Схеми з'єднань (монтажні)

На відміну від принципових схем елементи, пристрої і з'єднання зображують на монтажних схемах не у вигляді умовних графічних позначень, а зовнішніми обрисами, значно спрощеними. Трубопроводи зображують суцільними основними лініями (рис. 10.6).

Номери елементів і пристроїв, а також ліній зв'язку на монтажній схемі повинні відповідати номерам, прийнятим на принциповій схемі, на підставі якої розроблена дана.

Сполукам трубопроводів на монтажній схемі присвоюють номери після номера трубопроводів. Перелік елементів до монтажною схемою складають приблизно так само, як і для принципової схеми.

На рис. 10.7 дана монтажна схема вироби, принципова схема якого наведена на рис. 10.6.

Монтажна схема вироби, представленого на рис. 10.6

Рис. 10.7. Монтажна схема вироби, представленого на рис. 10.6

Порядок читання гідравлічних і пневматичних схем

Послідовність читання гідравлічних і пневматичних схем близька до послідовності читання кінематичних схем.

Спочатку вивчають технічний паспорт розглянутого виробу. Потім з'ясовують, які елементи зображені на схемі. При читанні принципових схем можна скористатися умовними графічними позначеннями, наведеними в табл. 10.1 або у відповідних стандартах.

Таблиця 10.3

Перелік елементів до рис. 10.6

Позиційні позначення

Позначення

Найменування

Кількість

Примітка

1

АБВГ.ХХХХХХ.003

Бак

1

V = 85 л = 85 • 10-3 м3

2

лопастной

здвоєний

5Г12-12А

1

p = 63 кгс / см2 = 61,7 • 105 Н / м2

Q = 5 ÷ 12 л / хв = (0,83 ÷ 2) • 10-4 м3 / с

3

Фільтр пластинчастий 0,2 Г41-12

1

p = 63 кгс / см2 = 61,7 • 105 Н / м2

Q = 18 л / хв = 3 • 10-4 м3 / с

4 ... 6

Золотник

напірний

Г54-12

3

p = 20 кгс / см2 = 19,6 • 105 Н / м2

Q = 18 л / хв = 3 • 10-4 м3 / с

 • 7 (1) -
 • 7 (3)

Клапан

зворотний

Г51-22

3

p = 200 кгс / см2 = 19,6 • 106 Н / м2

Q = 18 л / хв = 3 • 10-4 м3 / с

8

Дросель

Г77-11

1

p = 50 кгс / см2 = 49 • 105 Н / м2

Q = 8 л / хв = 1,3 • 10-4 м3 / с

9

Золотник стежить з електроуправлінням Г68-12

1

p = 50 кгс / см2 = 49 • 105 Н / м2

Q = 18 л / хв = 3 • 10-4 м3 / с

10

АБВГ.ХХХХХХ.011

Гідроциліндр

1

D = 6,5 • 10-2 м,

d = 4,55 • 10-2 м, найбільший хід L = 0,2 м

11

Золотник

напірний

Г54-12

1

p = 20 кгс / см2 = 19,6 • 105 Н / м2

Q = 18 л / хв = 3 • 10-4 м3 / с

12

Фільтр приймальний сітчастий С41-11

1

Q = 18 л / хв = 3 • 10-4 м3 / с, ступінь фільтрації 0,65 • 10-3 м3 / с

 • 13 ... 17; 20; 27;
 • 28;
 • 33 ... 39; 42; 43;
 • 46 ... 43; 18; 19;
 • 21 ... 26; 29 ... 32; 40; 41; 44; 45; 50; 51

Лінії зв'язку: всмоктування, напору, слива

управління

дренажу

 • 21
 • 16
 • 2

Читати схему треба починаючи з елемента, позначеного цифрою 1. На рис. 10.5 цією цифрою позначений бак. Далі слідують у напрямку потоку робочого середовища, розглядаючи елементи та пристрої в послідовності присвоєних їм номерів. При цьому не можна забувати, що номери трубопроводів присвоюються їм після номерів елементів і пристроїв.

Розглядаючи таким чином схему, доцільно одночасно розбирати і перелік елементів. Це значно полегшує читання схеми. Так, наприклад, читаючи схему, наведену на рис. 10.5, і розглядаючи перелік елементів, даний в табл. 10.3, ми бачимо, що потік робочого середовища (масла) йде від складальної одиниці 1. За Умовні графічні позначення і з переліку елементів ясно, що це бак, обсяг його 150 л, позначення - АБВГ.ХХХХХХ.003. Рідина нагнітається здвоєним лопатевим насосом, якому на схемі присвоєно порядковий номер 2. З переліку позначень видна продуктивність насоса.

Траси управління (наприклад, 23, 24, 25, 26) зображуються лініями тонше в два рази, ніж інші.

 
< Попер   ЗМІСТ