Поділ кола на рівні частини

Поділ кола на три рівні частини. Встановлюють косинець з кутами 30 і 60 ° великим катетом паралельно одній з центрових ліній. Уздовж гіпотенузи з точки 1 (перше розподіл) проводять хорду (рис. 2.11, а), отримуючи друге розподіл - точку 2. Перевернувши кутник і провівши другу хорду, отримують третє розподіл - точку 3 (рис. 2.11, б). Поєднавши точки 2 і 3; 3 і 1 прямими, отримують рівносторонній трикутник.

Поділ кола на три рівні частини

Рис. 2.11. Поділ кола на три рівні частини:

а, б - з допомогою косинця; в - за допомогою циркуля

Ту ж задачу можна вирішити за допомогою циркуля. Поставивши опорну ніжку циркуля в нижній або верхній кінець діаметра (рис. 2.11, в), описують дугу, радіус якої дорівнює радіусу кола. Отримують перше і друге ділення. Третє поділ знаходиться на протилежному кінці діаметра.

Поділ кола на шість рівних частин

Розчин циркуля встановлюють рівним радіусу R кола. З кінців одного з діаметрів кола (з точок 1, 4) описують дуги (рис. 2.12, а, б). Точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 ділять коло на шість рівних частин. З'єднавши їх прямими, отримують правильний шестикутник (рис. 2.12, б).

Поділ кола на шість рівних частин за допомогою циркуля

Рис. 2.12. Поділ кола на шість рівних частин за допомогою циркуля

Ту ж задачу можна виконати за допомогою лінійки і косинця з кутами 30 і 60 ° (рис. 2.13). Гіпотенуза косинця при цьому повинна проходити через центр кола.

Поділ кола на шість рівних частин за допомогою косинця

Рис. 2.13. Поділ кола на шість рівних частин за допомогою косинця

Поділ кола на вісім рівних частин

Точки 1, 3, 5, 7 лежать на перетині центрових ліній з окружністю (рис. 2.14). Ще чотири точки знаходять за допомогою косинця з кутами 45 °. При отриманні точок 2, 4, 6, 8 гіпотенуза косинця проходить через центр кола.

Поділ кола на вісім рівних частин за допомогою косинця

Рис. 2.14. Поділ кола на вісім рівних частин за допомогою косинця

Поділ кола на будь-яке число рівних частин

Для ділення кола на будь-яке число рівних частин користуються коефіцієнтами, наведеними в табл. 2.1.

Довжину l хорди, яку відкладають на заданій окружності, визначають за формулою l = dk, де l - довжина хорди; d - діаметр заданої окружності; k - коефіцієнт, визначений за табл. 1.2.

Таблиця 2.1

Коефіцієнти для поділу кіл

Число поділок п

Коефіцієнт k

Число поділок п

Коефіцієнт k

3

0,86603

9

0,34202

4

0,70711

10

0,30902

5

0,58779

11

0,28173

6

0,50000

12

0,25882

7

0,43388

13

0,23932

8

0,38268

14

0,22252

Щоб розділити окружність заданого діаметра 90 мм, наприклад, на 14 частин, поступають таким чином.

У першій графі табл. 2.1 знаходять число поділок п, тобто 14. З другої графи виписують коефіцієнт k, відповідний числу поділок п. У даному випадку він дорівнює 0,22252. Діаметр заданої окружності множать на коефіцієнт і отримують довжину хорди l = dk = 90 • 0,22252 = 0,22 мм. Отриману довжину хорди відкладають циркулем-вимірником 14 якраз на заданій окружності.

Знаходження центру дуги і визначення величини радіуса

Задана дуга кола, центр і радіус якої невідомі.

Для їх визначення потрібно провести дві непаралельні хорди (рис. 2.15, а), і відновить перпендикуляри до середин хорд (рис. 2.15, б). Центр Про дуги знаходиться на перетині цих перпендикулярів.

Визначення центру дуги

Рис. 2.15. Визначення центру дуги

Сполучення

При виконанні машинобудівних креслень, а також при розмітці заготовок деталей на виробництві часто доводиться плавно з'єднувати прямі лінії з дугами кіл або дугу кола з дугами інших кіл, тобто виконувати сполучення.

Сполученням називають плавний перехід прямої в дугу кола або однієї дуги в іншу.

Для побудови сполучень треба знати величину радіуса сполучень, знайти центри, з яких проводять дуги, тобто центри сполучень (рис. 2.16). Потім потрібно знайти точки, в яких одна лінія переходить в іншу, тобто точки сполучень. При побудові креслення сопрягающиеся лінії потрібно доводити точно до цих точок. Точка сполучення дуги кола і прямої лежить на перпендикуляре, опущеному з центру дуги на сполучається пряму (рис. 2.17, а), або на лінії, що з'єднує центри сполучених дуг (рис. 2.17, б). Отже, для побудови будь-якого сполучення дугою заданого радіуса потрібно знайти центр сполучення і точку (точки) сполучення.

Елементи сполучень

Рис. 2.16. Елементи сполучень

Визначення точки сполучення

Рис. 2.17. Визначення точки сполучення

Сполучення двох пересічних прямих дугою заданого радіуса. Дано пересічні під прямим, гострим і тупим кутами прямі лінії (рис. 2.18, а). Потрібно побудувати сполучення цих прямих дугою заданого радіуса R.

Побудова сполучення двох пересічних прямих

Рис. 2.18. Побудова сполучення двох пересічних прямих

Для всіх трьох випадків можна застосовувати наступну побудову.

1. Знаходять точку Про - центр сполучення, який повинен лежати на відстані R від сторін кута, тобто в точці перетину прямих, що проходять паралельно сторонам кута на відстані R від них (рис. 2.18, б).

Для проведення прямих, паралельних сторонам кута, з довільних точок, взятих на прямих, розчином циркуля, рівним R, роблять зарубки і до них проводять дотичні (рис. 2.18, б).

  • 2. Знаходять точки сполучень (рис. 2.18, в). Для цього з точки Про опускають перпендикуляри на задані прямі.
  • 3. З точки О, як з центру, описують дугу заданого радіуса R між точками сполучень (рис. 2.18, в).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >