Особливі випадки розрізів

При побудові розрізів деяких предметів слід дотримуватися особливих правил, які наведені нижче.

1. Якщо січна площина спрямована уздовж осі або довгої сторони тонкої стінки типу ребра жорсткості, то стінку залишають незаштриховані і відокремлюють від решти частини деталі суцільною основною лінією.

На рис. 5.27 зображена деталь, що має ребра жорсткості. На кресленні дан фронтальний розріз. Січна площина при цьому пройшла по площині симетрії деталі, як це показано на наочному зображенні (рис. 5.27, в), тобто вздовж площини симетрії ребра, тому на розрізі ребра що заштриховані, хоча і показані кавалками січною площиною. Внаслідок того що ребра показані кавалками, суцільні основні лінії, якими вони виділені, проходять не по лініях перетину ребер з циліндром, а по утворюючим (рис. 5.27, а). Якщо ж не дотримуватися цього правила і заштрихувати тонкі ребра, як це зроблено на рис. 5.27, б з написом Неправильно, то на розрізі тонкі ребра не виділятимуться. Вони зіллються з циліндром, що знаходиться в центрі деталі, і прямокутною підставою. За таким зображенню буде важко уявити собі дійсну форму деталі; вона буде здаватися суцільний, масивною, а радіус округлення не виявиться.

Розріз уздовж тонкої стінки (ребра жорсткості)

Рис. 5.27. Розріз уздовж тонкої стінки (ребра жорсткості)

Якщо при розрізі січна площина спрямована поперек ребра або тонкої стінки, то їх зображують за загальними правилами, тобто заштриховують.

2. При зображенні в розрізі коліс, шківів, маховиків та інших деталей зі спицями керуються тим же правилом, що і для тонких стінок, тобто спиці НЕ заштриховують, коли січна площина спрямована уздовж їх довжини (рис. 5.28, а, б).

Розріз шківа зі спицями

Рис. 5.28. Розріз шківа зі спицями:

а - при парній кількості спиць; б - при непарній кількості спиць

При цьому припускають, що січна площина проходить через геометричну вісь спиці навіть у тому випадку, коли спиця розташована під кутом до лінії перетину. Тому спицю, розташовану на рис. 5.28, б під кутом до профільної площини, зображують на ній неспотвореної.

На зображеннях, наведених праворуч на рис. 5.28, показані типові помилки, яких припускаються при виконанні розрізів шківів та інших коліс зі спицями. Рис. 5.28, а містить праворуч зображення з написом Неправильно. Неправильність полягає в тому, що спиці заштриховані, хоча січна площина спрямована уздовж їх довжини. Якщо судити з цього зображення, шків сприймається як масивна деталь, спиця - як диск; контури обода і маточини не виявляються, хоча їх ясно видно на лівому зображенні з написом Правильно.

На зображенні з написом Неправильно, що міститься на рис. 5.28, б праворуч, помилка полягає в тому, що, по-перше, спиця заштрихована і, по-друге, одна з спиць спроецирована спотвореної по довжині. Спицю потрібно було викреслити так, як це зроблено на зображенні з написом Правильно, тобто на всю довжину, припускаючи, що січна площина спрямована вздовж і цієї спиці.

3. При зображенні в розрізі шківів, маховиків, зубчастих та інших коліс їх розсікають тільки площинами, спрямованими уздовж осі обертання колеса.

Складні розрізи

Призначення складних розрізів

Деякі деталі мають отвори, порожнини, виїмки, розташовані в різних площинах. Їх не можна виявити простим розрізом, за допомогою однієї січної площини.

Наприклад, на рис. 5.29 зображена плита кондуктора, отвори і проріз в якій розташовані так, що їх неможливо виявити за допомогою однієї січної площини. Якщо ж у розрізі показати тільки одне прямокутний отвір, то цього буде недостатньо для з'ясування форми деталі. Виконувати кілька різних розрізів теж недоцільно. Тому відповідно до ГОСТ 2.305-68 в таких випадках застосовують складний розріз, виконуваний двома січними площинами або більше.

Складний розріз (ступінчастий)

Рис. 5.29. Складний розріз (ступінчастий)

Залежно від розташування січних площин складні розрізи поділяються на ступінчасті і ламані.

Ступінчастим розрізом називається складний розріз, якщо січні площині паралельні (рис. 5.29).

Ламаним розрізом називається складний розріз, якщо січні площині перетинаються (рис. 5.30).

Побудова складних розрізів

На рис. 5.29 показаний ступінчастий розріз. Уздовж плити кондуктора мислення направлено три січні площині, розташовані паралельно одна інший (див. Рис. 5.29, б). Перша січна площина виявляє форму циліндричних наскрізних отворів, друга - прямокутного отвори і третя - прорізи. Таким чином виявляється внутрішня форма деталі. Всі три січні площині поєднуються в площині креслення, утворюючи ступінчастий розріз (див. Рис. 5.29, а).

Щоб виявити форму прорізи циліндричних отворів і циліндричного поглиблення, наявних в деталі, зображеної на рис. 5.30, а, необхідні дві пересічні січні площині.

Похилу січну площину при побудові ламаних розрізів умовно повертивают навколо лінії їх взаємного перетину до суміщення з іншого площиною. Якщо суміщені січні площині виявляться паралельними одній з площин проекцій, то ламаний розріз поміщають на місці відповідного виду.

В даному випадку похила січна площина разом з верхньою частиною деталі повернута в напрямку стрілки, до суміщення з вертикально розташованої площиною. Потім на профільну площину проекцій спроецирован розріз. Завдяки повороту (див. Рис. 5.30, а) похила частина деталі зображується в розрізі без спотворення, тобто у натуральну величину. Без цього розріз проектується, як показано на рис. 5.30, б, і деталь представляється у спотвореному вигляді.

Складний розріз (ламаний)

Рис. 530. Складний розріз (ламаний)

У наведеному на рис. 5.31 ламаною розрізі одна з січних площин проходить через циліндричний отвір, інша - через ребро жорсткості. Ця січна площина разом з ребром повернена до суміщення з першої січною площиною (в положення, паралельне фронтальній площині проекцій). Ребро зображено в натуральну величину. Воно не заштриховано, так як тонкі ребра що штрихуються. Оскільки в ребрі є місцеве отвір, застосований місцевий розріз.

Ламаний розріз через ребро жорсткості, в якому є місцеве отвір

Рис. 5.31. Ламаний розріз через ребро жорсткості, в якому є місцеве отвір

Позначення складних розрізів

Положення січних площин при побудові складних розрізів відзначається розімкнутої лінією з початковим в місцях перегинів і кінцевим штрихами (див. Рис. 5.29; 5.30; 5.31). При цьому, як і при простих розрізах, на початковому і кінцевому штрихах ставлять стрілки, що вказують напрямок погляду. У початку і кінця лінії перетину, а в разі необхідності і у перегинів цієї лінії ставиться одна і та ж прописна буква російського алфавіту. Над розрізом робиться напис за типом А - А (тільки двома літерами). Таким чином, у складних розрізах тип лінії для позначення положень січних площин, напрямок і форму стрілок, літери для напису над розрізами вибирають так само, як і в простих розрізах (див. П. 5.3) і перетинах. Різниця в позначенні простих і складних розрізів лише в тому, що разомкнутая лінія при складних розрізах має перегини.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >