Особливості підготовки до науково-дослідного семінару

Невід'ємною частиною науково-дослідної практики служить науково-дослідний семінар. Він є активною формою науково-дослідної роботи і забезпечує оперативну взаємодію між вченими та магістрантами.

Метою даного семінару є публічне обговорення своєї науково-дослідної роботи та формування навичок наукових комунікацій у магістрантів.

Виходячи з мети, науковий семінар вирішує наступні завдання:

 • 1) ознайомлення з актуальними проблемами магістрантів в масштабах обраної програми навчання;
 • 2) формування навичок розробки наукових висновків і науково-дослідної роботи;
 • 3) публічне обговорення та подання проміжних висновків досліджень;
 • 4) апробація наукових результатів магістрантами (у формі наукових доповідей).

Безпосередню участь у науково-дослідному семінарі дозволяє придбати бракуючі ключові компетенції:

 • • здатність володіти навичками науково-публічної промови;
 • • здатність обгрунтовувати теоретичну і практичну значимість, а також актуальність обраної теми дослідження;
 • • здатність самостійно використовувати і здобувати нові знання та вміння;
 • • здатність самостійно проводити дослідження відповідно до програми;
 • • здатність представляти результати дослідження у вигляді доповіді або статті дослідникам;
 • • здатність до самостійного використання і освоєння нових методів дослідження;
 • • здатність розвивати і вдосконалювати свій загальнокультурний та інтелектуальний рівень;
 • • здатність критично оцінювати і узагальнювати результати, отримані зарубіжними та вітчизняними вченими.

Загальне керівництво семінаром здійснює декан факультету магістратури (директор інституту магістратури). Науковий керівник здійснює наукове керівництво науково-дослідним семінаром. У масштабі окремої програми загальне керівництво здійснює керівник даної магістерської програми. За програмою магістерської підготовки для наукового керівництва семінаром призначається науковий керівник від випускаючої кафедри. Даний науково-дослідний семінар планується на весь період навчання за кожною програмою магістерської підготовки. Проект плану наукового семінару розробляється за участю провідних вчених і проходить обговорення на засіданні випускової кафедри.

Проект плану науково-дослідного семінару складається:

 • • з дати і тематики проведення;
 • • форми проведення;
 • • рекомендованих категорій магістрантів, що залучаються на семінар;
 • • відомостей про залучаються на семінар науковців;
 • • розгорнутого плану проведення семінару;
 • • практичних рекомендацій з підготовки до семінару.

Узгодження і підготовка проекту плану семінару повинні бути завершені у встановлений термін. Потім план розглядається і проходить затвердження на науково-методичній раді магістратури. При необхідності одночасно із затвердженням планів науково-дослідного семінару магістрантів першого року навчання проводиться коригування планів магістрантів другого року навчання.

Після затвердження планів підготовки але програмами підготовки магістрів вони повинні бути опубліковані на сайті вузу і доведені до відома магістрантів та викладачів.

Науково-дослідний семінар входить в навчальні плани підготовки магістрантів і є обов'язковою формою аудиторних занять магістрантів. Він проводиться в кінці кожного семестру навчання, починаючи з другого. Точні дати проведення визначаються залежно від програм навчання. Тематика питань, розглянутих на семінарі, розробляється на підставі напрями наукових досліджень і в рамках конкретних магістерських програм.

Науково-дослідний семінар проводиться в рамках програми навчання. Він може проводиться в наступних формах:

 • • наукова конференція;
 • • обговорення результатів наукових досліджень;
 • • круглі столи;
 • • диспути;
 • • ділові ігри;
 • • лекції провідних вчених.

За результатами проведення науково-дослідного семінару проводиться підсумкова атестація у формі заліку. Рішення про атестацію приймає науковий керівник семінару.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >