Навігація
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Бази даних
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Перетворення структури і даних

У загальному випадку перетворення даних моделі М. в дані моделі Mj можливо двома шляхами:

 • 1) "попарне" перетворення, зазвичай за допомогою драйверів: тут при наявності n локальних БД потрібно n (n - I) драйверів; цей шлях широко використовується в додатку ODBC;
 • 2) побудова універсальної проміжної віртуальної моделі Мо з перетворенням за схемою

Мi → Мв → Мj,

при цьому в якості Мо може виступати ER-діаграма або реляційна модель [14, 15].

Для аналізу суті перетворення даних розглянемо процеси побудови БД і роботи з нею.

 • 1. Спочатку на етапі концептуального проектування задається деяка схема S, проектованої БД і на вибраному ЯОД створюється структура БД. Ця структура визначається безліччю V. БД, де елементи v. e V. є типи даних; Id - безліч ідентифікаторів (імен) полів. Тоді стан В. = (Id → Vi).
 • 2. Загальна схема S, БД визначається набором Ms, станів

Msi: Si → Вi.

Початковий стан Вi позначимо Еi.

 • 3. Кожному значенню Vi ставиться у відповідність значення поля даних, що буде матися на увазі при подальших міркуваннях.
 • 4. При роботі з БД використовується обраний ЯМД. Оператор о. цієї мови здійснює перетворення Еi → Вi або Вi → Вi '. Безліч операторів о. - Через Моi.Тогда

Моi: Вi → Вi 'або Еi → Вi,

де Е. - початковий стан. Тоді модель даних (МД)

Мi = <Si, Msi, Оi, Моi>.

Її необхідно перетворити в модель Мj, що володіє зазначеними раніше характеристиками.

Перетворення назвемо правильним, якщо справедливі властивості:

 • 1) повна визначеність, т. Е. Будь-який стан моделі Мi представимо у моделі Мj;
 • 2) интерпретируемость: будь-який оператор ЯМД в Мi має інтерпретацію в ЯМД Μj;
 • 3) відтворюваність: будь-яка зміна БД в Мi виконується деяким оператором зміни, відтвореного засобами Мj.

Розглянемо ці властивості детальніше.

1. Введемо оператори σ: Si → Sj; ψ: Вi → Вj. Тоді повинна бути коммутативна діаграма на рис. 11.5, а, б або

Комутативні діаграми ЯОД і ЯМД

Рис. 11.5. Комутативні діаграми ЯОД і ЯМД

Відзначимо, що Bi і Вj в кінцевому рахунку характеризуються множинами і. У найпростішому випадку k = m і говорять про подібних типах даних. Однак він зустрічається рідко, про що свідчить [14] приклад СУБД Access і "подібних" реляційних СУБД (табл. 11.1-11.4). Тут краще говорити не про первинних типах даних, а про деяких класах (табл. 11.3, 11.4) похідних типів даних і побудові відображення цих класів.

Таблиця 11.1

Типи даних СУБД Access

Тип даних

Характеристика

Текстовий

255 байт

Memo

64 кбайт

Числовий

1, 2, 4, 8 байт

Дата час

8 байт

Грошовий

8 байт

Лічильник

4 байта

Логічний

1 байт

Об'єкт OLE

До 1 Гбайт

Таблиця П.2

Співвідношення типів даних СУБД Paradox і Access

Paradox

Access

Alphanumeric

Текстовий

Number

Числовий з плаваючою комою, 8 байт

Short Number

Числовий; ціле

Currency

Грошовий

Date

Дата час

Таблиця 11.3

Співвідношення типів даних СУБД BTrieve і Access

BTrieve

Access

String, (string, /.string

Текстовий

Integer

1 byte

Числовий. Байт

2 byte

Числовий; ціле

4 byte

Числовий; довге ціле

Float, bifloat

4 byte

Числовий з плаваючою точкою

8 byte

Числовий з плаваючою точкою

Decimal, numeric

Числовий з плаваючою точкою

Money

Грошовий

Logical

Та ні

Lvar

Об'єкт OLE

Іншими словами, мова йде про непересічних множинах виду, при цьому без втрати інформації. Тоді має місце допомогою оператора відображення, де, при цьому відображення (перетворення типів) повинно бути биективно.

Таблиця 11.4

Співвідношення типів даних мови SQL і СУБД Access

SQL

Access

Char

Текстовий

Varchar

Текстовий

Tinint

Числовий. 4 байта

Smallint

Числовий; ціле

Integer

Числовий; довге ціле

Real

Числовий з плаваючою точкою

Float

Числовий з плаваючою точкою

Double

Числовий з плаваючою точкою

Date

Дата час

Time

Дата час

Timestamp

Та ні

Image

Об'єкт OLE

2. Забезпечення интерпретованість припускає, що реалізація програми PROGi (або оператора oi) на ЯМД Мi еквівалентна реалізації програми PROGj на ЯМД Мj, т. Е. Коммутативна діаграма на рис. 11.5, с.

Тоді загальна зв'язок ЯОД і ЯМД різних моделей даних може бути представлена у вигляді схеми, показаної на рис. 11.5, д, де Pj - процедура.

 • 3. Кажуть, що функція φ зберігає оператори, якщо для будь-якого oi Î Моi процедура рi = φ (Оi) така, що
 • а) вихідні стану bi Î Вi і bj Î Вj. пов'язані залежністю

bi = ψ (bj);

б) оператор о. переводить стан bi в стан bi ', а оператор pj - стан bj в bi' при цьому bi '= ψ (bi').

Оператор oi і композиція операторів рj, яка задовольняє даній вимозі, називаються еквівалентними щодо відображення ψ. Саме таке відображення ψ нас буде цікавити.

Співвідношення операторів і процедур моделей даних

Рис. 11.6. Співвідношення операторів і процедур моделей даних

Функція ξ - Верифікаційна: якщо вихідні стану еi і е., Коли починають функціонувати програми, пов'язані співвідношенням еi = ψ (ej), то дії, вироблені програмою progi e PROGi, переводять систему Mi в стан bi, а дії τ.progi e PROGj переводять БД Мj в стан bj і bi = ψ (bj), τ - функція відображення програм.

Можливі співвідношення операторів і процедур показані на рис. 11.6.

Назвемо набір операторів Оi. в ЯМД Mi функціонально повним (ФП), якщо для будь-якого початкового стану bi 'Î В. довільної БД зі схемою Si можна задати послідовність операцій progi, що переводять БД в довільне заданий стан bi Î Вi, яке задовольняє схемою Si.

Між цим поняттям і властивістю відтворюваності дій існує зв'язок. Якщо є ФП-набір операторів Мi в Мj, то Мj → Мi має властивість повної визначеності і є відтворюваним.

Далі припускаємо, що властивості 1-3 і функціональна повнота мають місце.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук