Розподілені бази даних

Проектування розподіленої БД

Описана централізована БД "Навчальний процес" була реалізована на СУБД Access, апробована і показала гарну працездатність. У той же час в процесі апробації виявилися додаткові вимоги кінцевого користувача, які у результаті привели до побудови мережевого варіанту (розподіленої) БД.

Для розподіленої БД значною мірою мають місце етапи побудови, характерні для локального централізованого варіанту. Оскільки вони були детально розглянуті, обмежимося викладом відмінностей мережевого варіанту від локального.

Аналіз вимог. Апробація централізованої БД показала, що для неї характерні централізоване заповнення і - що більш незручно - централізоване використання: у кожен проміжок часу може працювати тільки один користувач. Це призводить до необхідності поділу за часом роботи різних підрозділів інституту.

Слід помститися значні зміни "ручний" структури БД (рис. 14.12). З'являються нові структурні елементи: другий деканат, кафедри. Структура зв'язків таблиць не зазнає суттєвих змін, однак сильно змінюється розподіл даних між підрозділами відповідно до рис. 14.13. З'являються і нові поля в таблицях.

Зміни структури БД

Рис. 14.12. Зміни структури БД

У порівнянні з локальним варіантом з'явилася необхідність у доповненнях.

Таблиці:

Випускник.

Список наукових праць викладачів.

Індивідуальний план викладача в даному навчальному році (держбюджет).

Індивідуальний план викладача в даному навчальному році (позабюджетна форма).

Перелік нормативної документації.

Устаткування.

Додати поля в таблиці:

Випускник.

Крім полів таблиці "Студент" і "Оплата" додати поля

Дата закінчення інституту

Наказ про відрахування у зв'язку із закінченням

N диплома

Спеціальність

Кваліфікація.

Викладач

Кількість кандидатів наук.

Кількість докторів наук.

Кількість доцентів.

Кількість ст. викладачів.

Кількість асистентів.

Кількість (загальне) викладачів.

Рік народження.

Вік.

Стаж роботи у вищій школі.

Стаж роботи в інституті.

Рік вступу в інститут.

Науково-педагогічний стаж

Рік закінчення інституту

Спеціальність за освітою.

Дата останнього обрання.

Дата останнього підвищення кваліфікації.

У таблиці "Успішність" врахувати як звітності атестацію, держіспит, захист дипломного проекту (з оцінками).

Звіти

Додаток до диплома.

Академічна довідка.

У СУБД Access виявилася недостатня ступінь зашиті від збоїв в роботі БД від різного роду помилок, викликаних як проблемами з комп'ютером, так і помилками користувача.

Розподіл даних таблиць БД між підрозділами

Рис. 14.13. Розподіл даних таблиць БД між підрозділами

У Access відсутні системи автоматичного відновлення БД, що призводить до необхідності щоденного створення резервної копії БД.

Таким чином, виникла необхідність у створенні розподіленої інформаційної системи для навчального процесу, що дозволяє більш ефективно взаємодіяти різним підрозділам.

Технічне завдання

Створювана розподілена база даних (РБД) повинна задовольняти наступним вимогам.

  • • Інтерфейс РБД повинен бути розрахований на користувача початкового рівня.
  • • РБД повинна бути побудована на основі добре себе зарекомендувала, широко розповсюдженої РСУБД.
  • • Робота з РБД не повинна вимагати від користувача будь-яких знань в області мов високого рівня.
  • • У зв'язку з постійним зростанням обсягу інформації, що обробляється в РБД, необхідно передбачити можливість її масштабованості (можливість підключення додаткових файлів РБД при перевищенні допустимої кількості записів, що зберігаються в основний РБД).
  • • Розподілена СУБД (РСУБД) повинна мати вбудовані засоби захисту від збоїв у роботі РБД.
  • • РСУБД повинна підтримувати роботу з збереженими процедурами.
  • • РСУБД не повинна мати істотних обмежень на оброблюваний сю обсяг інформації і повинна бути досить швидкодіючої, щоб забезпечити комфортну роботу користувача.
  • • РСУБД повинна бути невимоглива до платформі, на яку встановлюється і повинна бути проста в установці і конфігуруванні.

Концептуальна модель змінюється мало. Запропоновано розширити таблицю "Викладач" такими полями, як Рік народження, Дата надходження на роботу, Стаж науково-педагогічної діяльності, Перелік дисциплін, Базова освіта, Дата звільнення; ввести в БД "Навчальний процес" дві нові таблиці: "Праці співробітників (викладачів ) ", що нагадує за своїм виглядом список праць науковця," Виконання навантаження викладачем ". Ці таблиці несуттєво ускладнюють структуру БД "Навчальний процес".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >