Статистична діяльність міжнародних організацій

Глобальна статистична система являє собою сукупність міжнародних статистичних стандартів, спрямованих на уніфікацію підходів до методології та практиці статистичної діяльності; міжнародної статистики, покликаної достовірно і своєчасно відображати процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві; і механізмів, що дозволяють здійснювати координацію діяльності міжнародних організацій і національних статистичних служб у галузі статистики.

Визначальним фактором у формуванні сучасної глобальної статистичної системи стали процеси, що мали місце після закінчення Другої світової війни, а саме: створення ООН і згодом розвиток в рамках Економічної і соціальної ради ООН окремого статистичного напрямки, покликаного відстежувати реалізацію всесвітніх і регіональних програм розвитку людства.

Основним елементом глобальної статистичної системи стала Статистична комісія ООН, що визначає орієнтири розвитку світової статистики і приймаюча рішення про затвердження міжнародних статистичних стандартів. Її робочий орган - СО ООН - здійснює координацію міжнародної статистичної діяльності, збирає і поширює країнові статистичну інформацію.

Поряд з цим, практично всі спеціалізовані служби, органи та фонди системи ООН, інші наднаціональні та регіональні організації мають статистичні підрозділи і спеціалізуються на розвитку окремих напрямів статистики і зборі статистичних даних у відповідності зі специфікою своєї діяльності. Статистичні дані збираються від країн за допомогою міжнародних статистичних запитальників або формуються міжнародними організаціями самостійно на основі власних обстежень, оцінок і розрахунків.

Основне завдання міжнародних організацій у сфері статистики - збір порівнянних даних від національних статистичних служб, їх узагальнення та поширення. Ефективне і якісне виконання цього завдання можливе тільки при наявності єдиної методологічної бази та спроможності країн представляти статистику в повному обсязі відповідно до рекомендацій міжнародних організацій. Таким чином, розвиток статистичного потенціалу країн - ще один важливий напрямок діяльності в рамках глобальної статистичної системи.

Отже, основними механізмами ефективного функціонування глобальної статистичної системи є координація, спеціалізація і розвиток робіт в області статистичних досліджень. В даний час існує набір інструментів координації статистичної діяльності та об'єднання зусиль різних міжнародних організацій у сфері статистики:

  • - Щорічні сесії СК ООН;
  • - Регулярні наради Комітету з координації статистичної діяльності, що об'єднує всі міжнародні організації, що займаються статистичної діяльністю;
  • - Діяльність Міжнародного статистичного інституту;
  • - Міжнародні статистичні стандарти.

Нижче наводиться короткий огляд діяльності основних міжнародних організацій, що діють в рамках глобальної статистичної системи, і глобальних ініціатив, спрямованих на розвиток МС.

Загальна координація статистичної діяльності під егідою Організації Об'єднаних Націй

Статистична комісія ООН - United Nations Statistical Commission (UN Statcom), утворена в 1947 р, є найвищим органом глобальної статистичної системи. Вона об'єднує керівників статистичних відомств країн-членів ООН усього світу. Комісія - головний орган по прийняттю рішень в галузі міжнародної статистичної діяльності, зокрема щодо статистичних стандартів, розвитку концепцій і методів та їх впровадження на національному та міжнародному рівнях.

Статистична комісія ООН є функціональною комісією ЕКОСОР ООН і надає йому сприяння у розвитку національних статистичних систем і підвищенні порівнянності національних статистичних даних, в координації статистичної роботи спеціалізованих агентств ООН та вдосконаленні статистики та статистичної методології. Останнім часом зростає роль комісії як глобального координатора міжнародної статистичної діяльності; її зусилля, зокрема, спрямовані на створення єдиної системи збору, обробки та розповсюдження міжнародної статистичної інформації.

Комісія складається з 24 країн - членів ООН, обирається ЕКОСОР ООН на основі рівноправного географічного представництва і оновлюється за принципом ротації. Членство обмежена терміном на чотири роки. Російська Федерація є постійним членом СК ООН.

Сесії комісії проводяться щорічно в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. В якості секретаріату комісії виступає СО ООН. Сесії комісії фактично є вищим офіційним міжнародним форумом в галузі статистики; в їх роботі, крім країн - членів комісії, у якості спостерігачів беруть участь делегації більшості національних статистичних служб і міжнародних організацій. На своїх сесіях комісія розглядає питання міжнародного статистичного розвитку, методологічні проблеми, координацію та інтеграцію міжнародних статистичних програм, підтримку діяльності, спрямованої на технічну співпрацю в галузі статистики.

Під егідою комісії здійснюють свою діяльність численні тематичні експертні групи, межсекретаріатскіе робочі групи. Крім цього, вона заснувала ряд груп фахівців з широкого кола статистичних напрямків, які отримали назву "міських" груп (тобто за назвою міста, де пройшло перше засідання). Вони розглядають питання вдосконалення статистичної методології та представляють свої пропозиції Статкоміссіі. В даний час здійснюють свою діяльність "міські" групи зі статистики послуг, регістрам підприємств, неформального сектора, інвалідності, енергетики, цін, розвитку сільських територій. Існує також форма розгляду найбільш актуальних і гострих питань розвитку статистики в рамках так званих "груп друзів голови Статистичної комісії", що формуються із зацікавлених учасників Комісії. Зокрема, в різний час діяли групи за національними рахунками, розвитку статистичного потенціалу, міжнародних зіставлень, індексом розвитку людського потенціалу.

За більш ніж 60-річний період свого існування Статистична комісія стала головним майданчиком для обговорення і прийняття основних міжнародних стандартів, концептуальних визначень і методологічних посібників з усіх напрямках статистики. Серед найбільш значущих досягнень Статкоміссіі - "Основоположні принципи офіційної статистики", система міжнародних класифікацій, Система національних рахунків, рекомендації з проведення переписів населення, що стали основою функціонування глобальної статистичної системи. На початку XXI століття основні ініціативи Статистичної комісії - формування бази даних показників, що забезпечують моніторинг досягнення цілей, сформульованих в Декларації розвитку тисячоліття ООН, реалізація глобальних раундів Програми міжнародних зіставлень, паритетів купівельної спроможності валют, проведення Всесвітніх раундів переписів населення та житлового фонду.

Важливою віхою в розвитку міжнародної статистичної системи стало оголошення Генеральною Асамблеєю ООН 20 жовтня 2010 Всесвітнім днем статистики. Державам - членам Організації Об'єднаних Націй та іншим міжнародним і регіональним організаціям було запропоновано провести його належним чином.

Статистичний відділ ООН - United Nations Statistics Division (UNSD) є структурним підрозділом Департаменту економічних і соціальних питань ООН. Він був створений одночасно з СК ООН в 1947 р в якості органу Секретаріату ООН, сприяння виконанню завдань, що стоять перед Статистичної комісією і глобальної статистичної системою.

Статистичний відділ складається з професійних статистиків та економістів з усього світу. До його складу входять п'ять основних підрозділів: з економічної статистики, демографічної та соціальній статистиці, статистиці енергетики та навколишнього середовища, статистиці торгівлі та поширення статистичної інформації. Таким чином, у своїй діяльності СО ООН охоплює практично всі основні напрямки статистики.

Основними функціями СО ООН є збір, обробка та розповсюдження статистичної інформації, стандартизація статистичних методів, класифікацій і визначень, реалізація програм технічного співробітництва та координація міжнародних статистичних ініціатив та заходів.

З метою виконання цих функцій СО ООН здійснює комплекс робіт, спрямованих на координацію міжнародних статистичних програм, розвиток і поширення міжнародних методологічних стандартів і класифікацій, сприяння країнам-членам у вдосконаленні їхньої статистичної діяльності шляхом консультацій і розробки програм навчання. Комі того, СО ООН сприяє реалізації "Порядку денного 21 століття", в особливості у розробці та поширенні інтегрованих і економічних рахунків, статистики навколишнього середовища, показників сталого розвитку. Одночасно СО ООН здійснює функції секретаріату Статистичної комісії ООН і всіх робочих груп, що працюють під егідою комісії.

СО ООН є всесвітнім сховищем даних з міжнародної торгівлі, національними рахунками, енергетиці, промисловості, довкіллю, транспорту, демографії та соціальних питань. Ці дані збираються СО ООН із різних національних і міжнародних джерел. На Інтернет-сайті СО ООН розміщені близько 20 баз даних, найбільш відомі і затребувані з яких UNCBD (загальна база даних), COMTRADE (база даних торгівлі), ВКВ (база даних про перепис), InfoNation (глобальний навчальний проект для студентства), а також глобальні бази з демографії, макроекономіки та моніторингу виконання Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ). Також СО ООН веде базу даних позитивного досвіду країн-членів в організації та здійсненні офіційної статистики.

СО ООН широко поширює свої матеріали у вигляді збірників, брошур, довідників. До основних друкованим виданням СО ООН слід віднести Статистичний щорічник і Щомісячний статистичний бюлетень. Також випускаються статистичні збірники з різних напрямків статистики, технічні дослідження в галузі міжнародних статистичних стандартів та рекомендацій.

Комітет з координації статистичної діяльності - Committee for the Coordination of Statistical Activities (CCSA), створений в 2002 р, відіграє важливу роль в узгодженні статистичної діяльності міжнародних організацій. Він сприяє координації та інтеграції статистичних програм, здійснюваних міжнародними організаціями. Це дозволяє уникати дублювання в роботі і знизити навантаження на країни за поданням статистичної інформації, уніфікувати підходи до вирішення статистичних питань. До складу Комітету входять СО ООН, інші підрозділи Департаменту ООН з економічних і соціальних питань, регіональні комісії, а також більшість програм, фондів та спеціалізованих агентств ООН, міждержавні організації, регіональні банки розвитку в особі керівників статистичних відділів. Щорічно Комітет звітує про виконану роботу перед СК ООН.

Найважливішим досягненням Комітету з координації статистичної діяльності стало прийняття в 2005 р Принципів управління міжнародної статистичної діяльністю.

Консорціум "Партнерство в статистиці в 21 столітті" - Paris21 був заснований в листопаді 1999 р у зв'язку з резолюцією ЕКОСОР про роль Конференції ООН з розвитку в частині вдосконалення культури прийняття рішень та моніторингу статистичної діяльності в усіх країнах, особливо розвиваються. Консорціум є партнерством політиків, аналітиків і статистиків всього світу і спрямовує свою діяльність на розвиток високоякісної статистики, наповнення цих даних економічним сенсом розробку на їх основі обґрунтованої і розумної політики. Роль Paris21 полягає в розвитку більш ефективного діалогу між виробниками та користувачами статистики допомогою підтримки міжнародних заходів, регіональних семінарів, сприяння діяльності на національному рівні, участі в діяльності цільових груп на міжнародному рівні.

Членство в Консорціумі носить всесвітній характер. У ньому широко представлені уряди країн, міжнародні організації, професійні асоціації та наукові інститути. Поточна діяльність Консорціуму здійснюється Секретаріатом, що базується в Директораті співробітництва в цілях розвитку ОЕСР у Парижі. Роботою Секретаріату керує Керівний комітет - міжнародна група у складі всіх зацікавлених сторін, включаючи представників країн, що розвиваються з усіх регіонів світу, фінансових донорів і міжнародних організацій.

В останні роки Paris21 сфокусував свої зусилля на сприянні країнам, що розвиваються в розробці Національних стратегій розвитку статистики (НСРС) і в отриманні даних для формування показників моніторингу досягнення цілей в галузі розвитку, сформованих в Декларації тисячоліття (ЦРТ). Основними інструментами цієї політики є регіональні програми, пропаганда статистики, інформаційний обмін. НСРС забезпечують формування в країнах стратегії статистичного потенціалу в рамках широкої національної статистичної системи, а також покликані визначити напрями розвитку статистики на національному рівні на середньо- і довгострокову перспективи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >