Позначення перетинів

Положення січної площини вказують на кресленні лінією перетину.

Вісь симетрії накладеного або винесеного перетину вказують штрихпунктирной тонкою лінією без позначення літерами і стрілками і лінію перетину не проводять (рис. 5.3, а, б; 5.4, б). У всіх інших випадках для лінії перетину застосовують разомкнутую лінію (див. Рис. 5.2, в; 5.4, а, в).

Позначення перетинів

Рис. 5.4. Позначення перетинів

Разомкнутую лінію проводять у вигляді окремих штрихів, що не перетинають контур відповідного зображення. Товщина штрихів розімкнутої лінії береться в межах від s до 1½ s, а довжина їх від 8 до 20 мм. На початковому і кінцевому штрихах перпендикулярно їм, на відстані 2-3 мм від кінця штриха, ставлять стрілки, що вказують напрямок погляду. Форма, співвідношення розмірів цих стрілок і взаємне розташування стрілок і розімкнутої лінії показані на рис. 5.5.

Розміри та розташування стрілок і розімкнутої лінії

Рис. 5.5. Розміри та розташування стрілок і розімкнутої лінії

У початку і кінця лінії перетину ставлять одну й ту ж прописну букву російського алфавіту. При цьому вибирають послідовно початкові літери алфавіту (А, Б, В, Г, Д і т.д.). Букви завдають близько стрілок, що вказують напрямок погляду (див. Рис. 5.4, а, б) з зовнішнього боку. Над перетином робиться напис за типом А - А, тобто двома однаковими літерами, через тире.

Якщо перетин знаходиться у розриві між частинами одного і того ж виду, то при симетричній фігурі лінію перетину не проводять (див. Рис. 5.3, г).

Для несиметричних перетинів, розташованих у розриві (рис. 5.4, д) або накладених (рис. 5.4, е), лінію перетину проводять зі стрілками, але буквами не позначав.

Перетин можна розташовувати з поворотом. Тоді до напису повинно бути додано умовне графічне позначення, располагаемое в рядок, з позначенням перетину (див. Рис. 5.4, в).

Деякі правила побудови перетинів. На кресленні однієї деталі може бути стільки різних перетинів, скільки потрібно для повного виявлення її форми.

Для кількох однакових перерізів, які стосуються одного й того ж предмету, слід лінії перетину позначати однією і тією ж буквою і викреслювати одне перетин (рис. 5.6).

Позначення однакових перетинів

Рис. 5.6. Позначення однакових перетинів

Січні площині слід вибирати так, щоб виходили нормальні поперечні перерізи (див. Рис. 5.4, в, г). У цьому випадку перетин може вийти складається з двох частин з розривом (див. Рис. 5.4, г).

Іноді при виконанні перетину січна площина проходить через вісь поверхні обертання, яка обмежує отвір або поглиблення, наприклад через конусообразное поглиблення або циліндричні наскрізні отвори (рис. 5.7). У цьому випадку на фігурі перетину контур отвору або поглиблення показують повністю. Однак потрібно зауважити, що це відноситься до зображень отворів і поглиблень циліндричної, конічної і кулястої форми і не поширюється на зображення в перетині шпоночной канавки.

Приклади перетинів, коли контур отвору або поглиблення показується повністю

Рис. 5.7. Приклади перетинів, коли контур отвору або поглиблення показується повністю

Якщо січна площина проходить через некруглу отвір і перетин виходить що складається з окремих самостійних частин, то слід застосовувати розрізи.

Перетин зазвичай виконують у тому ж масштабі, що і вид, до якого воно відноситься. Тоді отвори, поглиблення й інші елементи, що знаходяться на фігурі перетину, будуть тих же розмірів, що і на видах креслення (див. Рис. 5.2 та 5.3).

Переріз повинен з побудови і розташуванню відповідати напрямку, зазначеному стрілками. Вибирати напрям проектування для несиметричних перетинів рекомендується виходячи з наступного. Якщо лінія перетину розташована вертикально, перетин зазвичай поєднується з площиною креслення обертанням зліва направо (див. Рис. 5.2, в; 5.3, в; 5.6; 5.7); якщо ж лінія перетину проходить горизонтально, то обертанням "на себе" (див. рис. 5.4, а).

Невиконання цих умов призводить до помилок, показаним на рис. 5.8. Помилка на перетині, під яким зроблено напис Неправильно, полягає в наступному: не витриманий масштаб; канавка на перетині зображена ліворуч, що не відповідає обраному напрямку проектування (вона повинна бути розташована праворуч, так як знаходиться на деталі спереду); над перетином відсутній напис А - А.

Типові помилки при кресленні перетинів

Рис. 5.8. Типові помилки при кресленні перетинів

На перетинах наносять необхідні розміри, наприклад ширину і глибину шпоночной канавки, діаметр і глибину поглиблень і ін.

Читання креслень з перетинами

Розглянемо креслення з перетинами, представлений на рис. 5.9.

Креслення, що містить перетину

Рис. 5.9. Креслення, що містить перетину

На кресленні виконаний один вид деталі. Однак незважаючи на наявність лише одного виду, форма деталі і її окремих елементів може бути легко встановлена. Розглядаючи головний вид деталі зліва направо, можна встановити, що перша, друга і третя її щаблі мають циліндричну форму, а остання - форму правильної чотирикутної призми. Встановити це допомагають чотирьох перетину, дані на кресленні.

Напис над перетином А-А показує, що воно відноситься до першого циліндричному елементу деталі, який має канавку прямокутної форми і конічне поглиблення. Ширина і глибина канавки і поглиблення видно на перетині. Канавка прорізана тільки на видимій за кресленням стороні деталі. Це ми визначаємо за її відсутності на лівій частині кола, що зображує розтин.

Перетин Б - Б містить прямокутний виріз з лівого боку, який показує форму, ширину і глибину шпоночной канавки. Канавка зображена з лівого боку, так як на деталі вона знаходиться ззаду, про що можна судити і по тому, що вона показана штриховою лінією на головному вигляді.

Частина деталі, що має найбільший діаметр, містить три циліндричних отвори, розташованих під кутом 120 °. Глибина, діаметр і напрямок осей отворів визначаються по перетину В - В. Важливо зауважити, що контур перерізу в місці перетину з цими отворами не перервав, так як вони мають циліндричну форму. У центрі перетину В - В показано циліндричний отвір, що йде уздовж осі деталі.

Перетин квадратної форми не має написи. На місці лінії перетину проведена тонка штрихпунктирна лінія без стрілок і букв. Відсутність стрілок, букв і написи над квадратним перетином пояснюється тим, що перетин симетричне і його вісь симетрії збігається з лінією перетину.

У центрі цього перерізу зображений незаштриховані коло, що показує циліндричний отвір уздовж осі деталі. Перетин заштриховано під кутом 30 °, а не 45, інакше лінії штрихування збіглися б з контуром перетину, що не рекомендується.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >