Особливості організації та функціонування

банківської справи за кордоном на сучасному етапі

Банківська система Великобританії

Кредитна система Великобританії - одна з найстаріших у світі. Сучасна банківська система Великобританії трирівнева [1]: перший рівень - Банк Англії (утворений в 1694 р), другий рівень - комерційні банки, третій рівень - будівельні товариства та кредитні спілки. Банк Англії відповідає за грошово-кредитну політику, стійкість фінансової та платіжної системи. Комерційні банки класифіковані на чотири групи: депозитні та торгові банки, ощадні банки, компанії з обліку цінних паперів, вітчизняні та іноземні банки. Організації третього рівня численні, їх відмінною рисою є залучення пайовиків як потенційних позичальників. Союзи в основному пропонують іпотечне та споживче кредитування, але в останні роки до нього додалися й інші різноманітні фінансові послуги. У банківській справі країни широко представлений іноземний капітал.

Лондон - найстаріший світовий фінансовий центр. Тут працює більше іноземних банків, ніж англійських, насамперед американських і японських. Частка депозитів в іноземній валюті в банках Великобританії значно вище, ніж в інших країнах. Англійська банківська система володіє найширшою в світі мережею закордонних філій.

Банківську систему Великобританії характеризують високий ступінь концентрації та спеціалізації банківської справи, добре розвинена банківська інфраструктура, тісний зв'язок з міжнародним ринком позичкових капіталів.

Кредитна система Великобританії відноситься до числа орієнтованих на грошово-фінансовий ринок, так звана фондова, сек'юритизованих модель. Через знамениту Лондонську фондову біржу (London Stock Exchange - LSE) проходить близько 70% обсягу світових угод з цінними паперами. Крім лондонській діють і інші спеціалізовані біржі, що працюють в системі електронних торгів.

Банківська система Великобританії відносно незалежна від кредитних систем Євросоюзу. Проте банківське законодавство орієнтоване на уніфікацію банківського права в рамках Європейського співтовариства і здійснення нагляду над банківською діяльністю відповідно до вимог Базельського комітету [2].[2]

В умовах глобальної фінансової кризи банківська система Великобританії, як і в інших країнах, зазнала серйозного випробування [3].[3]

Сучасна банківська система Франції

Банківська система Франції в основному формувалася протягом XVIII-XX ст. [4] Сучасна банківська система Франції включає Банк Франції (перший рівень), комерційні банки, ділові та ощадні компанії, спеціалізовані фінансові інститути (другий рівень), установи взаємного і кооперативного кредиту ( третій рівень). Банківська система Франції відноситься до банк-орієнтованої моделі кредитних систем (БОС), які формувалися в континентальній Європі ще в Середні століття [5].[5]

Після Другої світової війни Банк Франції в значній мірі залежав від Уряду (Міністерство фінансів Франції). В даний час існує система нагляду над діяльністю кредитних організацій, представлена комітетами і комісіями у складі представників держави (Міністерства економіки і фінансів, члени Державної ради, Казначейства) і Банку Франції. Примітно, що в ці органи, крім Банківської комісії, що здійснює нагляд над виконанням банками законів і нормативних вимог, входять представники професійних організацій (наприклад, Французької асоціації кредитних установ), профспілок та експерти.

В даний час Банк Франції є членом Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ), що об'єднує центральні банки країн - членів ЄС і Європейський центральний банк (ЄЦБ). Банк Франції зобов'язаний реалізовувати єдину грошово-кредитну політику ЄСЦБ на території Франції, забезпечуючи фінансову стабілізацію ЄС в цілому.

Рівень кредитних організацій представлений універсальними комерційними банками, національної, регіональними та місцевими касами, що включають ощадні та страхові каси, і іноземними банками.

Банківська система Франції характеризується високим рівнем концентрації банківського капіталу. На вісім найбільших комерційних банків припадає близько 86% сукупних активів банківської системи. По суті, ці банки являють собою потужні об'єднання - банківські групи, що мають численні філії і дочірні відділення за кордоном [6]. У Росії французький банківський капітал представлений відділеннями "Credit Lyonnais Russie", "Societe Generale Russie".[6]

Глобальна фінансова криза завдала серйозного удару по банківській системі Франції. Держава надала істотну допомогу, насамперед великим банкам, для підтримки їх ліквідності. Однак топ-менеджмент цих організацій неадекватно відреагував на ситуацію, що склалася, що призвело до посилення державної політики щодо цих банків. На нарадах провідних країн світу (G-8, G-20) з вироблення міжнародних антикризових заходів саме з ініціативи Франції був прийнятий ряд жорстких рішень регулятивного характеру.

Сучасна банківська система Німеччини але функціональним критерієм відноситься до класичної трирівневої моделі. До банків першого рівня відносяться Державний банк Німеччини ("Deutsche Bundesbank") і банки федеральних земель (Landesbanked); до банків другого рівня - великі комерційні банки ("Deutsche Bank AG", "Dresdner AG Bank AG", "Commerzbank AG", "Bayerische Hyround Vereinsbank AG" і "Deutsche Postbank AG"), приватні банки (як універсальні, так і спеціалізовані ) і іноземні банки; третій рівень представлений кредитними кооперативами та будівельно-ощадними асоціаціями. Бундесбанк в даний час є членом ЄСЦБ, де грає провідну роль, і членом Банку міжнародних розрахунків (BIS). За законодавством Німеччини він наділений значними функціями і повноваженнями, здійснює традиційні банківські операції та проводить фінансові операції не тільки з кредитними організаціями (банками), але і з іншими учасниками фінансового ринку. Бундесбанк успішно керує (і здійснює сам) платежами і розрахунками, у тому числі в режимі реального часу через систему Target 2 (діє з листопада 2007 р) [7] та роздрібну платіжну систему експрес-платежів (RPS), учасниками якої є всі банки Німеччини. До вступу в ЄС і початку глобальної фінансової кризи банківська система Німеччини відрізнялася високим рівнем стійкості до фінансових шоків, насамперед завдяки оптимальному поєднанню конкуренції на ринку банківських послуг і централізації в управлінні банківською діяльністю. Найвища конкуренція забезпечена на другому рівні функціонування банківської системи. Система ощадних кас і кредитної кооперації надійно захищає інтереси широких верств населення і є провідником соціально-економічної політики держави.

В умовах міжнародної фінансової кризи Німеччини як провідної і найбільш розвиненій країні ЄС довелося взяти на себе значну частку витрат для підтримки як вітчизняних банків, так і найбільш постраждалих фінансових систем інших країн Співтовариства [8]. В даний час Німеччина активно виступає за посилення грошово-кредитної політики ЄС.[8]

  • [1] Як трирівнева вона склалася на початку XX ст .: Банк Англії з відділеннями і вісім клірингових палат; депозитні акціонерні банки, приватні банківські і акцептні контори; кредитні кооперативні суспільства. Банк Англії (Bank of England) - державний банк (націоналізований в 1946 р).
  • [2] Базельський комітет з банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків ("Committee on Banking Supervision of the Bank for international Settlements") заснований у м Базель в 1974 р президентами центральних банків і органів фінансового регулювання країн G-10 (Бельгія, Великобританія , Німеччина, Італія, Канада, Нідерланди, США, Франція, Швейцарія, Швеція, Японія), а також Люксембургу, Іспанії, Австралії, Бразилії, Китаю, Індії, Кореї, Мексики та Росії. Європейська комісія бере участь у роботі на правах спостерігача.
  • [3] URL: http.investing.businesweek.com.
  • [4] У 1800 р але ініціативи Наполеона Бонапарта був заснований Банк Франції (Banque de France). Він здійснював емісію банкнот, видачу, облік і інкасацію векселів, брав вклади і видавав позики під заставу цінних паперів і дорогоцінні метали, вів бюджетні рахунки та ін. До початку XX ст. у Франції склалася трирівнева система.
  • [5] БОС - система організації кредитної справи, в якій банкам відводиться провідна роль, вони ж є центральною ланкою фінансових ринків. Так, коефіцієнт перерозподілу фінансових ресурсів через банки у Франції становить понад 40%, а відношення активів банківської системи до ВВП - близько 160% (це значно більше, ніж у США).
  • [6] URL: wwvv.thebanker.com/news/fullstory.php/aid/6703/ Top_1000_wOrld_banks_2009.html.
  • [7] Див. параграф 4 гл. 6 підручника.
  • [8] Німецький банківський ринок - найбільший (більше 2500 банків) і найбільш інвестиційно привабливий в Європі.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >