Методологія використання баз даних

БД використовуються зазвичай не самостійно, а є компонентою різних інформаційних систем: банків даних, інформаційно-пошукових і експертних систем, систем автоматизованого проектування, автоматизованих робочих місць, автоматизованих систем управління.

У БД є три рівня представлення даних (див. Рис. 2.6): концептуальна, логічна і фізична бази даних. У процедурі використання найчастіше мають справу з логічною і значно рідше з концептуальною і фізичної моделями.

Словник даних являє собою як би внутрішню БД, що містить централізовані відомості про всіх типах даних, їх імена, структуру, а також інформацію про їх використання. Перевага словника даних - в ефективному накопиченні та управлінні інформаційними ресурсами предметної області. Його застосування дозволяє зменшити надмірність і суперечливість даних при їх введенні, здійснити просте і ефективне управління при їх модифікації, спростити процедуру проектування БД за рахунок централізації управління даними, встановити зв'язки з іншими користувачами. Таким чином, словник даних містить узагальнене уявлення всіх трьох рівнів: концептуального, логічного і фізичного.

У логічному поданні застосовуються такі види моделей даних: ієрархічні, мережеві, реляційні, об'єктно-орієнтовані (об'єктно-реляційні).

Ієрархічна модель служить різновидом мережевої, що є сукупністю дерев (лісом).

Мережева модель допускає тільки бінарні зв'язку "багато до одного" і використовує для опису модель орієнтованих графів.

Реляційна модель використовує представлення даних у вигляді таблиць (реляцій, зв'язків). В її основі лежить математичне поняття теоретико-множинного стосунки: вона базується на реляційній алгебрі і теорії відносин.

У об'єктно-орієнтованої моделі використовуються поняття класу, об'єкта, методу.

У процесі використання БД маються операції оновлення (запис, видалення, модифікація даних) і запит-відповідь (читання).

У загальному випадку процес запиту складається з ряду етапів (И1-ІЗ на рис. 2.5). Користувач повинен знати структуру БД або звернутися до АБД.

На етапі И1 користувач повинен з'ясувати, які форми документів йому потрібні. Це можуть бути не тільки логічні моделі користувача, але і різні їх модифікації при різних поєднаннях полів. Оскільки логічні (а тим більше модифіковані логічні) моделі можуть відрізнятися від логічної моделі БД, слід визначити, які поєднання полів необхідні для виведених машинних документів.

Ці сполучення утворюються за допомогою елементарних правил (етап И2), досліджуваних реляційної алгеброю і реляційним обчисленням. Далі правила слід трансформувати у відповідні варіанти звернення до СУБД через її інтерфейс. Це можуть бути меню, екранні форми, мова програмування (наприклад, SQL), запит за прикладом, режим перегляду таблиць БД. Результат може бути представлений у вигляді таблиць або звітів.

При експлуатації БД використовують і дві специфічні операції: навігацію і специфікацію.

Для роботи з БД використовується спеціальний узагальнений інструментарій у вигляді СУБД, призначений для управління БД і забезпечення інтерфейсу користувача. Існує два основних напрямки реалізації СУБД: програмне і апаратне.

Програмна реалізація (надалі СУБД) являє собою набір програмних модулів, працює під управлінням конкретної ОС і виконує такі функції: опис даних на концептуальному і логічному рівнях; завантаження даних; зберігання даних; пошук і відповідь на запит (транзакцію); внесення змін; забезпечення безпеки і цілісності; надання користувачу мовних засобів: мови опису даних (ЯОД), мови маніпулювання даними (ЯМД), мови запитів.

Апаратна реалізація передбачає використання і так званих машин баз даних. Їх поява викликана збільшеними обсягами інформації та вимогами до швидкості доступу.

Таким чином, відповідно до рис. 2.4, 2.5, теоретичні питання можна скомпонувати у дві групи (див. Рис. 2.6).

 • 1. Загальна теорія баз даних. Сюди належать питання, не залежні від моделей даних:
  • а) математичний апарат баз даних (див. гл. 3);
  • б) опис структури БД, у тому числі різних МД з їх порівняльними характеристиками, вибір МД, структурні перетворення БД.
 • 2. Теорія реляційних БД (див. Гл. 4). Для них найбільш просунута прикладна математична теорія БД. Вона включає три фактично автономні розділу (рис. 2.6):
  • а) організацію структур таблиць БД (насамперед - нормування), їх заповнення та забезпечення складових цілісності - при проектуванні БД;
  • б) забезпечення цілісності даних і їх відновлення за рахунок відповідних характеристик СУБД - в процесі роботи СУБД;
  • в) організацію запитів і поновлення даних - при експлуатації БД.

У подальшому викладі матеріалу будемо керуватися рис. 2.6.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >