Основні принципи коучингу

Коучинг працює на рівні свідомості і служить для розширення меж усвідомлення дійсності в ході аналізу поставленого завдання. Збір всієї необхідної інформації для вирішення та її аналіз виробляються клієнтом самостійно за сприяння коуча. Для цього використовуються спеціальні техніки, головна з яких - питальні технології коучингу.

У процедурі коучингу гармонійно поєднуються два принципи: принцип усвідомленості і принцип відповідальності. У випадку, коли людина діє відповідно до принципів коучингу, він вільний. Свобода з'являється саме тоді, коли людина повністю усвідомив свої бажання і прагнення; з'ясував, де, в якому місці він знаходиться на шляху до здійснення обраної ним мети; накреслив шляхи, за допомогою яких він може цю мету досягти, вибрав з усього різноманіття намічених шляхів свій єдиний і став діяти відповідно до виробленого ним плану для досягнення конкретного результату.

Основний принцип коучингу полягає в тому, що кожна людина (команда) здатний знайти оптимальні для себе шляхи досягнення цілей і вибрати оптимальний темп руху. Цей принцип застосовний і для організації в цілому.

Вихідні положення коучингу базуються на тому, що:

 • • всі люди мають здатність до розвитку;
 • • люди здатні змінюватися тільки в тих випадках, коли хочуть цього і готові до цього;
 • • наші переконання, що відносяться до власного потенціалу, прямо пов'язані з нашою успішністю;
 • • те, як ми визначаємо успіх, надасть прямий вплив на наші досягнення;
 • • ми обмежуємо наш потенціал рамками наших переконань (наприклад, вважаючи, що певні речі неможливі через зовнішніх або ситуаційних бар'єрів);
 • • люди вчаться тільки тоді, коли по-справжньому залучені в процес;
 • • ми можемо вчитися за допомогою всього, що ми робимо, однак навчання відбувається тільки тоді, коли ми мислимо і будуємо плани на майбутнє;
 • • для того щоб допомагати іншим, ми повинні безперервно прогресувати самі.

Як працює коучинг

Коучинг найкраще пристосований до прискореного ритму сучасного життя. Кожна коуч-консультація націлена на те, щоб задовольнити особисті та професійні потреби клієнта і сприяти досягненню його цілей.

Клієнтами коучингу можуть бути всі без винятку люди. Існує єдина вимога - активне включення самої людини в процес дослідження його життя, бажання якомога більш відкрито і чесно, всебічно подивитися на своє життя.

При дослідженні реальності, в якій знаходиться клієнт перед вибором шляху, він торкається таких сфер:

 • • матеріальної складової;
 • • ідеального уявлення клієнта про досліджуваній сфері;
 • • емоційної насиченості проблеми;
 • • уявлень і знань клієнта з теми дослідження;
 • • послідовності, організованості дій клієнта в реальному житті.

Цей алгоритм універсальний для будь-яких обговорюваних тем як особистого, так і суспільного плану.

Коучинг використовується тут як загальний термін, що охоплює ті підходи, техніки, експерименти і практики, які застосовуються для вдосконалення особистості, досягнення її цілей.

Про яку б школі коучингу не йшла мова, завжди є щось спільне, яке визначає, що таке коучинг:

 • • "процес партнерської взаємодії (супроводу), спрямований на досягнення результату, мети";
 • • "поступовий процес щодо збільшення усвідомлення і здібностей особистості";
 • • "процес взаємодії, який направляє увагу особистості на області її розвитку і прояснює їх";
 • • "система принципів і технік, спрямована на те, щоб розширити свої можливості та отримати в життя якомога більше того, чого хочеться";
 • • "процес залучення людини в управління самим собою";
 • • "процес отримання задоволення від своєї діяльності".

При такому підході мета міцніше утримується, істотно

підвищується ймовірність досягнення і клієнт готовий принципово відстоювати свої позиції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >