Графічне зображення технологічного процесу обробки інформації

Технологічний процес обробки інформації оформляється у вигляді графічної схеми, на якій наочно представляється послідовність операцій, поділяються на ручні, машинно-ручні і автоматичні. При графічному зображенні технологічного процесу обробки інформації необхідно керуватися наступними вимогами.

Документи технологічного процесу обробки інформації (схема роботи системи), схема взаємодії програм, схема програми, технологічні інструкції, в тому числі технологічна, інструкційна карти та ін., Оформляються на паперових аркушах стандартного формату А4 (210 × 297).

При оформленні графічної документації необхідно дотримуватися правила виконання схем, встановлені ГОСТ 19.701-90 (ІСО 5807-85).

Відповідно до ГОСТ 19.701-90 для оформлення технологічного процесу використовується два види документів: схема роботи системи, схема взаємодії програм.

Залежно від специфіки обробки даних по конкретної економічної задачі при оформленні технологічного процесу доцільно використовувати 2-3 рівня деталізації, в окремих випадках буває досить одного рівня деталізації (прості завдання на одному робочому місці). Перший рівень деталізації представляється загальною схемою технологічного процесу без конкретизації внутримашинной обробки даних. Другий рівень представляється схемою внутримашинной обробки даних (схемою взаємозв'язку програмних модулів і інформаційних масивів). Обидві ці схеми оформляються у вигляді схеми роботи системи. Третій рівень представляється схемою взаємодії програм. Він не є обов'язковим, якщо не містить нової інформації порівняно з схемою внутрімашін- ної обробки даних.

Технологічний процес обробки інформації являє собою комплекс операцій. При проектуванні його схеми необхідно графічно виділяти ці послідовно виконувані операції. Їх рекомендується зображати на основному (осьовому) напрямку схеми. На цьому ж напрямку розміщуються також логічні блоки, що вказують на розгалуження процесу. Символи, що позначають "початок" і "кінець" схеми (термінатор), рекомендується пов'язувати з основним напрямком, хоча послідовність порядкових номерів символів при цьому може бути порушена.

Крім технологічних операцій на схемі відображаються носії інформації: первинні документи, машинні носії (перфокарти, перфострічки, магнітні стрічки, магнітні диски), машинограми, отримані в результаті обробки. Їх слід зображати праворуч або ліворуч від цієї операції.

Нумерація всіх графічних символів технологічного процесу обробки інформації (технологічних операцій, логічних блоків, носіїв інформації, початку і кінця) повинна бути суцільною. При цьому порядкові номери символів розташовуються над символами зліва.

Кожна схема повинна починатися символом "початок" і завершуватися символом "кінець", які рекомендується розташовувати на основному напрямку технологічного процесу.

Усі символи повинні мати лаконічні і ясні пояснення. Наприклад, в символах операцій проставляються їх назви, в символах машинних носіїв - скорочені найменування і ідентифікатори відповідних масивів (файлів), в символах інформації, виведеної на друк або екран, - найменування відомостей, відеограм чи їх ідентифікатори. У схемі слід ширше використовувати символ "коментар" для написів, а також розшифровки слів-абревіатур або інших скорочень. Всі написи на схемі повинні виконуватися креслярським шрифтом.

Дублювання операцій технологічного процесу обробки інформації і блоків схеми взаємозв'язку програмних модулів і інформаційних масивів має бути зведено до мінімуму.

У технологічних процесах з використанням ЕОМ підготовчий етап в більшості випадків закінчується операціями вводу даних та їх контролю на ЕОМ, які ототожнюються з однією операцією і зображуються одним символом. В результаті виконання цієї операції масив, створений на магнітному носії, виявляється підготовленим для подальшого використання у вирішенні завдання.

Основний етап обробки інформації в режимі пакетної обробки на схемі технологічного процесу слід, як правило, обмежувати двома операціями: обробкою на ЕОМ за алгоритмом, печаткою вихідних документів або відображенням на екрані. При цьому зазначені операції рекомендується зображати символами з смугою і ідентифікатором, що відсилає до схемою внутримашинной обробки даних. Це обумовлено тим, що детально технологія внутримашинной обробки на ЕОМ представляється схемою взаємозв'язку програмних модулів і інформаційних масивів. Виділення операції "Друк вихідних документів" пояснюється тим, що в технології необхідно передбачити можливість повторної роздруківки документів у випадках наявності помилки друку у вихідному документі. На заключному етапі в умовах "паперової" технології обробки даних здійснюється візуальний контроль вихідного документа, його оформлення і копіювання. Під візуальним контролем розуміється перевірка чіткості друку, перевірка відсутності друкованої рядка на згинах паперу та ін. Оформлення зводиться до візуванню вихідного документа (проставленню дати, підписів, а на деяких обчислювальних центрах - штампів). У разі необхідності отримання вихідних документів у кількох примірниках передбачається операція копіювання. При вирішенні багатьох економічних завдань (бухгалтерського обліку, статистичної звітності та ін.) Оперативна інформація підготовляється на машинних носіях протягом усього звітного періоду в міру її збору та надходження, а завдання вирішується тільки після закінчення звітного періоду. Внаслідок цього у звітному періоді підготовчий етап повторюється багаторазово, а основний і заключний - один раз після повного накопичення інформації. У зв'язку з цим у схемі технологічного процесу рекомендується використовувати символ "кордон циклу" перед початком і після закінчення підготовчого етапу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >