів розрахована в кращому випадку на середній менеджмент. Альтернативою могли б стати програми Executive MBA західних бізнес-шкіл, але далеко не всі менеджери вільно володіють англійською мовою. Обговорювати ж свої проблеми з членами команди багато керівників просто не готові. У гаком випадку має сенс використовувати коучинг. Вважається, що коуч допомагає зрозуміти, в чому людина неефективний, і разом з ним знаходить можливості розвитку.

Коучинг побудований на відкриттях, які в основному зроблені в інших областях. Його умовно можна вважати інтегрованим зборами ефективних принципів, технологій, прийомів і методів навчання рішенню завдань.

Коучинг бере початок у консультуванні та терапії, наставництво, тренінгу, менеджерському консалтингу. Однак він спрямований не на розбір проблем і труднощів, а на пошук рішень і поліпшення виконання професійної діяльності.

У XXI ст. коучинг широко поширився у всіх економічно розвинених країнах. Особливо він знайшов застосування в сфері управління людськими ресурсами (HR -менеджмент). Сінгапур і Гонконг переживають бум особистих тренувань. Практично на кожному підприємстві, керівники яких дбають про стабільність і розвивається бізнесі, мається офіційна посада тренера-коуча. Його технологія допомагає людям вирости над собою, освоїти нові навички і досягти великих успіхів. Особисті та корпоративні цілі ставали більш усвідомленими і узгодженими. Коучинг називають професією XXI століття. Він розвивається за кількома напрямками: особистий коучинг, професійний коучинг, бізнес-коучинг, корпоративний коучинг та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >