Склад субд і робота БД

СУБД являє собою оболонку, за допомогою якої після побудови структури таблиць, завдання зв'язків між таблицями і заповнення таблиць даними виходить відповідна база даних. У зв'язку з цим корисно поговорити про систему програмно-технічних, організаційних та "людських" складових (рис. 1.15).

Склад СУБД

Рис. 1.15. Склад СУБД

Програмні засоби включають транслятори і систему управління, що забезпечує введення-виведення, обробку та зберігання інформації, створення, модифікацію і тестування БД. Базовими внутрішніми мовами програмування є мови четвертого покоління. В якості базових мов можуть використовуватися С, C ++, Pascal, Object Pascal. Мова C ++ дозволяє будувати програми як мовою Visual Basic з його широким спектром можливостей, ближчий і зрозумілий навіть користувачеві-непрофесіоналові, так і на Непроцедурного (декларативному) мові структурованих запитів SQL. Раніше зазначалося, що історично для системи управління базою даних склалися три мови:

 • 1) мова опису даних (ЯОД), званий також мовою опису схем - для побудови структури ("шапки") таблиць БД;
 • 2) мова маніпулювання даними (ЯМД) - для заповнення БД даними і операцій оновлення (запис, видалення, модифікація);
 • 3) мова запитів - мова пошуку наборів величин у файлі відповідно до заданої сукупністю критеріїв пошуку і видачі витребуваних даних без зміни вмісту файлів і БД (мова перетворення критеріїв у систему команд).

В даний час функції всіх трьох мов виконує мова SQL, що відноситься до класу мов, що базуються на обчисленні кортежів.

Разом з тим збереглися і мови запитів, наприклад, мова запитів за прикладом Query By Example (QBE) класу реляційного числення доменів. Відзначимо, що ці мови в якості "інформаційної одиниці" БД використовують окремий запис. За допомогою мов БД створюються додатки, бази даних і інтерфейс користувача, що включає екранні форми, меню, звіти. При створенні БД на базі СУБД Paradox ці елементи (об'єкти) фіксуються в окремих файлах. У СУБД Access, Interbase все створені об'єкти розміщуються в одному файлі.

Для роботи з створеної БД користувачеві або адміністраторові БД слід мати перелік файлів - таблиць з описом складу їх даних (структури, схеми). Для цього створюється спеціальний файл, званий словником даних (репозитарием, словником-довідником, енциклопедією). Опис БД відноситься до метаінформації.

В якості технічних засобів можуть виступати супер- або персональні комп'ютери з відповідними периферійними пристроями.

Організаційно-методичні засоби - це сукупність інструкцій, методичних і регламентуючих матеріалів, описів структури і процедури роботи користувача з СУБД і БД.

Користувачів можливо розділити на дві основні категорії:

 • • кінцеві користувачі (КП);
 • • адміністратори баз даних (АБД).

Особливо слід поговорити про адміністратора бази даних. Природно, що база даних будується для кінцевого користувача, однак спочатку передбачалося, що КП не зможуть працювати без фахівця-програміста, якого назвали адміністратором бази даних. З появою СУБД вони взяли на себе значну частину функцій АБД, особливо для БД з невеликим обсягом даних. Однак для великих централізованих і розподілених баз цих потреба в АБД збереглася. У широкому плані під АБД розуміють системних аналітиків, проектувальників структур даних та інформаційного забезпечення, проектувальників технології процесів обробки, системних і прикладних програмістів, операторів, фахівців у предметній області і з технічного обслуговування. Іншими словами - у великих базах даних це можуть бути колективи фахівців.

В обов'язки АБД входить: аналіз предметної області, статус інформації і користувачів; проектування структури і модифікація даних; завдання і забезпечення цілісності; завантаження і ведення БД; захист даних; забезпечення відновлення БД; збір і статистична обробка звернень до БД, аналіз ефективності функціонування БД; робота з користувачем.

Одним з найважливіших інструментів АБД є словник.

На закінчення відзначимо, що в роботі з базами даних виділяють такі процедури:

 • • побудова (створення, проектування) БД;
 • • використання БД;
 • • функціонування БД.

Ці процедури визначають зміст (складові) теорії БД: створення, використання, функціонування.

При реалізації БД основними елементами структури БД є власне база даних (система таблиць з даними); інтерфейс користувача, алгоритм додатки (при сучасному підході до проектування БД або алгоритм перетворення - при традиційному підході).

Перейдемо до більш докладного розгляду OLAP.

У складі OLAP можна виділити такі [2] архітектурні елементи (рис. 1.16):

 • • сховище даних (ХД);
 • • менеджер завантаження;
 • • менеджер сховища даних;
 • • менеджер запитів.

Склад OLAP

Рис. 1.16. Склад OLAP

Сховище даних, в першому наближенні, можливо (за аналогією з OLTP) вважати базою даних, тоді як систему OLAP- СУБД. У ньому можна умовно виділити електронний архів, який зберігає детальні ретроспективні дані, і агреговані (оброблені) дані.

ХД реалізується за допомогою багатовимірної моделі, яка має кілька різновидів [17]: власне багатовимірна (Multidimensional OLAP-MOLAP), реляційна (Relational OLAP-ROLAP), гібридна (Hibrid OLAP-HOLAP). Більш докладно ці різновиди розглянуті в гл. 8.

Менеджер завантаження здійснює перетворення даних, які з операційних БД, і насамперед - форматування по "стандарту" OLAP.

Менеджер сховища даних виконує наступні операції:

 • • аналіз несуперечності вихідних даних;
 • • створення необхідних індексів і видів;
 • • денормализация;
 • • резервне копіювання.

Менеджер запитів управляє користувацькими запитами, можливо з графіками процесу виконання запиту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >