Питання 78. Наука і культура Білорусі в 1990-і рр. - Початку XXI ст.

Проголошення державної незалежності Білорусі в 1990 р поклало початок новому етапу в розвитку культури Білорусі. Істотний вплив на культурні процеси в країні надали також лібералізація суспільно-політичного життя та економічна криза. Це зумовило поєднання суперечливих тенденцій у культурному розвитку. З одного боку, розширилися можливості для вільної творчості, для альтернативних форм в художній культурі, головним напрямком культурного життя зграю звернення до історичної спадщини. З датою боку, скорочення державного фінансування призвело до згортання наукових досліджень, занепаду закладів культури, творчих організацій.

У зв'язку з проголошенням суверенітету важливою політичною подією стало створення сприятливих умов для розвитку і функціонування білоруської мови. У 1990 р Верховна Рада УРСР прийняв закон "Про мови в Українській РСР", відповідно до якого білоруська мова проголошувався державним. Російська мова зізнавався засобом міжнаціонального спілкування, гарантувалася можливість для вільного розвитку і вживання інших мов. Конституція 1994 законодавчо закріпила державний статус білоруської мови. Почався активний переклад сфери освіти та культури, засобів масової інформації на білоруську мову. Форсування і непродуманість цих заходів привели до невдоволення значної частини населення. За ініціативою Президента на референдум, який відбувся 14 травня 1995 р було винесено питання про статус російської мови. Більшість громадян Білорусі висловилося за надання російській мові рівних прав з білоруським. Нова редакція Конституції, прийнята 24 листопада 1996, закріпила положення про двох рівноправних державних мовах.

З початку 1990-х рр. в Білорусі почалося реформування системи освіти. У 1991 Верховна Рада прийняв закон "Про освіту в Республіці Білорусь", який поклав початок переходу загальноосвітньої школи на 12-річний термін навчання. У Республіці Білорусь обов'язковим є загальне базову освіту. У 1999 р уряд прийняв Програму розвитку національної системи освіти до 2010 р Базовою школою стала 10-річка. Загальна середня освіта передбачалося зробити 12-річним. Але влітку 2008 р було прийнято рішення повернутися до 11-річної загальної середньої освіти. Рівень грамотності дорослого населення в республіці становить 99,6%.

В даний час йде реформування системи вищої освіти. Готується Кодекс про освіту. У 2010-2011 навчальному році в республіці діяли 45 державних вищих навчальних заклади, з них 33 університету, 10 закладів освіти недержавної форми власності.

На початку 1990-х рр. білоруські наукові установи опинилися в скрутному становищі: скорочення державного фінансування призвело до закриття багатьох наукових тем і відтоку наукових кадрів за кордон або в інші сфери діяльності. Наукове життя активізувалася з другої половини 1990-х рр., Коли стабілізувалося економічне становище і відновилася державна підтримка наукових досліджень. Пріоритетними визнаються наукові дослідження, які сприяють розвитку науково-технічного прогресу. Провідною науковою установою є Національна академія наук Республіки Білорусь, яка виконує близько 40 державних наукових програм, співпрацює з 52 країнами світу. У 2005 р Президент підписав Декрет про створення Парку високих технологій.

На рубежі XX-XXI ст. активно розвивається художня культура Білорусі. Розширилася тематика літературних творів: поряд з традиційними темами (Велика Вітчизняна війна, життя білоруського села та ін.), Письменники звертаються до історичного минулого Білорусі, чорнобильської трагедії. Різноманітністю тематики відрізняється поезія, драматургія. Театри Білорусі зберегли високий професійний рівень. Широку популярність здобули спектаклі "Князь Вітовт" за п'єсою А. Дударєва, "Дзвін - не є молитвою" за п'єсою І. Чигринова, "Тутейшіе" за п'єсою Я. Купали. Поряд з державними театрами з'явилися недержавні, які розвивають альтернативні форми і жанри театрального мистецтва. До історичної тематики звернувся Національний театр опери та балету, на сцені якого поставлені опера В. Солтана "Дике полювання короля Стаха" і балет "Пристрасті" ("Рогнеда") А. Мдівані. Білоруське образотворче мистецтво збагатилося творами, що відображають події історичного минулого, життя сучасників, красу білоруської природи. Значне місце у творчості художників займає чорнобильська тема.

Складний період переживає білоруський кінематограф. У порівнянні з радянським періодом значно зменшилася кількість створених фільмів. До числа найбільш значних творів останніх років відносяться "У серпні 44-го ..." М. Пташука. "Анастасія Слуцька" Ю. Елхов.

Подальший розвиток отримало музичне мистецтво. У республіці і за кордоном відомі Національний оперний і Національний музичний театри. Популяризацією білоруської музики займається Державний концертний оркестр під управлінням М. Фінберга. З 1992 р у Вітебську проводиться щорічний міжнародний музичний фестиваль "Слов'янський базар".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >