Вибір положення для головного зображення

Деталь треба розташувати щодо фронтальній площині проекції так, щоб зображення на ній (головне) давало найповніше уявлення про його форму і розмірах.

Корпусні деталі (кронштейни, передні і задні бабки, корпуси кранів і вентилів, трубопроводів, насосів, редукторів) на головному зображенні (вигляді або розрізі) зображують у робочому положенні, тобто в такому, яке деталь займає при експлуатації.

Деталі викреслюють відповідно до положення, що переважає в процесі виготовлення. Тому такі деталі, як вали, осі, шпинделі, шківи, штифти та ін., Що мають циліндричну або конічну форму і оброблювані на токарних верстатах в горизонтальному положенні, зображують з горизонтально розташованої віссю.

Деталь розташовують так, щоб на кресленні якомога більше її елементів були видимими.

Визначення необхідної кількості зображень

Вибравши положення для головного зображення, визначають необхідну їх кількість. Воно повинно бути мінімальним, але достатнім, щоб забезпечити повне виявлення форми предмета.

Разом з тим вирішують питання про зміст зображень: визначають, у якому випадку слід використовувати вигляд, які і де застосовувати розрізи і перетину.

На рис. 6.50, а наведена деталь, форма якої може бути повністю виявлена одним видом. Для передачі форми деталі, представленої на рис. 6.50, б, необхідні два зображення: головне (на ньому доцільно зробити з'єднання половини виду з половиною розрізу) і вид зліва. Ескіз деталі (рис. 6.50, в) повинен містити три зображення: фронтальний розріз, вид зверху і вид зліва з місцевим розрізом.

Кількість зображень, необхідних для виявлення форми деталі

Рис. 6.50. Кількість зображень, необхідних для виявлення форми деталі:

а - один вид; б - два зображення; в - три зображення

Вибір формату

Планування площі листа. Визначивши кількість зображень, вибирають приблизний (окомірний) масштаб і формат. Потім розмічають поле ескізу: проводять осьові і центрові лінії і наносять тонкими лініями орієнтовні контури майбутніх зображень. Їх розташовують так, щоб залишити необхідне місце для нанесення розмірів, позначень шорсткості поверхонь, текстових написів і т.д. Поле креслення потрібно використовувати раціонально.

На рис. 6.51 показані приклади вдалого і невдалого розташувань зображень на полі креслення. На рис. 6.51, а зображення малі, а на рис. 6.51, б - великі. На рис. 6.51, в масштаб зображень обраний правильно, але розташовані вони невдало. Величина і розташування зображень на рис. 6.51, г відповідають вимогам.

Планування зображень на аркуші

Рис. 6.51. Планування зображень на аркуші

Замальовка зображень

Замальовку зображень рекомендується виконувати в певній послідовності.

Було б невірним починати замальовку деталі з обведення її контуру. При такому підході можливий пропуск ліній.

Деталь потрібно подумки розчленувати на геометричні тіла, приєднуючи зображення одного елемента до іншого в процесі замальовки.

Доцільно починати замальовку з зображення центрального елемента на всіх проекціях, додаючи до нього зображення інших частин деталі.

Щоб правильно витримати співвідношення розмірів елементів, корисно їх довжину відзначити штрихами в прямокутнику, окресленому для замальовки деталі.

Після замальовки зовнішніх обрисів деталі виконують розрізи, якщо вони потрібні.

Нанесення розмірів

Відповісти на питання, які і де необхідно нанести розміри на ескізі деталі, допоможе аналіз форми предмета. Деталь подумки розчленовують на окремі геометричні тіла. З п. 4.3 відомо, як визначають їх розміри. Ці розміри і наносять на ескізі. Потім вказують розміри, що визначають взаємне розташування окремих елементів деталі.

Наприклад, при нанесенні розмірів деталі, представленої на рис. 6.52, виходять з наступного.

Послідовність виконання ескізу

Рис. 6.52. Послідовність виконання ескізу

Форма деталі складається зі прямокутного паралелепіпеда і циліндра (рис. 6.53). Паралелепіпед має чотири зрізу (фаски) у вигляді трикутних призм, два вертикальних паза у вигляді паралелепіпедів і один горизонтальний паз, також має форму паралелепіпеда. Тому наносять розміри прямокутного паралелепіпеда (довжину, ширину і висоту, див. Рис. 6.53) і циліндра, діаметр і висоту (див. Рис. 6.52, а - в). Потім вказують розміри зрізів і вирізів. У трикутних призм повинно бути нанесено по три розміру. Але так як зрізи зроблені під кутом 45 °, то можна скористатися умовністю, прийнятої для нанесення розмірів фасок. Висота зрізів дорівнює висоті паралелепіпеда. Для горизонтально розташованого паза має бути дано три розміри; один з них дорівнює розміру підстави деталі (див. рис. 6.53).

Нанесення розмірів на основі аналізу форми деталі

Рис. 6.53. Нанесення розмірів на основі аналізу форми деталі

Спочатку наносять розмірні лінії (див. Рис. 6.52, г), вимірюють деталь, а потім - розмірні числа і граничні відхилення від заданих розмірів (див. Рис. 6.52, д).

Після нанесення габаритних розмірів перевіряють, чи не утворилися де-небудь замкнуті ланцюжки або не повторюються чи розміри, і в разі необхідності прибирають зайві.

Нанесення шорсткості поверхонь

За допомогою еталонів визначають шорсткість поверхонь деталі і наносять на ескіз відповідні позначення (див. Рис. 6.52, е).

Шорсткість задають залежно від призначення даної поверхні і з урахуванням точності її обробки [1].[1]

Діаграма на рис. 6.54 дозволяє орієнтовно визначити мінімально необхідну шорсткість поверхні деталі по заданому допуску. Наприклад, числові величини граничних відхилень вала, зображеного у верхній лівій частині рис. 6.54, складають 25 і 85 мкм. Допуск, отже, дорівнює 85 - 25 = 60 мкм. Мінімально необхідну шорсткість поверхні знаходять по діаграмі так. У правій вертикальній шкалі відшукують відмітку, що відповідає допуску 60 мкм. Вона розташована між числами 40 і 75. З цієї точки проводять горизонтальну лінію (вона виділена на рис. 6.54 кольором) до зустрічі з обмежує діаграму похилій. З місця зустрічі цих ліній опускають перпендикуляр. Його кінець вказує необхідну шорсткість, рівну Rz = 20. Для наближеної оцінки шорсткості можна виходити з такого.

Залежність шорсткості від допусків

Рис. 6.54. Залежність шорсткості від допусків

Коли поверхні мають зазор і нерухомі одна відносно іншої, шорсткість задають в межах від Rz 320 до Rz 40 мкм; для дотичних поверхонь (привалочних) призначають від Rz 40 до Ra 1,25 мкм. Якщо поверхні стикаються і переміщаються одна відносно іншої, то шорсткість поверхонь призначають в межах від Rz 1,25 до Rz 0,16 мкм.

Після нанесення знаків шорсткості поверхні заповнюють основний напис, перевіряють ескіз і обводять його лініями потрібної товщини. Ескіз повинен бути виконаний акуратно. Корисно згадати побудови, що полегшують роботу олівцем від руки (див. Рис. 3.22).

  • [1] Бувають випадки, коли шорсткість задають виходячи не з необхідної точності обробки, а лише з необхідного зовнішнього вигляду поверхні.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >