Гідність коучингу

Джон Уітмор у своїй книзі "Новий стиль менеджменту та управління персоналом" виділяє наступні гідності застосування коучингу в особистому і професійному діяльності.

 • • Покращення продуктивності діяльності. Це головне, для чого застосовується коучинг.
 • • Розвиток персоналу. Краще навчання персоналу.
 • • Коучинг передбачає швидке навчання "без відриву від роботи", причому цей процес приносить радість і задоволення.
 • • Поліпшення взаємин в колективі.
 • • Покращення якості життя. Поліпшення взаємин і пов'язаний з цим успіх змінюють на краще всю атмосферу на роботі.
 • • Краще використання майстерності і ресурсів людей. Коучинг відкриє багато не виявлених раніше талантів серед членів групи.
 • • Багаторазово зростають особиста ефективність клієнта і швидкість його просування до мети.
 • • Більша гнучкість і адаптивність до змін. У майбутньому потреба до гнучкості стає все більш відчутною. Величезна конкуренція на ринку, технологічні інновації, високошвидкісні глобальні комунікації, економічна невизначеність і соціальна нестабільність створюють цю потребу протягом нашого життя. У таких умовах може вижити тільки гнучкий і адаптивний [1].[1]

Коучинг як інструмент створення навчається організації

Існуюча система освіти не формує навички, необхідні працівникові в ринкових умовах.

Брак знань в області менеджменту, маркетингу, управління персоналом може виявитися критичним для організації в сучасних умовах. Тому особливе значення для бізнесу має здатність організації залучати або ж ростити висококваліфікованих фахівців.

У цій ситуації можна зробити ставку на залучення професіоналів. Однак ці люди добре працевлаштовані, і переманити їх непросто. Залучаються зі сторони професіонали добре знають собі ціну, нічим не зобов'язані компанії і завжди можуть погодитися на більш вигідну пропозицію конкурента. А ось співробітник, вирощений в стінах компанії, має з нею більш тісний зв'язок. Внесок у навчання співробітників потрібно поєднувати з політикою утримання спеціалістів, щоб їх не переманили організації, готові запропонувати більш вигідні умови роботи. Цього можна досягти, тільки створивши такі умови, коли кожному співробітнику забезпечується кар'єрне і професійне зростання в рамках організації, коли кожен співробітник бачить чіткі індивідуальні перспективи.

Навчаються компанії

Ще наприкінці 1970-х рр. Т. Пітерс і Р. Уотерман одними з перших сформулювали ідею про те, що кращі компанії - це навчаються компанії (learning company). Слідом за ними Е. Демінг, Р. Реванс, К. Аргуріс і інші дослідники стали активно звертатися до цієї теми . В даний час і в Росії концепція навчається організації стає все більш популярною.

Відповідно до даної концепції відмінною рисою навчається організації є те, що вона не тільки отримує нові знання, а й вивчає сам процес їх отримання і дає можливість своїм співробітникам практично реалізовувати свої знання. Тобто навчається організація - це організація, в якій люди усвідомлено навчаються, вивчають і вдосконалюють сам процес навчання, а також усвідомлено змінюють навколишню їхню дійсність.

Таким чином, ключова ідея концепції полягає в тому, що ефективність діяльності підприємства залежить не стільки від накопичення і використання вже знайдених рішень, скільки від розвитку власних навичок вирішення виникаючих питань, від здатності персоналу організації навчатися на власному досвіді.

Навчальна організація - це та, яка ефективно відповідає на виклик змін бізнес-середовища шляхом створення нових технологій і оволодіння новими знаннями й уміннями. Вона в найкоротші терміни інтегрує нові знання та вміння для перетворення своєї основної діяльності. Щоб відповідати таким вимогам, персоналу необхідно постійно підвищувати свою кваліфікацію та професійний потенціал.

Нова парадигма розвитку розглядає навчання як системний елемент організації, що несе відповідальність за надання організації нової якості. У свою чергу, вся діяльність організації розглядається не тільки з точки зору кількісних показників ефективності, а й з позиції показників якісного зростання. Від персоналу потрібен особливий настрій на оволодіння новими знаннями й уміннями без відриву від основної діяльності, а також готовність створювати особливі відносини між тими, хто вже опанував новими підходами, і тими, хто шукає допомоги, щоб оволодіти ними.

Концепція навчається організації стає першорядним завданням для багатьох підприємств, вона включає:

 • • підвищена увага до навчання та розвитку як до визначальних факторів ефективності організації і стійкої конкурентної переваги;
 • • організацію різних програм, які допомагають підтримувати навчання;
 • • виділення ключових персональних навичок, необхідних індивідам для успішного функціонування в самонавчається [2].[2]

Крім того, самонавчальна організація дає своїм співробітникам можливість реалізовувати вищу потреба людини - потреба в самореалізації. Це відбувається в результаті того, що співробітники, сформувавши свою позицію за допомогою лідера, знаходять свій сенс в організації як співтоваристві особистостей, який складається в пізнанні нового, розвитку своєї особистісної позиції і форм соціальної взаємодії (соціалізації). Відповідно людина в такій організації діє для реалізації власної мрії, а організація стає для нього оптимальним ресурсом її досягнення. У самонавчається людина реалізує сенс своєї життєдіяльності.

Важливість безперервної освіти в компаніях підтверджують наступні основні фактори:

• впровадження нової техніки, технології, виробництво сучасних товарів, зростання комунікаційних можливостей створюють умови для ліквідації або зміни деяких видів робіт.

У зв'язку з цим необхідна кваліфікація не може бути гарантована базовою освітою;

 • • глобалізація перетворює світ в ринок без кордонів із високим рівнем конкуренції між країнами. Країни, що мають сучасну систему інженерного праці та програм безперервної освіти, лідирують в умовах цієї конкуренції. Вони мають можливість у найкоротші терміни відповісти на будь-який виклик підвищенням продуктивності інженерної праці;
 • • зміни у всіх сферах життя - головний елемент сучасності. Безперервні і швидкі зміни в технології та інформатики вимагають безперервного навчання персоналу;
 • • для фірми більш ефективно і економічно підвищення віддачі від уже працюючих співробітників на основі їхнього безперервного навчання, ніж залучення нових працівників.

Продуктивність праці підвищується набагато швидше, якщо виробляється спеціальне навчання; вона допомагає так само економити значну частку коштів, які витрачаються через неякісне виконання робіт.

Навчання необхідно виконавцю і в тому випадку, коли змінюється зміст його роботи. Такі зміни можуть відбуватися з багатьох причин.

Зміни навичок, необхідних співробітнику, можуть бути пов'язані з розширенням сфери його діяльності у міру зростання кваліфікації, а також з переміщенням або просуванням на нову посаду.

У ході грамотної організації навчання важливо усунути розриви між навичками, необхідними для виконання даної роботи зараз і в найближчому майбутньому, а також тими, які будуть потрібні в майбутньому для виконання нової роботи. Саме ці розриви можна заповнити в результаті навчання.

Якщо керівництво організації піклується про впровадження нової технології, зміні методів роботи, введення нових структур, розширення діяльності підприємства, в будь-якому випадку необхідно ретельно спланувати навчання, необхідний для того, щоб забезпечити ефективність праці.

Подання моделі коучингу по Колбу

Спрощено весь процес коучингу можна зобразити у вигляді схеми, наведеної на рис. 6.7.

Коучинг може слідувати за "прямим шляху" від 1 -й до 6-й стадії. Однак у багатьох випадках можна виявити, що для того, щоб досягти своїх цілей, буде потрібно кілька разів проходити через треті, 4-ю і 5-ю стадії. Дана обставина пов'язана з метою коучингу, яка полягає в досягненні постійної зміни в поведінці, а для цього необхідна практика. Таким чином, досягнення мети коучингу учнем може зажадати отримання багатого досвіду і обов'язкове обговорення пройденого матеріалу.

Процес коучингу, співвіднесений з циклом навчання по Колбу

Рис. 6.7. Процес коучингу, співвіднесений з циклом навчання по Колбу [3]

У процесі коучингу дослідження перешкод, цілей, ресурсів та інших складових ставлення людини до ситуації є одним з інструментів "знаходження своєї гри", тобто свого, унікального способу вирішення конкретної проблеми співробітником.

Але (і це найважливіше) результатом коучингу завжди є ефективне дію, а не тільки слова або "розуміння". Коучинг - це "про майбутнє дія", а не "про минулі помилки", хоча для цих цілей минулий досвід може бути об'єктом обговорення та дослідження.

Коучинг можливий, якщо співробітник приймає і реалізує самостійні рішення. Інакше кажучи, людина повинна володіти правом прийняття рішень (або впливу на них) і нести відповідальність за результат. Підхід "роби, як я кажу" або "роби відповідно до процедури" рідко сприяє присвоєнню відповідальності за підсумковий результат виконавцем і гасить творчість. У ситуації рутинної роботи це може бути допустимо, однак якщо ви очікуєте від співробітників "олімпійської результативності" і стоять перед ними завдання нові і амбітні, необхідний підхід з позицій коучингу.

Безумовно, коучинг не є панацеєю від усіх організаційних проблем. Але сьогодні все частіше від співробітників організації очікують активного прийняття відповідальності, нестандартних рішень і лідерства щодо конкурентних завдань і проектів.

 • [1] Максимов В. Е. Коучинг від А до Я. СПб .: Мова, 2004. С. 19.
 • [2] Максимов В.Е. Указ. соч. С. 19.
 • [3] Харгроув Р .. Рено М. Ваш коуч. Допомога у вирішенні найзаплутаніших проблем в управлінні, бізнесі і кар'єрі. М .: Бізнес-модерн, 2 005.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >