Коучинг і наставництво

Ці області діяльності близькі за формою, але мають суттєві відмінності за змістом.

Наставник - це зазвичай кваліфікований фахівець у якій-небудь області, що працює, як правило, з молодшими за віком і менш досвідченими працівниками в даній сфері, щоб допомогти йому придбати знання, навички та досвід.

Коучинг сприяє самостійному научению і розвитку. Коуч необов'язково має досвід роботи в тій же області, що і людина, з якою він займається.

Наставники в основному покладаються на просування вже існуючих знань або професійних навичок. Інакше кажучи, вчать тому, що знають самі. Перевагою методу є можливість навчання без відриву від виробництва, тобто на робочому місці. Учню не потрібно ламати голову над тим, як перенести знання з формату "аудиторії" на практику. У порівнянні з тренінгом метод в цілому більш індивідуалізований, але найчастіше не здатний навчити більшого, ніж знає і вміє сам.

Коучинг і тренінг

Тренінг - це навчання певним навичкам. Часто він обов'язковий для співробітників, щоб підвищити рівень їх професійної складової і збільшити професійні навички по тих чи інших спеціальностей.

Від традиційних форм навчання тренінг відрізняє кількість теорії і упор на практику, відпрацювання конкретних навичок. Єдиною проблемою в даному випадку є те, що перед повернулися з тренінгу учасником постає питання про необхідність перенести навички з "віртуальної" реальності тренінгу в "суворі будні" щоденного бізнесу. Цей процес дуже складний, однак якщо тренінг підготовлено та проведено професійно, а умови всередині організації сприяють тому, щоб учасник застосовував отримані знання на практиці, тренінг дає результат.

Основне обмеження тренінгів як методу підвищення результативності полягає в тому, що неможливо створити і "відпрацювати" готові рішення, відповідні для всіх без винятку ситуацій. У певних умовах співробітник повинен навчитися самостійно придумувати абсолютно нові методи і підходи до вирішення проблем.

Дослідження показали, що використання коучингу разом з тренінгом може привести до набагато більшої ефективності останнього. Згідно з результатами досліджень в американських компаніях на кінець року після проведення тільки тренінгу продуктивність персоналу збільшується на 22,4%, а проведеного разом з елементами коучингу - на 88%. Таким чином коучинг не тільки підвищує ефективність тренінгу як методу навчання, але й сприяє успішному перенесенню в робоче середовище результатів навчання.

Коучинг і управлінський менеджерський консалтинг

Консультанти зазвичай бувають експертами у своїй галузі. Коучі - експерти в плані підтримки процесу навчання і досягнення поставлених цілей.

Від консультанта але управлінню очікують, що він створить модель змін, засновану на інформації про поточний стан організації. Консультант прийде в організацію з боку, запропонує рішення і піде. Коуч допомагає клієнтам самостійно знаходити рішення. Консультанти по управлінню, як правило, працюють з інформацією, процесами і процедурами. Коучі ж - з окремо взятими людьми, зачіпають відносини та навички міжособистісного спілкування. Консультанти кажуть, що робити, і задають правильні питання.

Порівняльний аналіз різних методів підвищення результативності представлений в табл. 6.2.

Таблиця 6.2

Порівняльне опис основних методів підвищення результативності

Метод

Мета методу (або що отримує клієнт)

Коли використовується

Обмеження

Тренінг

Придбання конкретних навичок, іноді - зміна ставлення до роботи

Коли для ефективного виконання роботи виконавцю не вистачає знань і навичок

Необхідність переносу навичок з аудиторії в реальність. Не завжди індивідуалізований підхід

Професійне консультування

Рішення конкретної проблеми через "покупку" цього рішення

Коли проблема знаходиться у певній "експертної області" і не може бути ефективно вирішена всередині організації (відсутні час, знання і вигідніше купити рішення "на стороні")

Витрати повинні бути ретельно прораховані. Консультантом треба вміти ефективно управляти (що вельми складно). Як правило, не відбувається (або відбувається обмежено) підвищення компетентності клієнта щодо способів вирішення проблеми

Наставництво

Рішення конкретної проблеми через обмін досвідом

Коли всередині організації є співробітники, компетентні у вирішенні тих чи інших питань. Коли необхідна передача вже накопиченого всередині організації досвіду від більш досвідчених до менш досвідченим співробітникам

В основному передаються "готові" рішення і "мудрість минулого". Це рідко сприяє розвитку нових ініціатив

Коучинг

Рішення конкретної проблеми через розвиток самостійності і відповідальності за результат у співробітника

Коли для успіху справи критичні здатність співробітника до новаторства і почуття персональної відповідальності за результат

Вимагає спеціальних навичок у коуча. Організація повинна заохочувати самостійність, відповідальність і підприємливість співробітників

Назвемо п'ять головних результатів коучингу.

  • 1. Побудова такої життєдіяльності, яка дозволяє ставити і здійснювати важливі особисті цілі, знайти внутрішню гармонію. Коуч пропонує стратегії для управління часом, життєвої гармонією і якістю життя.
  • 2. Набуття сили і посилення життєвої мотивації. Коуч допоможе вам зосередитися на тому, що найбільш важливо для вас, і діяти відповідно до цих цінностей. Натхнення, мотивація і задоволення результатами праці - ось що зазвичай супроводжує цей процес.
  • 3. Досягнення і збільшення добробуту за рахунок особистої праці. Ще Вольтер помітив, що праця звільняє людину від трьох великих зол: нудьги, пороку і нужди. Якщо ми чітко визначаємо для себе, які блага ми хочемо отримати, наше життя організується таким чином, щоб ці блага нам забезпечити. У результаті ми стаємо і більш щасливими, і більш успішними завдяки високопродуктивної праці [1].[1]
  • 4. Подолання труднощів і бар'єрів. Часто нам доводиться стикатися з величезною кількістю різноманітних внутрішніх і зовнішніх перешкод. Завдяки якісно проведеним коучінгу внутрішні блоки можуть зникнути, а зовнішні блоки можуть бути подолані. Це найбільш ефективний шлях.
  • 5. Прояснення своїх цілей і зосередження на пріоритетах. Якщо ти чітко знаєш, чого саме хочеш від життя, процес отримання цього стає набагато простіше. Добре певні цілі й установки на майбутнє дозволяють нам зосередитися на тому, що дійсно важливо саме зараз.

Роль коуча полягає в тому, щоб допомогти клієнту визначитися з пріоритетами і підтримувати в ньому рішучість домогтися мети і відповідальності за се досягнення.

Коуч фокусується на творенні, досягненні цілей, створенні результатів. Його клієнт - людина, яка хоче йти до своїх цілей. Коучинг спрямований із сьогодення в майбутнє. Цілі і напрямок роботи визначає клієнт, а коуч супроводжує його на цьому шляху.

Коуч не вчить свого клієнта, як робити, він створює умови для того, щоб учень зрозумів самостійно, що йому треба робити, визначив способи, за допомогою яких він може досягти бажаного, сам вибрав найбільш зручний (вдалий, доцільний, прийнятний) спосіб дії і сам намітив основні етапи досягнення своєї мети (принцип самостійності клієнта).

Власне коучинг може розглядатися і в якості методу планування власного життя, управління її змінами і розвитком. Метою в цьому випадку є створення самого себе як особистості з необхідними, бажаними якостями і характеристиками в соціальному, особистісному, міжособистісному, матеріальному і духовному аспектах.

За допомогою коучингу можна надати нове забарвлення особистим цілям працівників, зв'язати досягнення персональних цілей і цілей організації. Коли працівники починають розуміти, що вони досягають своїх цілей тут, на підприємстві, вони починають жити в організації, працювати заради організації. Працюючи заради організації, вони працюють заради себе. Церестают бути тимчасовцями і починають працювати на перспективу. Працювати в цій організації для них може стати честю і привілеєм.

  • [1] Англійський економіст А. Маршалл писав у 1890 р .: "Всякий груд має своєю метою зробити який-небудь результат. Хоча деякі зусилля людина робить заради них самих, як, наприклад, в іграх для власного задоволення, вони не розглядають як праця . Тому праця можна визначити як всяке розумовий і фізичне зусилля, предпринимаемое частково або цілком з метою досягти якого-небудь результату, не рахуючи задоволення, одержуваного безпосередньо від самої виконаної роботи ". Слід підкреслити, що автор виділяє не праця взагалі (будь-яку трату енергії), а груд творчий, що приносить суспільству благоденство. Саме праця, а не всяка робота бере участь у досягненні економічного зростання (Маршалл А. Принципи політичної економії. Ч. 1. М .: Прогрес, 1983. С. 124-125).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >