Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Інформатика arrow Бази даних

Побудова власне БД

Опишемо варіант технології побудови таблиць в рамках СУБД Access.

Після відкриття СУБД Access і вибору в проміжному вікні радиокнопки Нова база даних відкривається вікно Файл нової бази даних. У ньому необхідно задати ім'я БД і її адресу. Після натискання кнопки Створити відкривається основне вікно СУБД Access (рис. 14.5), в якому слід вибрати закладку Таблиці.

Побудова структури

Структуру таблиці найпростіше сформувати за допомогою конструктора. Для цього слід натиснути кнопку Створення таблиці в режимі конструктора, при цьому на екрані з'явиться основне вікно для створення таблиці (рис. 14.6). Перелік полів таблиць БД "Навчальний процес" наведено у Додатку 1.

Основне вікно СУБД Access

Рис. 14.5. Основне вікно СУБД Access

У верхній частині основного вікна (таблиць) вказуються імена полів і відповідні типи даних. Останні вибираються з поля зі списком. У полі Опис вікна можливо дати короткий змістовний опис полів таблиці.

У нижній частині основного вікна можуть бути встановлені властивості таблиці (параметри типів даних, початкові значення, умови на значення), введені індексні поля, зазначена умова обов'язковості заповнення поля таблиці.

Первинні ключові поля, які бажано розміщувати першими в структурі, позначаються (з використанням клавіші Ctrl, якщо полів кілька), а потім на панелі інструментів слід натиснути значок із зображенням ключа. Символи ключа з'являються у відповідних рядках опису полів верхній частині основного вікна.

Після завершення формування структури таблиці основне вікно закривають (значок "х" у верхньому правому куті). Комп'ютер в додатковому спливаючому вікні просить ввести ім'я таблиці (пропонуючи за замовчуванням ім'я ТАБЛІЦАi, де i - порядковий номер) або відмовитися від збереження результату.

Основне вікно для створення таблиць

Рис. 14.6. Основне вікно для створення таблиць

Після введення імені таблиці (наприклад, "Група") і натискання кнопки Так додаткового спливаючого вікна це вікно закривається і ім'я таблиці з'являється в списку таблиць закладки Таблиці основного вікна СУБД Access.

Описаним способом формується структура всіх таблиць.

Встановлення зв'язків

Для створення схеми зв'язків слід натиснути кнопку Схема даних на панелі інструментів Access (в основному вікні на закладці Таблиці - рис. 14.5), при цьому на екрані з'являється основне вікно, показане на рис. 14.7.

Додаткове вікно схеми даних

Рис. 14.7. Додаткове вікно схеми даних

У спливаючому додатковому вікні вибирають необхідні таблиці і додають в основне вікно, після чого додаткове вікно закривають.

Далі встановлюють зв'язку від батьківського ключа до зовнішньому ключу (наприклад, "Группа.Номер групи", "Студент.Номер групи"). Для цього виділяють батьківський ключ, натискають ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перетягують курсор до зовнішньому ключу. З'являється нове додаткове вікно (рис. 14.8), в якому вказані поля зв'язку. Щоб забезпечити посилальну цілісність, клацають мишею на прапорці Забезпечення цілісності даних, Каскадне відновлення, Каскадне видалення.

Нове додаткове вікно схеми даних

Рис. 14.8. Нове додаткове вікно схеми даних

Після закриття додаткового вікна в основному вікні схеми даних з'являється відповідна зв'язок.

Аналогічно встановлюються та інші зв'язки. У підсумку виходить схема, показана на рис. 14.9 і характеризує результати нормалі займи.

Заповнення

Спочатку (рис. 14.9) повинні бути заповнені таблиці "Кафедра", "Предмет", "Підприємство". У другу чергу заповнюють таблиці "Лабораторія", "Спеціальність", "Викладач", "Банк вакансій". Після цього може бути заповнена таблиця "Група". Далі слід перейти до таблиць "Студент" та "Вивчення". Потім настає черга таблиць "Успішність", "ІВП", "Оплата", "Гуртожиток", "Наказ". Нарешті, останньою заповнюється таблиця "Вид наказу" і "Атестація".

Заповнення можливо проводити наступними способами:

  • • безпосереднім діалоговим введенням даних в таблицю;
  • • через об'єкт "форма";
  • • з інших баз даних;
  • • з інших таблиць даної БД за допомогою обчислень і запитів.

Перші два способи кращі при введенні невеликої обсягу даних. Таблиці краще використовувати при заповненні з наступним переглядом даних.

Більш зручно діалогове введення даних через форми, перелік яких наведено в ТЗ.

Покажемо формування форми "Група" на основі однойменної таблиці.

Необхідно в основному вікні СУБД перейти на закладку Форми і натиснути кнопку Створення форми за допомогою майстра. У розпочатому першому вікні Майстра вибрати таблицю і її поля, які слід помістити в форму. У наступних вікнах вибрати зовнішній вигляд, стиль форми. В останньому вікні Майстра задати ім'я форми (за замовчуванням або після коригування). Натискання кнопки Готово завершує створення форми, ім'я якої з'являється в списку основного вікна СУБД (закладка Форми).

Коригування форми можлива натисканням кнопки Конструктор для обраної форми і пересуванням за допомогою миші відповідних елементів управління. Відзначимо, що створення головною кнопкової форми мало відрізняється від описаної процедури.

Поряд з головними формами є підлеглі форми, що не мають самостійного значення.

Дамо коротку характеристику основних форм.

В основних формах виділимо прості форми, пов'язані із заповненням тільки однієї таблиці, і складові форми, що дозволяють заповнювати відразу дві і навіть три таблиці.

Схема зв'язків БД

Рис. 14.9. Схема зв'язків БД "Навчальний процес"

До простих форм відносяться "Лабораторія", "Оплата", "ІВП", "Гуртожиток", "Студент".

Форми "ІВП" і "Гуртожиток" вимагають введення параметра. Форма "Студент" зроблена із закладками. На першій закладці Паспорт виділені найбільш часто використовувані і найбільш важливі поля. Решта закладки (Родичі, Освіта, Приватне фото) включають поля, використовувані значно рідше.

До складових форм відносяться "Група" (дозволяє заповнювати дані про групу та спеціальності), "Вивчення" (вивчення і успішність), "Кафедра" (кафедра, викладач, лабораторія), "Предмет" (предмет, вивчення, успішність), "Підприємство "(підприємство, ІПП, банк вакансій)," Накази на студента "(накази і вид наказів).

У ряді форм введення коду (групи, студента і т.д.) спрощується введенням поля підстановки, в якому крім коду вказується значення відповідного поняття. Підстановка здійснюється після натискання "трикутника" у відповідному полі і запису форми.

При введенні даних з інших БД найчастіше доводиться їх перетворювати. Для цього використовують таку послідовність.

Необхідні таблиці з інших БД імпортують в поточну таблицю. Імпорт відноситься і до Excel- і Word-таблицях. Потім з імпортованих таблиць складають необхідні запити-вибірки з характеристиками полів таблиці, в яку необхідно ввести дані. Далі запит-вибірку переводять у запит-оновлення або запит-додавання, рідше в запит-об'єднання.

Наприклад, таблиця "Студент" БД "Навчальний процес" заповнюється за допомогою запиту, складеного з таблиці "Студент!" другий БД.

Такий самий прийом застосовується при використанні власних таблиць БД "Навчальний процес". Прикладом використання власних даних є запити, що дозволяють провести обчислення полів у таблиці "Група" і заповнити таблицю "Вивчення".

З технічної точки зору можливо виділити початкове і робоче заповнення.

Початкове заповнення здійснюється в процесі створення БД, відрізняється великою трудомісткістю і вимагає автоматизації процедури. Автоматизація здійснюється системою проміжних запитів і таблиць і може здійснюватися в діалоговому або автоматичному режимі. Перший режим використовується в процесі налагодження БД. У другому випадку управління системою здійснюється макросами або програмами на мові Visual Basic for Applications (VBA) при виникненні або зміні даних у певних таблицях. Початкове заповнення може здійснюватися в дві стадії: часткове (для перевірки працездатності БД) і повне заповнення.

Робоче заповнення характеризується значно меншою розмірністю процедури поновлення (додавання, видалення, зміни) даних. У зв'язку з цим тут більш широко застосуємо річний діалоговий режим заповнення через форми або при безпосередньому використанні таблиць. У той же час таблиці великої розмірності, найчастіше "прив'язані" до періодів часу (наприклад, семестр), таблиці з обчислюваними полями слід раніше заповнювати в автоматизованому режимі. Сюди ж примикають і процедури архівації та автоматичної зміни даних (назви груп, курсу).

Висвітлимо питання заповнення детальніше.

Початкове заповнення

Ряд таблиць ("Група", "Лабораторія", "Кафедра", "Викладач", "Спеціальність") мають невелику розмірність. Вони заповнюються вручну в режимі діалогу. Дані вводяться або безпосередньо в таблиці, або через форми.

Разом з тим в таблиці "Група" маються обчислювані поля, для введення даних в які слід використовувати систему запитів і таблиць як при початковому, так і при робочому заповненні.

Більш високоразмернимі є таблиці "Предмет" та "Вивчення". У силу відсутності "електронного" джерела даних інформація вводиться в них вручну з документів "Навчальний план" і "Навчальний графік" відповідно. У таблицю "Вивчення" вводяться також дані з таблиць "Викладач" і "Група".

Робоче заповнення

Тут слід розділити незначні коректування (від однієї до кількох записів) даних і введення великих обсягів даних. Доцільно говорити лише про другий вид заповнення, оскільки перший ("ручний") вид не представляє складності.

Мова йде про таблицях "Студент", "Предмет", "Підприємство". Зміст "похідних" таблиць ("ІВП", "Група", "Успішність", "Гуртожиток", "Оплата") слід міняти через макроси в автоматичному режимі.

Значні зміни слід очікувати в таблицях "Студент", "Предмет", "Вивчення", "Успішність". Якщо для таблиці "Студент" процедура поповнення легко автоматизується, то для таблиць "Предмет" та "Вивчення" актуальним питанням є автоматизація процедури робочого заповнення (фактично - автоматизація складання навчального плану і навчального графіка).

Ручним залишається і заповнення таблиці "Підприємство", а також введення оцінок по заліків та іспитів. З охопленням базою даних всіх кафедр оцінки можуть вноситися в таблицю БД "Навчальний процес" безпосередньо викладачами або секретарями кафедр в діалоговому режимі.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук