Curricula 2005

Перша версія Computing Curricula - рекомендацій з викладання інформатики в університетах - була опублікована в 1968 р З тих пір ці рекомендації оновлювалися приблизно раз на 10 років спільним комітетом за освітою під егідою професійних асоціацій Association for Computing Machinery (ACM) і IEEE Computer Society. В кінці 1990-х рр. було прийнято рішення про розділення Computing Curricula на чотири основні дисципліни (рис. 1.3, а): інформатика (Computer Science - CS), програмна інженерія (Software Engineering - SE), проектування апаратних платформ (Hardware Engineering - РЄ) та інформаційні системи (Information Systems - IS).

Інформаційні потоки підприємства

Рис. 1.3. Інформаційні потоки підприємства

а - 1968 р .; б - 2005 р

Перший том у серії Computing Curricula 2001, присвячений інформатиці, був випущений в кінці 2001 р (CS 2001 Computer Science). В якості офіційних рекомендацій з викладання ІС був затверджений документ "IS 2002 Information Systems", розроблений в результаті спільного проекту ACM, Association for Information Systems (AIS) і Association of Information Technology Professionals (AITP). Рекомендації з викладання програмної інженерії "SE 2004 Software Engineering" були випущені в серпні 2004 р Нарешті, документ з рекомендаціями щодо викладання проектування апаратних платформ "СЕ 2004 Computer Engineering" був затверджений у грудні 2004 р

У вересні 2005 був випущений оглядовий тому для всього проекту "Computing Curricula" [1]. У ньому була вперше сформульована потреба виділення ще однієї самостійної дисципліни під назвою "Інформаційні технології" (IT 2006 Information Technology) (рис. 1.3, б).[1]

У цьому томі наводиться карта (рис. 1.4) розподілу знань, які отримує студент при вивченні дисциплін різних спеціальностей. На карті по осі ординат позначені п'ять основних напрямків вивчення інформатики:

  • 1) організаційні зміни та інформаційні системи (Organizational Issues & Information Systems);
  • 2) прикладні технології (Application Technologies);
  • 3) технології та методи програмного забезпечення (Software Methods and Technologies);
  • 4) інфраструктура система (Systems Infrastructure);
  • 5) комп'ютерна архітектура та апаратні засоби (Computer Hardware and Architecture).

По осі абсцис за зростанням вліво на карті позначені: теорія, принципи, інновації (Theory, Principles, Innovation), вправо - додатки, конфігурація, розгортання (Application, Deployment, Configuration).

Основна увага при вивченні розділів дисципліни "Інформаційні технології" має приділятися практичним питанням (див. Праву частину рис. 1.4). Відзначимо, що розділ, що містить питання, пов'язані з вивченням апаратних засобів і їх архітектури, взагалі виключений. Накопичення знань в області ІТ здійснюється через формування бібліотеки ІТ. Бібліотека передового досвіду в галузі інформаційних технологій - Information Technology Infrastructure Library (ITIL) сьогодні стала міжнародним стандартом у сфері організації та управління ІТ. Використання у своїй діяльності великого числа додатків (ІТ-сервісів) вимагає ефективного управління. Для цього формується методологія Information Technology Service Management (ITSM), яка дозволяє ефективно управляти виробництвом ІТ-сервісів, забезпечує підвищення їх якості та економічну ефективність діяльності ІТ-підрозділів (служб, департаментів і т.п.).

Карта розподілу знань при вивченні дисциплін різних спеціальностей

Рис. 1.4. Карта розподілу знань при вивченні дисциплін різних спеціальностей

Карта розподілу знань при вивченні дисциплін різних спеціальностей (продовження)

Рис. 1.4. Карта розподілу знань при вивченні дисциплін різних спеціальностей (продовження)

Інший підхід до систематизації знань про ІТ - Control Objectives for Information Technologies (СОbIТ). Він містить основоположні принципи системи управління у вигляді розробленого керівництва, методології та інструментів контролю та аудиту інформаційних технологій. СОbIТ містить близько 40 міжнародних і національних стандартів і керівництв в галузі управління ІТ, аудиту та ІТ-безпеки. Переклад абревіатури СОbIТ має кілька варіантів - найбільш коректний з них "Цілі контролю для інформаційної та суміжних технологій". Основна сутність СОbIТ - це методологія стратегічного управління інформаційними та суміжними технологіями, безперервність відповідності ІТ вимогам бізнесу, управління ресурсами ІТ за допомогою ІТ-процесів для надання інформації, необхідної організації для досягнення її цілей.

Ітологія - наука про ІТ

Процес стандартизації ІТ повинен мати методологічне підґрунтя, яке дозволило б обгрунтовано визначати об'єкти, методи та інструменти стандартизації. При цьому поняття "інформаційні технології" трактується наступним чином: ІТ включають в себе специфікацію, проектування і розробку програмно-апаратних та телекомунікаційних систем і засобів, що мають справу з пошуком і збором інформації, представленням, організацією, обробкою, безпекою, зберіганням, передачею, а також обміном і управлінням інформацією. Таке тлумачення і єдина методологічна база реалізовані в вид е методологічного базису відкритих систем. Методологічну основу базису відкритих систем становить сукупність концепцій і заснованих на них наступних еталонних моделей: концептуальна основа і принципи побудови відкритих систем; еталонна модель оточень відкритих систем (Open System Environment Reference Model - OSE RM); еталонна модель взаємозв'язку відкритих систем (Open Systems Interconnection Reference Model - OSI RM); апарат розробки та використання профілів ІТ / ІС, призначений для створення відкритих систем в просторі стандартизованих рішень; таксономія профілів; концепція тестування конформності систем ІТ вихідним стандартам і профілях. Методологічний базис ІТ, основну частину якого становлять специфікації ІТ різних рівнів абстракції, формується на основі ієрархічного підходу, що сприяє аналізу його структури за допомогою деякої багаторівневої моделі.

  • [1] "СС 2 005 The Overview Report Covering Undergraduate Degree Programs in CE CS IS IT SE a Volume of the Computing Curricula Series". [Електронний ресурс] Режим доступу: acm.org/education/curric_vols/CC2005-March06Final.pdf.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >