Класифікація розрізів

Залежно від числа січних площин розрізи поділяються на прості і складні.

Простим називається розріз при одній січної площини (див. Рис. 5.10, в).

Складним називається розріз при двох січних площинах і більше (див. П. 5.9).

У залежності від положення січної площини відносно горизонтальної площини проекції розрізи поділяються на вертикальні, горизонтальні та похилі.

Вертикальним називається розріз при січної площини, перпендикулярної горизонтальній площині проекцій (див. Рис. 5.10 та 5.15).

Горизонтальним називається розріз при січної площині, паралельній горизонтальній площині проекцій (рис. 5.13).

Освіта і побудова горизонтального розрізу

Рис. 5.13. Освіта і побудова горизонтального розрізу

Похилим називається розріз при січної площини, складової з горизонтальною площиною проекцій кут, відмінний від прямого (рис. 5.14).

Похилий розріз

Рис. 5.14. Похилий розріз

Вертикально розташована січна площина може бути паралельна фронтальної або профільної площини проекцій, утворюючи при цьому відповідно фронтальний або профільний розріз.

Вертикальний розріз при січної площині, паралельній фронтальній площині проекцій, називається фронтальним розрізом (див. Рис. 5.10, в).

Вертикальний розріз при січної площині, паралельній профільної площини проекцій, називається профільним розрізом (рис. 5.15).

Освіта і побудова профільного розрізу

Рис. 5.15. Освіта і побудова профільного розрізу

Розрізи називаються поздовжніми, якщо січні площині спрямовані уздовж довжини або висоти предмета (див. Рис. 5.10, в), і поперечними, якщо січні площині спрямовані перпендикулярно довжині або висоті предмета (див. Рис. 5.11).

Місцевим розрізом називається розріз, службовець для з'ясування пристрої предмета лише в окремому обмеженому місці (місцевий розріз описаний в п. 5.6).

Розташування та позначення розрізів

На одному кресленні може бути кілька розрізів, наприклад фронтальний, горизонтальний і профільний (рис. 5.12 і 5.16).

Креслення з різними розрізами

Рис. 5.16. Креслення з різними розрізами

При визначенні кількості необхідних розрізів прагнуть дати найменша їхня кількість, забезпечивши при цьому достатню ясність креслення.

Фронтальний розріз зазвичай розташовують на місці головного виду, профільний - на місці виду зліва, а горизонтальний - на місці виду зверху.

Коли січна площина збігається з площиною симетрії предмета в цілому і відповідні зображення розташовані на одному і тому ж аркуші в безпосередній проекційної зв'язку і не розділені якимись іншими зображеннями, для горизонтальних, фронтальних і профільних розрізів не відзначають положення січної площини і сам розріз не супроводжують написом (див. рис. 5.10, в; 5.13; 5.15).

В інших випадках положення січної площини вказують на кресленні лінією перетину (див. Рис. 5.12). Для лінії перетину застосовують разомкнутую лінію. На початковому і кінцевому штрихах її наносять стрілки, що вказують напрямок погляду. Початковий і кінцевий штрихи розімкнутої лінії не повинні перетинати контур зображення.

У початку і кінця лінії перетину ставиться одна і та ж прописна буква російського алфавіту, наприклад A - А; Б - Б і т.д. Підбирають і наносять на кресленні букви так само, як і для перетинів. Букви біля лінії перетину і у стрілок повинні бути більшого розміру, ніж цифри розмірних чисел на тому ж кресленні. Розріз повинен бути відмічений написом по типу А - А (завжди двома літерами через тире) (див. Рис. 5.12).

Вказівки щодо розрізам і перетинах, розташовують паралельно основного напису. Вертикальний розріз при січної площини, що не паралельної фронтальній або профільної площини проекцій, а також похилий розріз будують і розташовують у відповідності з напрямком, зазначеним стрілками на лінії перетину (рис. 5.17, розріз А - А). У разі необхідності допускається розташовувати такі розрізи на будь-якому місці креслення, а також з поворотом. При цьому до позначення повинно бути додано умовне графічне позначення Ό (рис. 5.17, розріз Б - Б).

Розташування розрізів

Рис. 5.17. Розташування розрізів

Так, на рис. 5.17 розріз А - А побудований для того, щоб показати висоту виступу і що циліндричний отвір, просвердлений в ньому, наскрізне. Цей похилий розріз розташований у відповідності з напрямком, зазначеним стрілками, що йдуть до лінії перетину А - А.

Розріз Б - Б по своєму розташуванню не відповідає напрямку, зазначеному стрілками, він повернуть, тому після позначення розрізу нанесено умовне графічне позначення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >