Банківська справа

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Передмова Роль і місце банків в економіці Грошовий обіг - основа банківської діяльності Зародження і розвиток банківської справи Банківські операції Банківська система Особливості організації та функціонуванняБанківська система ВеликобританіїСучасна банківська система ФранціїОсобливості організації діяльності фінансово-кредитних інститутів ЄССучасна банківська система СШАБанківська система ЯпоніїІсламські банківські системи Розвиток банківської справи в Росії Банк Росії - центральна ланка банківської системи Цілі, функції і організаційну побудову Банку Росії Операції Банку Росії Організаційна структура Банку Росії Інструменти і методи грошово-кредитної політики Банку Росії Типи грошово-кредитної політики Резервні вимоги Банківське регулювання та наглядЦілі і завдання банківського регулювання і нагляду Основи організації діяльності кредитних організацій Організаційно-правові засади створення та функціонування кредитних організацій Організаційна структура банку Ресурси банку Формування та використання власних коштів банку Залучені кошти та інші ресурси банку Фінансова звітність банку і основні показники його діяльності Особливості фінансової звітності банків Баланс банку Структура і принципи побудови балансу Види рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку Ліквідність і платоспроможність банку. Обов'язкові нормативи банків Рейтинг банків Національна платіжна система Росії, розрахункові і касові операції банків Платіжні системи: сутність, функції, види, законодавчі основи функціонування національної платіжної системи Росії Безготівкові розрахунки та розрахункові послуги банків Вексель і вексельне звернення Система міжбанківських розрахунківОсновні елементи платіжної системи Банку Росії Касові операції банків Кредитні операції банків Сутність кредиту. Законодавчі основи кредитних операцій Особливості кредитних відносин у Росії Законодавчі основи кредитних операцій Форми кредиту і методи кредитування Класифікація кредитів Методи кредитування Кредитування на синдикованій основі Кредитування з використанням векселів Кредити із застосуванням векселі банку Бухгалтерський облік кредитних операцій Позичковий рахунок, види позичкових рахунківПриклад нумерації особового рахунку Приклади бухгалтерських проводок по позичкових операціях Умови кредитної угоди Особливості довгострокового кредитування Інвестиційний характер довгострокового кредитування Інвестиційні банки довгострокового кредиту Особливі форми кредитних відносин: іпотека, лізинг, факторингБанківський кредит Міжнародні банківські кредити Кредитна політика банку Кредитні ризики. Кредитний портфель банку Оцінка кредитоспроможності позичальника Процедура кредитування позичальника Операції банку з цінними паперами Місце і роль банків на ринку цінних паперів Банк як емітент Банк як професійний учасник ринку цінних паперів Банк як брокерПідготовка та розміщення емісії для клієнтів банку Власні угоди з цінними паперами Інвестиційна діяльність банку Валютні операції і зовнішньоекономічна діяльність банків Банки - учасники валютного ринку Валютні операції банку Види валютних операцій Ведення валютних рахунків в уповноваженому банку Зовнішньоекономічна діяльність банку Банківський маркетинг і банківський менеджмент Особливості банківського маркетингу Аналіз ринку банківських продуктів і послуг Специфіка банківського менеджменту Фінансовий менеджмент - основа управління банкомГлосарій
 
Наст >