ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПОБУДОВ

Як виконують геометричні побудови

Щоб побудувати який-небудь креслення або виконати площинну розмітку заготовки деталі перед її обробкою, необхідно здійснити ряд графічних операцій - геометричних побудов.

На рис. 2.1 зображена плоска деталь - пластина. Щоб накреслити її креслення або розмітити на сталевій смузі контур для подальшого виготовлення, потрібно проробити на площині побудови, основні з яких пронумеровані цифрами, записаними на стрілках-покажчиках. Цифрою 1 вказано побудова взаємно перпендикулярних ліній, яке треба виконати в декількох місцях, цифрою 2 - проведення паралельних ліній, цифрою 3 - сполучення цих паралельних ліній дугою певного радіусу, цифрою 4 - сполучення дуги і прямої дугою заданого радіуса, який в даному випадку дорівнює 10 мм, цифрою 5 - сполучення двох дуг дугою певного радіусу.

В результаті виконання цих та інших геометричних побудов буде викреслений контур деталі.

Геометричним побудовою називають спосіб вирішення задачі, при якому відповідь отримують графічним шляхом без будь-яких обчислень. Побудови виконують креслярськими (або розмічальними) інструментами максимально акуратно, бо від цього залежить точність рішення.

Лінії, задані умовами завдання, а також побудови виконують суцільними тонкими, а результати побудови - суцільними основними.

Приступаючи до виконання креслення або розмітці, потрібно спочатку визначити, які з геометричних побудов необхідно застосувати в даному випадку, тобто провести аналіз графічного складу зображення.

Креслення пластини, на якому відзначені геометричні побудови, використовувані при його виконанні

Рис. 2.1. Креслення пластини, на якому відзначені геометричні побудови, використовувані при його виконанні

Аналізом графічного складу зображення називають процес розчленування виконання креслення на окремі графічні операції.

Виявлення операцій, необхідних для побудови креслення, полегшує вибір способу його виконання. Якщо потрібно викреслити, наприклад, пластину, зображену на рис. 2.1, то аналіз контуру її зображення приводить нас до висновку, що ми повинні застосувати такі геометричні побудови: у п'яти випадках провести взаємно перпендикулярні центрові лінії (цифра 1 в гуртку), в чотирьох випадках вичертити паралельні лінії (цифра 2), викреслити два концентричних кола (0 50 і 70 мм), у шести випадках побудувати сполучення двох паралельних прямих дугами заданого радіуса (цифра 3), а в чотирьох - сполучення дуги і прямої дугою радіуса 10 мм (цифра 4), в чотирьох випадках побудувати сполучення двох дуг дугою радіуса 5 мм (цифра 5 в гуртку).

Для виконання цих побудов необхідно згадати або повторити за підручником правила їх викреслювання.

При цьому доцільно вибирати раціональний спосіб виконання креслення. Вибір раціонального способу вирішення завдання скорочує час, що витрачається на роботу. Наприклад, при побудові рівностороннього трикутника, вписаного в коло, більш раціональний спосіб, при якому побудова виконують рейсшиною і косинцем з кутом 60 ° без попереднього визначення вершин трикутника (див. Рис. 2.2, а, б). Менш раціональний спосіб вирішення тієї ж задачі за допомогою циркуля і рейсшини з попереднім визначенням вершин трикутника (див. Рис. 2.2, в).

Розподіл відрізків і побудова кутів

Побудова прямих кутів

Кут 90 ° раціонально будувати за допомогою рейсшини і косинця (рис. 2.2). Для цього достатньо, провівши пряму, восставить до неї перпендикуляр за допомогою косинця (рис. 2.2, а). Раціонально перпендикуляр до відрізка похилій будувати, пересуваючи (рис. 2.2, б) або повертаючи (рис. 2.2, в) кутник.

Побудова прямих кутів за допомогою косинця

Рис. 2.2. Побудова прямих кутів за допомогою косинця

Побудова тупих і гострих кутів

Раціональні способи побудови кутів 120, 30 і 150, 60 і 120, 15 і 165, 75 і 105,45 і 135 ° наведено на рис. 2.3, де показані положення косинців для побудови цих кутів.

Побудова гострих і тупих кутів за допомогою рейсшини і косинців

Рис. 2.3. Побудова гострих і тупих кутів за допомогою рейсшини і косинців

Розподіл кута на дві рівні частини

З вершини кута описують дугу кола довільного радіуса (рис. 2.4).

Розподіл кута навпіл

Рис. 2.4. Розподіл кута навпіл

З точок ΜηΝ перетину дуги зі сторонами кута розчином циркуля, великим половини дуги ΜΝ, роблять дві пересічні в точці А зарубки.

Через отриману точку А і вершину кута проводять пряму лінію (бісектрису кута).

Розподіл прямого кута на три рівні частини

З вершини прямого кута описують дугу кола довільного радіуса (рис. 2.5). Не змінюючи розчину циркуля, роблять зарубки з точок перетину дуги зі сторонами кута. Через отримані точки М і Ν і вершину кута проводять прямі.

Розподіл прямого кута на три рівні частини за допомогою циркуля

Рис. 2.5. Розподіл прямого кута на три рівні частини за допомогою циркуля

Цим способом можна ділити на три рівні частини тільки прямі кути.

Побудова кута, рівного даному. З вершини Про заданого кута проводять дугу довільного радіуса R, що перетинає сторони кута в точках М і N (рис. 2.6, а). Потім проводять відрізок прямої, який буде служити однієї із сторін нового кута. З точки Про 1 на цій прямій тим же радіусом R проводять дугу, отримуючи точку Ν 1 (рис. 2.6, б). З цієї точки описують дугу радіусом R 1, рівним хорді MN. Перетин дуг дає точку Μ 1, яку з'єднують прямою з вершиною нового кута (рис. 2.6, б).

Побудова кутів, рівних даним

Рис. 2.6. Побудова кутів, рівних даним

Розподіл відрізка прямої на дві рівні частини. З кінців заданого відрізка розчином циркуля, великим половини його довжини, описують дуги (рис. 2.7). Пряма, що з'єднує отримані точки М і Ν, ділить відрізок на дві рівні частини і перпендикулярна йому.

Розподіл відрізка прямої навпіл

Рис. 2.7. Розподіл відрізка прямої навпіл

Побудова перпендикуляра наприкінці відрізка прямої. З довільної точки О, взятої над відрізком АВ, описують коло, що проходить через точку А (кінець відрізка прямий) і перетинає пряму в точці М (рис. 2.8).

Побудова перпендикуляра наприкінці відрізка

Рис. 2.8. Побудова перпендикуляра наприкінці відрізка

Через отриману точку М і центр Про кола проводять пряму до зустрічі з протилежною стороною кола в точці N. Крапку N з'єднують прямою з точкою А.

Розподіл відрізка прямій на будь-яке число рівних частин. З будь-якого кінця відрізка, наприклад з точки А, проводять під гострим кутом до нього пряму лінію. На ній ціркулем- вимірником відкладають потрібне число рівних відрізків довільної величини (рис. 2.9). Останню крапку з'єднують з другим кінцем заданого відрізка (з точкою В). З усіх точок ділення за допомогою лінійки і косинця проводять прямі, паралельні прямий 9В, які й розділять відрізок АВ на задане число рівних частин.

Розподіл відрізка на будь-яке число рівних частин

Рис. 2.9. Розподіл відрізка на будь-яке число рівних частин

На рис. 2.10 показано, як застосувати це побудова для розмітки центрів отворів, рівномірно розташованих на прямій.

Приклад застосування побудов, наведених на рис.  2.9

Рис. 2.10. Приклад застосування побудов, наведених на рис. 2.9

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >