Технічне завдання

Для виконання проектних робіт необхідні фахівці відповідно до штатного розкладу. Якщо є вакантні місця, відбір претендентів здійснюють за анкетними даними.

Необхідно спроектувати - в допомогу керівнику - відповідну експертну систему реального часу. Передбачається, що відбір наукових співробітників здійснює наукове підрозділ фірми, а інженерного складу - виробничий підрозділ.

Обсяг БД НЕ перевищує 1 Гбайт.

Необхідно використовувати широко розповсюджену СУБД. Інтерфейс БД слід розраховувати на кінцевого користувача (КП) початкового рівня, т. Е. Від КП не вимагається знань мов програмування високого рівня.

БД повинна мати засоби відновлення при збоях і володіти достатнім швидкодією.

Концептуальна модель

На основі ТЗ можна скласти набір таблиць БД. Таблиця "Правила" наведена раніше. У таблицях "Штатний розклад" (табл. 15.2) і "Список працюючих" (табл. 15.3) дані наведені тільки для першого циклу.

Таблиця 15.2

Штатний розклад (початкове)

Час

Посада

План

Факт

Вакансії

1

Науковий співробітник

10

5

5

1

Инженер- конструктор

9

7

2

1

Інженер з експлуатації

12

9

3

Процедура роботи з БД

Рис. 15.2. Процедура роботи з БД: П - прийняті; В - вакансії

Таблиця 15.3

Список штатного розкладу (початкове)

Час

Прізвище

Наукова ступінь

Відкриття

Середній бал

Стаж

Статус

Посада

1

Водоп'янов

Та

Та

4,8

7

Робіт.

Наук. співр.

1

Карімов

Та

Та

3,3

5

Робіт.

Наук. співр.

1

Крамской

Та

Та

4,2

8

Робіт.

Наук. співр.

1

Крикунов

Та

Та

3,5

9

Робіт.

Наук. співр.

1

Трубецького

Та

Та

4,1

15

Робіт.

Наук. співр.

1

Кримов

Та

Немає

4,0

4

Робіт.

Инж.-конс.

1

Мамедов

Та

Немає

3,9

6

Робіт.

Инж.-конс.

1

Орлов

Та

Немає

3,7

3

Робіт.

Инж.-конс.

1

Синцов

Та

Немає

4.5

1

Робіт.

Инж.-конс.

I

Петрович

Та

Немає

4,2

7

Робіт.

Инж.-конс.

1

Тараканов

Та

Немає

4,1

3

Робіт.

Инж.-конс.

1

Травкін

Та

Немає

5,0

9

Робіт.

Инж.-конс.

1

Хохлов

Та

Немає

4,0

4

Робіт.

Инж.-конс.

1

Черкас

Та

Немає

4,8

2

Робіт.

Инж.-конс.

1

Касимов

Та

Немає

3,3

3

Робіт.

Инж.-конс.

1

Контурів

Та

Немає

3,0

4

Робіт.

Инж.-конс.

1

Купцов

Та

Немає

3,3

5

Робіт.

Інж.-

експл.

I

Реброн

Та

Немає

3,4

7

Робіт.

Інж.-

експл.

1

Ремезов

Та

Немає

3,4

5

Робіт.

Інж.-

експл.

1

Соколов

Та

Немає

3,3

3

Робіт.

Інж.-

експл.

1

Тиунов

Та

Немає

3,0

6

Робіт.

Інж.-

експл.

1

Троекуров

Та

Немає

3,0

4

Робіт.

Інж.-

експл.

1

Щавель

Та

Немає

3,2

9

Робіт.

Інж.-

експл.

1

Карпов

Та

Та

3,2

1

Претен.

!

Крилов

Та

Та

3,1

2

Претен.

1

Синцов

Та

Немає

4,5

1

Претек.

!

Симонов

Та

Немає

3,9

2

Претен.

1

Іванов

Та

Немає

3,2

3

Претен.

1

Козлов

Та

Немає

3,4

4

Претен.

1

Петров

Та

Та

4,0

1

Претен.

1

Гуров

Та

Немає

4,0

3

Претен.

1

Цвєтков

Та

Немає

3,0

1

Претен.

Фрагментація і локалізація

З технічного завдання випливає, що необхідно провести горизонтальну фрагментацію таблиць, що найзручніше здійснити введенням видів. Такий варіант, незалежно від обраної СУБД, є одночасно одним із способів захисту даних від несанкціонованого доступу. Природно, що БД розташовується на сервері. Дублювання даних здійснимо за допомогою створення резервної копії.

Вибір СУБД

Зупинимо вибір, як і раніше, на реляційної моделі даних, як широко вживаною.

Неважко бачити, що БД повинна бути багатокористувацької, що можливо досягти многопользовательским (файл-серверним) режимом або режимом клієнт-сервер. Кращим, в силу меншого трафіку, є режим клієнт- сервер.

В якості критеріїв вибору конкретної СУБД відповідно до ТЗ можуть бути використані, як у п. 14.4, механізм блокування, особливості зберігання даних, продуктивність, характер інсталяції, обслуговування, конфігурування та налаштування, відновлення даних при збоях, вимога до ресурсів (див. Табл . 14.1).

Перерахованим критеріям найбільшою мірою задовольняє СУБД InterBase, використовувана в середовищі Delphi.

Наведемо спочатку основні граничні характеристики InterBase.

Обсяг БД - 10 Гбайт, кількість полів - до 10000, кількість записів - нс обмежена, число таблиць - до 65000, довжина запису - до 64 кбайт, довжина поля - до 32 кбайт, вкладеність SQL-запиту - до 16, розмір збереженої процедури або тригера - до 48 кбайт.

InterBase використовує наступні типи даних: small (± 32767, 2 байти); integer (± 2 млрд; 4 байти); float (+ 3,4 Е ± 38; 4 байти); double precision (± 1,7 Е ± 308; 8 байт); char, varchar (символьний тип, до 255 символів); date. Замість типу даних float краще вказувати decimal (a, b) або numeric (a, b), де а - кількість знаків; b - число знаків після коми.

Логічна модель. У силу специфіки таблиць зв'язки між ними, у вигляді схеми зв'язків, не створюються. Необхідні зв'язки встановлюються у відповідних запитах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >