Особливості організації діяльності фінансово-кредитних інститутів ЄС

Інтернаціоналізація господарського життя в Європі привела до рішення урядів 12 провідних країн про необхідність їх поступової трансформації в економічний союз з єдиною валютою - євро (Маастрихтська угода 1991 г.). Західноєвропейська інтеграція базується на політекономічних ідеях єдиної Європи.

За статистикою "Brand Finance" від лютого 2010 р кредитній системі зони євро домінували дев'ять великих універсальних банків з 25 найбільших банків у світі, які мають найбільші активи (табл. 1.2) [1].[1]

Таблиця 1.2

Найбільші банки Європи в лютому 2010 р

Рейтинг +2010

Рейтинг +2009

Банк

Країна

1

1

"HSBC"

Великобританія

3

4

"Santander"

Іспанія

6

8

"BNP Paribas"

Франція

10

14

"Barclays"

Вели кобрітан ия

15

26

"Sberbank"

Росія

16

20

"Societe General"

Франція

17

19

"BBVA"

Іспанія

18

18

"Deutsche

Bank "

Німеччина

20

13

"Credit Suisse"

Швейцарія

21

31

"UniCredit"

Італія

У банківсько-кредитній системі Євросоюзу роль регулюючого органу виконує Європейський центральний банк (ЄЦБ). У його штат входять представники всіх держав - членів ЄС. Банк повністю незалежний від інших органів ЄС.

Ключові принципи функціонування банків ЄС:

 • • принцип єдиної банківської ліцензії;
 • • принцип єдиної системи контролю та нагляду у банківській сфері (безпосередній нагляд здійснюють наглядові органи держави, що видала ліцензію);
 • • принцип створення єдиних, загальних економічних стандартів банківської діяльності (стандарт мінімального розміру статутного капіталу кредитної організації, сума якого становить 5 млн євро, норматив достатності капіталу, стандарт великих кредитних ризиків) [2]. Розробку стандартів і встановлення нормативів здійснює Базельський комітет з питань банківського нагляду.[2]

Глобальна фінансова криза похитнула фінансову стійкість ЄС, викликав недовіру у світі до євро, поставив на грань суверенного дефолту низка країн ЄС (так звані країни PIGS). Разом з тим криза поставила перед макрорегулятора всіх країн світу задачу всебічного аналізу його причин і розробки нових ефективних механізмів зміцнення стійкості фінансово-кредитних систем.

Сучасна банківська система США

Формування централізованої банківської системи в силу історичних особливостей освіти США відбулося дещо пізніше, ніж у країнах Європи [3]. Функції центрального банку виконує Федеральна резервна система. У структурі банківської системи переважають приватні банки (більше 70%), законодавчо розмежовані на універсальні комерційні та спеціалізовані (інвестиційні та іпотечні), крім того, є чисто ощадні банки, ощадно-позичкові асоціації, кредитні кооперативи та різноманітні фінансові фонди (пенсійні, страхові та інш.). Сучасний розвиток банківської справи в США характеризується тенденцією до злиттів і поглинань, в результаті чого число банків скорочується, але зростає кількість банківських холдингів, найбільшими з яких є "Citycorp", "Bank of America", "JP Morgan". ФРС співпрацює з ЄС, але в цілому проводить самостійну політику. На банківському ринку США високий рівень конкуренції, банки проводять агресивну політику і, незважаючи на жорстке регулювання, вдут на високі ризики. Банківська система США, орієнтована на фінансовий ринок, - це фондова, сек'юритизованих модель.[3]

Її особливості визначаються наступними факторами:

 • • процесом глобалізації світового фінансового ринку за визначальної ролі в ньому США, зростанням ролі міжнародного кредиту;
 • • стиранням кордонів між різними видами кредитних організацією та фінансово-кредитних інститутів під впливом лібералізації більшості банків;
 • • розширенням можливості надання фінансових послуг через інтернет і електронні системи кредитних організацій.

Донедавна банківська система США вважалася найбільш надійною у світі. Однак саме вона стала ініціатором виникнення і розвитку глобальної фінансової кризи, що почалася в системі іпотечних банків та ініційованого банкрутством великого банку "Lehman Brothers" (вересень 2008 р.) Аналіз причин кризи виявив серйозні проблеми на ринку деривативів - похідних фінансових інструментів, загальний обсяг якого за різними оцінками досяг 600 трлн дол., А банки не змогли утримати контроль над такими оборотами і ризиками угод із цими інструментами [4].[4]

 • [1] Джерело: Brand Finance Banking 500. February 2010 // branrfinance.com.
 • [2] Великим визнається кредитний ризик, що перевищує 10% власних коштів банку. Кредитний ризик не може перевищувати 25%. Директива 2006/48 / ЄС Європарламенту та Ради Євросоюзу від 14.06.2006 була прийнята в рамках угоди Базеля-2 - регулятивних вимог Базельського Комітету з банківського нагляду щодо капіталу банків. Коефіцієнт достатності капіталу встановлено в розмірі 12%. У зв'язку е фінансовою кризою Комітет підготував новий варіант правил, що регулюють банківську діяльність 27 країн Європи та націлений на запобігання нових криз (Базель-3). Правила Базель-3 вводяться в дію в 2018 р
 • [3] Формування основ американської банківської системи завершилося створенням національних банків в 1863 р, що підпорядковувалися Контролерові грошового обігу. У 1913 р виникла унікальна Федеральна резервна система - ФРС (Federal Reserve System), що істотно відрізняється від банківських систем європейських держав. У США немає загальнонаціонального Центрального банку, але є центральні банки штатів, які повинні входити в один з резервних банків. Приватні банки є членами ФРС на добровільній основі, роблять відрахування до Фонду обов'язкових резервів і подають звіти про свою діяльність. ФРС складається з 12 резервних банків - акціонерних товариств, кожен з них відповідальний за певний район (може об'єднувати кілька штатів) або окремий штаг (див .: Вешкін Ю. Г., Авагян Г. Л. Банківські системи зарубіжних країн: курс лекцій. М .: Економісти 2004. Тема 2). В даний час до функцій ФРС належить:

  • • проведення національної грошово-кредитної політики;
  • • регулювання і контроль банківських установ;
  • • підтримання стабільності фінансової системи;
  • • створення резервних округів. Поряд з ФРС діють і інші регулюючі та контролюючі органи: Контролер грошового обігу, Федеральна корпорація зі страхування вкладів (з 1934 р), Федеральна комісія з фондовим ринкам.
 • [4] Фінанси / Ведомости. 2010. 28 липня.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >