Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

В економіці сучасної Росії банківська система займає особливе місце. За 20 років динамічного розвитку в ній відбулися принципові, масштабні, якісні організаційні, структурні та технологічні зміни. Усі без винятку економічні суб'єкти - юридичні та фізичні особи - постійно контактують з кредитними організаціями. Вони можуть виступати в тій чи іншій формі власниками банків, їх співробітниками, контрагентами або клієнтами.

Клієнти - юридичні особи, вибираючи банки для обслуговування, пов'язують з ними успіх чи невдачі свого бізнесу. Банківська система Росії, незважаючи на високі темпи розвитку, не вільна від проблем і протиріч. Одним із факторів подолання існуючих труднощів є наявність достатнього числа висококваліфікованих фахівців банківської справи і сучасного рівня фінансової культури всіх економічних суб'єктів.

Знання основ банківської справи необхідно сьогодні не тільки фахівцям фінансово-кредитної сфери, економістам підприємств і організацій, а й кожній людині.

Вивчення банківської справи - багаторівневий процес. В умовах реформування російської системи середньої та вищої професійної освіти вирішуються завдання підготовки кадрів для банківської системи на рівні коледжів, двох ступенів вузів - бакалаврів і магістрів, спеціалістів, які навчаються за старим програмам, слухачів системи MBA і науковців у рамках аспірантури та докторантури. Кожна категорія студентів та слухачів, що вивчає банківська справа, висуває свої вимоги до навчальної літератури.

Підручників та навчальних посібників з загального курсу і окремим проблемам банківської справи написано і видано чимало. Відмінною рисою пропонованого читачеві підручника є надання необхідного обсягу базових теоретичних знань та інформації, яку вони можуть використовувати при самостійному вивченні матеріалу з урахуванням можливостей звернення до інтернет-ресурсів. При перевиданні підручника "Банківська справа" [1] автор виходить з того, що банківська діяльність відкрита для інновацій, вельми просунута з точки зору впровадження та використання інформаційних технологій і орієнтована на міжнародні стандарти банківської діяльності.

Банківський бізнес розвивається в рамках державного регулювання та нагляду. У зв'язку з цим у підручнику багато уваги приділяється банківському законодавству. Читачі повинні враховувати, що нормативно-правова база постійно оновлюється, деяких актів скасовуються чи змінюються, тому підручник служить навігатором у правовому полі, що дозволяє більш глибоко ознайомитися з правовими вимогами до виконання тих чи інших банківських операцій.

Перед фахівцями банківської справи постійно постають нові складні завдання, що вимагають великих знань і практичних навичок. Так, у Стратегії розвитку банківського сектора Російської Федерації на період до 2015 року записано: "Основною метою розвитку банківського сектора Російської Федерації на середньострокову перспективу є активна участь у модернізації економіки на основі істотного підвищення рівня і якості банківських послуг, наданих організаціям і населенню, і забезпечення його системної стійкості "[2].[2]

Підручник знайомить студентів з основами теорії і практики сучасного банківської справи, особлива увага звертається на специфіку становлення і розвитку сучасної банківської та кредитно-фінансової систем Росії. Освоєння викладеного в підручнику матеріалу в значній мірі розраховане на самостійну роботу студентів. Підручник повинен служити навігатором у світі обширної традиційної навчальної літератури, нормативно-правової та наукової літератури з питань функціонування банківської системи Росії.

Цілями вивчення дисципліни є:

 • • формування у студентів знань і базових навичок в галузі банківської справи;
 • • ознайомлення студентів з теоретичними основами банківської справи;
 • • засвоєння студентами понятійного апарату дисципліни;
 • • оволодіння практичними прийомами та навичками організації банківської справи, прийняття управлінських рішень та формування відповідних компетенцій.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

знати

 • • нормативно-правові засади банківської діяльності;
 • • принципи розрахунку процентних ставок за банківськими операціями;
 • • особливості формування ресурсів кредитних організацій і принципи їх розміщення на фінансових ринках;
 • • специфіку ринку банківських продуктів і послуг;
 • • основні принципи і технології роботи банків з клієнтами;
 • • причини виникнення банківських ризиків та способи їх мінімізації;

вміти

 • • використовувати теоретичні знання для аналізу макроекономічної ситуації та орієнтації на ринку банківських послуг;
 • • аналізувати банківське законодавство і застосовувати його окремі положення на практиці;
 • • аналізувати бухгалтерську (фінансову) звітність кредитної організації;
 • • оформляти основні банківські документи;
 • • здійснювати розрахунки за основними банківськими операціями;
 • • орієнтуватися на ринку банківських послуг;
 • • аналізувати інформацію рейтингових агентств;
 • • приймати рішення в типових банківських ситуаціях;
 • • аналізувати стан фінансового ринку, в тому числі ринку банківських продуктів і послуг;

володіти

 • • практичними прийомами та навичками організації банківської справи, прийняття управлінських рішень;
 • • методами аналітичної роботи, пов'язаними з фінансовими аспектами діяльності комерційних банків і фінансово-господарської діяльності клієнтів банків;
 • • методами аналізу існуючих фінансово-економічних ризиків.

Автор сподівається, що підручник виявиться корисним для всіх студентів, слухачів, аспірантів і викладачів, які цікавляться проблемами розвитку банківської справи в Росії і вірять у можливість досягнення сучасного світового рівня його організації.

 • [1] Костеріна Т. М. Банківська справа: підручник. М .: Маркет ДС, 2003.
 • [2] Стратегія розвитку банківського сектора Російської Федерації на період до 2015 року. Додаток до Заяви Уряду РФ і Центрального банку РФ від 05.04.2011.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук