Організація роботи в мережі Інтернет та з науковою літературою

Потрібну літературу необхідно вміти відбирати і шукати кожному досліднику. Бібліографія допомагає орієнтуватися в друкованих виданнях та джерелах. Ознайомлення з джерелами по потрібній проблематики необхідно починати з вивчення довідкової літератури. У процесі вивчення літератури рекомендується використовувати нові джерела. Це можливо здійснити, використовуючи картотеку.

У даній картотеці бажано організувати три розділи:

 • 1) прочитати;
 • 2) прочитано;
 • 3) витягу.

Організація такої картотеки дозволить закласти основи майбутніх публікацій. Однак інформації, що міститься в обраній літературі, значно більше потреб. Виходячи з цього, необхідно виділити потрібну інформацію і відкинути зайву. Таким чином, у дослідника закладаються дані виборчого читання.

Важливу роль для роботи з науковою літературою відіграє організація робочого місця. Воно повинно бути звичним для дослідника. Це скорочує час прівикаемості. На столі не повинні з'являтися нові предмети, що привертають до себе увагу. Необхідно до початку роботи подумати про те, що може знадобитися в процесі дослідження. При роботі з літературою потрібно вміти запам'ятовувати і розуміти прочитане.

Дослідники пропонують чотири способи обробки інформації при читанні:

 • 1) за поняттями (ключові слова);
 • 2) словами;
 • 3) складах;
 • 4) буквах.

За поняттями читання характерно для людей, які мають хорошу пам'ять і великий запас знань. Для розуміння тексту потрібно володіти розумовими прийомами і бути уважними при читанні. Один із прийомів полягає в сприйнятті не окремих слів, а цілих абзаців і груп пропозицій. При цьому використовується смислова здогадка - антиципація. Дослідник, що читає швидко, може по групі слів вгадати фразу, а по кількох фразам - сенс абзацу. Рекомендується саме так читати науковий матеріал.

Крім того, можливе використання так званого диференціального алгоритму. Він дозволяє виявити ключові слова і за допомогою їх побудувати смислові ряди. Після такого стиснення відбувається процес перетворення тексту, в результаті якого ідентифікується справжнє значення його змісту. У процесі навчання швидкості читання ставиться завдання виховання нових звичок. Головний шлях підвищення швидкості читання - це активізація процесів мислення при читанні. Один із способів рішення даної задачі - використання алгоритмів.

Інтегральний алгоритм складається з послідовності дій у процесі сприйняття тексту. Для використання даного алгоритму потрібно прочитати і запам'ятати всі блоки, розуміти їх зміст. В даний час структурна лінгвістика говорить про те, що всі науково-технічні та суспільно-політичні тексти володіють надмірної надмірністю - до 75%. Інтегральний алгоритм в даному випадку допомагає зосередити увагу при читанні на змістовних елементах.

Пошук інформації в мережі Інтернет може бути проведений різними способами, відмінними якістю та ефективністю пошуку.

Способи пошуку інформації в мережі Інтернет:

 • • пошук з використанням гіпертекстових посилань (перегляд пов'язаних сторінок за допомогою браузера);
 • • пошук за допомогою пошукових машин (заснований на використанні ключових слів, які передаються серверам);
 • • пошук за допомогою спеціальних засобів (заснований на застосуванні програм-спайдеров);
 • • аналіз нових ресурсів (пошук найбільш свіжої інформації).

Значна частина пошукових систем шукає інформацію

на сайтах мережі Інтернет, але є системи, здатні шукати інформацію в групах новин Usenet, товари в інтернет-магазинах, файли на FTP-серверах. Основними критеріями якості роботи пошуку є облік морфології мови, повнота бази, релевантність. Індексація інформації відбувається за допомогою пошукових роботів. Поліпшення якості пошуку - головне завдання сьогоднішнього Інтернету.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >