Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології

Предметні та прикладні інформаційні технології

По застосуванню в предметної області ІТ, реалізовані у вигляді прикладного програмного забезпечення, діляться на предметні та прикладні програми.

Предметні додатки являють собою типові пакети програм, призначені для вирішення конкретних завдань, які розробляються у вигляді функціональних підсистем ІС. Прикладами типових програм, що дозволяють вирішувати конкретні завдання, є автоматизовані робочі місця (АРМ) працівників організації. Автоматизованим робочим місцем називають персональний комп'ютер (ПК), оснащений професійно орієнтованими програмами і розміщений безпосередньо на робочому місці. Його призначення - автоматизація рутинних робіт працівника підприємства. Прикладами АРМ є АРМ бухгалтера, АРМ складського працівника, АРМ операціоніста банку, АРМ менеджера. Прикладами функціональних підсистем ЕІС є підсистеми бухгалтерського обліку, підсистеми фінансового планування та аналізу, підсистеми маркетингу, підсистеми персоналу і т.д. Прикладами функціональних інформаційних систем є банківські, страхові, податкові та інші системи.

Для створення предметних додатків у вигляді підсистем економічних, функціональних ІС та АРМ використовуються забезпечують предметні програми та ІТ загального призначення. Прикладами забезпечують предметних технологій є Project Expert, Marketing Expert і додатки "1C", "Галактика", "Парус", BAAN, BaySIS та ін. Для застосування забезпечує предметного додатки потрібно налаштування на специфіку конкретної організації і знання предметної області. Отже, для вивчення забезпечують предметних технологій потрібні знання предметної області, тому вони не розглядаються в даному навчальному посібнику.

Прикладні додатки реалізують ІТ загального призначення і мають загальний, універсальний характер. Вони застосовні практично у всіх сферах економічної та управлінської діяльності. Наприклад, текстові, табличні процесори, електронна пошта, Internet. Для їх вивчення не потрібне знання предметної області.

Функціональні інформаційні технології

Виділяють такі види інформаційних технологій за функціями застосування: розрахунки, зберігання даних, документообіг, комунікації, організація колективної роботи, допомога у прийнятті рішень.

Для автоматизації типових розрахунків були створені забезпечують предметні технології. Одночасно стали створюватися інформаційні технології, що дозволяють проводити розрахунки в багатьох предметних областях, наприклад електронні таблиці.

Для зберігання даних були розроблені бази даних та системи управління базами даних (СУБД). Надалі збільшення обсягів збережених даних, використання різних пристроїв для зберігання, ускладнення методів управління даними призвело до появи розподіленої обробки даних, інформаційних сховищ.

Документообіг означає, що на комп'ютері повинні вирішуватися завдання систематизації, архівації, зберігання, пошуку і контролю виконання документів. При цьому обробці підлягають всі типи документів, обертаються у сфері діяльності інформаційних працівників. Автоматизація обробки документів починалася з використання текстових, електронних, графічних редакторів, гіпертекстової та мультимедійної технологій, системи управління базами даних. Пізніше з'явилися системи електронного документообігу, що реалізують всі перераховані функції.

Для автоматизації функцій комунікації розроблені мережеві технології, забезпечувані мережевою операційною системою.

Для обміну даними між віддаленими користувачами розроблена електронна пошта.

Для організації колективної роботи окремих груп співробітників і всього підприємства були розроблені технології автоматизації ділових процесів і технології організації групової роботи.

Для підтримки прийняття рішень розроблялися експертні системи і бази знань. В даний час до них відносяться системи підтримки прийняття рішень, ділові інтелектуальні технології вибору аналітичних даних і аналітичні системи.

За типом оброблюваних даних розрізняють текстові, табличні, графічні дані, мультимедійні, геоінформаційні, управлінські технології.

Текстові дані обробляються текстовими процесорами і гіпертекстової технологією. Числові дані - електронними таблицями, СУБД. Графічні дані - дво- і тривимірними графічними процесорами. Мультимедійні технології і відеоконференція обробляють всі типи даних, включаючи об'єкти реального часу: звук і відео. Геоінформаційні технології - всі типи даних, включаючи географічні та просторові дані. Знання використовуються в експертних системах, системах підтримки прийняття рішень, аналітичних системах, що відносяться до управлінських технологій.

Розподілені інформаційні технології

Залежно від способу передачі даних можна виділити мережеві і немережеві інформаційні технології. Мережні інформаційні технології забезпечуються мережевою операційною системою. До них відносяться електронна пошта, розподілена обробка даних, інформаційні сховища, електронний документообіг, технології Intranet, Intranet / Internet, відеоконференції, підтримки прийняття рішень.

Інформаційні технології, що працюють під управлінням операційної системи, є немережевими. До них відносяться технології електронного офісу, за винятком електронної пошти, електронні таблиці і графічні процесори.

За способом об'єднання виділяють інтегровані інформаційні технології та інтегровані інформаційні системи.

Інтегрована інформаційна технологія являє собою сукупність окремих технологій з розвиненою інформаційною взаємодією між ними. Звичайно окремі технології реалізуються одним додатком, наприклад електронний офіс.

Інтегрована інформаційна система являє собою злиття (конвергенцію, об'єднання) інтегрованих технологій з розвиненою інформаційною взаємодією між ними в єдину систему. При цьому відбувається ускладнення та інтеграція виконуваних функцій, важко виокремити початкові технології. Прикладом інтегрованої інформаційної системи є інформаційне сховище.

Об'єктно-орієнтовані інформаційні технології

Об'єктно-орієнтований метод на сучасному етапі розвитку інформатики є провідним і найбільш перспективним при побудові ІТ і в програмуванні як на мовах високого рівня, так і в рамках ІТ. Виділяють наступні етапи створення об'єктно-орієнтованого продукту: аналіз, проектування, еволюція, модифікація. Ітераційний характер об'єктно-орієнтованого продукту дозволяє безболісно вносити зміни у вже налагоджену програму. Область об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування ІТ включає в себе такі поняття, як: програмування, ЕОМ, програмне забезпечення ЕОМ, модель, об'єктно-орієнтоване програмування, об'єктно-орієнтований аналіз, об'єктно-орієнтована декомпозиція, об'єктно-орієнтоване проектування, еволюція об'єктно-орієнтованого продукту, модифікація, об'єкт, подія, стан, поведінку, індивідуальність, зв'язок, інформаційна модель, модель станів, таблиця переходів в стану, модель процесів, модель взаємодії об'єктів, діаграма об'єкта, мова програмування, семантика мови програмування, синтаксис мови програмування, оператори мови програмування, структури даних, основні алгоритмічні конструкції, процедури та функції, сортування і пошук, модулі, інкапсуляція, спадкування, поліморфізм, повідомлення, динамічна організація пам'яті, структура ЕОМ, функціонування ЕОМ, модель (програмна) віртуальної машини, нотація, математичні об'єкти, інтерфейсні об'єкти.

Можна взяти інші критерії і отримати інші класифікації ІТ. Залежно від критерію класифікації одна і та ж технологія може бути віднесена до різних класів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук