Навігація
Головна
 
Головна arrow Філософія arrow Методологія наукових досліджень

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

У результаті освоєння даної глави студент повинен:

знати

 • • методику роботи з джерелами інформації;
 • • загальні вимоги, пропоновані до змісту і форми випускної кваліфікаційної роботи;
 • • особливості підготовки до захисту випускної роботи;

вміти

 • • визначати проблемну область дослідження;
 • • вибирати, описувати та застосовувати відповідну систему методів дослідження;
 • • здійснювати збір, систематизацію та аналіз даних для випускної роботи;
 • • захищати випускну кваліфікаційну роботу магістра;

володіти

 • • навичками написання аналітичних звітів, наукових робіт;
 • • навичками пошуку, накопичення та обробки наукової інформації, в тому числі в мережі Інтернет;
 • • навичками підготовки та участі в науково-дослідних семінарах;
 • • методами визначення комерційної цінності результатів наукової діяльності;
 • • умінням в установленому порядку захистити право на ноу-хау та інші результати наукової діяльності.

Загальні вимоги до змісту та оформлення випускної кваліфікаційної роботи магістра

Випускна кваліфікаційна робота показує необхідну сукупність методологічних уявлень та методичних навичок автора в обраній галузі професійної діяльності як результат освоєння навчальної програми та проведення наукового дослідження.

Магістерська дисертація демонструє можливості випускника відповідної програми підготовки, включаючи:

 • • визначення проблемної області дисертаційного дослідження;
 • • уявлення про якість об'єкта дослідження;
 • • формулювання авторської гіпотези;
 • • вибір, опис і застосування відповідної системи методів дослідження;
 • • збір, аналіз та систематизацію даних;
 • • реалізацію поставленої проблеми і пропозиція в цьому зв'язку відповідних механізмів;
 • • перевірку запропонованого методу і його адаптацію.

Базовими вимогами до автора магістерської дисертації є його самостійність, наявність професійного бачення, знання методів наукового дослідження і використання їх в рамках проведеного дослідження.

Зміст магістерської дисертації має характеризуватися новизною і значимістю розглянутої проблеми, логікою і обгрунтованістю висновків і рекомендацій, оригінальністю авторського стилю, новизною акредитуючої теоретичного та дослідницького матеріалу.

Дисертація оформляється у відповідності з існуючими вимогами, що пред'являються до кваліфікаційних робіт наукового змісту.

Відповідно до цього рекомендується наступна структура магістерської дисертації.

 • • Титульна сторінка.
 • • Зміст.
 • • Введення (обгрунтування теми та її актуальність, опис проблемної області, представлення об'єкта дослідження, цілей і завдань дослідження; базові гіпотези).
 • • Глава 1 (дослідження проблемної області предмета дослідження з урахуванням поглибленого опрацювання літератури, бібліографічних джерел і матеріалів обстеження).
 • • Глава 2 (виклад методів дослідження, передбачуваних результатів і логіки дослідження; опис проведення аналітичних та інформаційно-аналітичних робіт).
 • • Глава 3 (представлення результатів дослідження і аргументування пропозиції щодо вирішення заявленої проблеми).
 • • Висновок (критична оцінка результатів дослідження, організаційна апробація розроблених пропозицій).
 • • Бібліографічний список (література, періодична преса, інтернет-джерела).
 • • Програми (первинний матеріали обстеження, аналітичні дані, анкети і результати їх статистичної обробки).

Автореферат магістерської дисертації повинен містити наступні елементи:

 • • обгрунтування актуальності дослідження;
 • • визначення проблемної області;
 • • представлення предмета і об'єкта дослідження;
 • • формулювання цілей і завдань дослідження;
 • • виклад методів дослідження;
 • • характеристика структури роботи;
 • • обґрунтування теоретичної та практичної значущості дослідження;
 • • короткий зміст дисертаційного дослідження по главах;
 • • характеристика основних результатів роботи.

Обсяг автореферату повинен становити приблизно 10 сторінок.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук