Методи кредитування

Відповідно до положення Банку Росії від 31.08.1998 № 54-П "Про порядок надання (розміщення) кредитними організаціями грошових коштів та їх повернення (погашення)" банки можуть застосовувати такі методи (способи) кредитування:

  • • разове зарахування (по простому позичковому рахунку);
  • • відкриття кредитної лінії;
  • • овердрафт;
  • • кредитування на синдикованої основі;
  • • інші, що не суперечать банківському законодавству, способи.

Вибір конкретного методу кредитування залежить від особливостей діяльності позичальника, його кредитоспроможності, цілей і об'єктів кредитування.

При укладанні разової кредитної угоди найчастіше позичальникові видається відразу вся сума кредиту. Юридичним особам кредит надається тільки в безготівковому порядку шляхом зарахування грошових коштів на їх розрахункові або поточні рахунки. Фізичним особам позика може бути видана як шляхом перерахування коштів на поточний рахунок, так і готівковими коштами через касу банку.

Кредитна лінія - це зобов'язання банку надавати кредит в міру необхідності для оплати розрахункових документів, що надходять на ім'я позичальника в рамках встановленого ліміту. Для цього необхідно, щоб у позичальника було постійне надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, так як якщо грошових потік слабшає або стає нерегулярним, у банку зростає кредитний ризик, який і обмежується лімітом кредитування.

Кредитна лінія відкривається на будь-який термін, але не більше року, видається в міру необхідності оплати платіжних документів частинами (траншами), може бути відновлюваної (револьверний кредит) і невідновлюваної.

Відновлювана (револьверна) кредитна лінія відкривається позичальникові для здійснення регулярних фінансово-господарський операцій (як правило, це підприємства торгівлі), а також покриття загального розриву в платіжному обороті підприємств на термін не більше року.

Погашення кредиту проводиться в межах встановленого ліміту заборгованості протягом усього терміну дії погашення договору про відкриття кредитної лінії. Після кожного погашення вільний ліміт кредитування відновлюється.

Невідновлювальна кредитна лінія відкривається для здійснення різних платежів, пов'язаних з одним контрактом або партією товару (наприклад, для оплати митного очищення, перевалки, транспортування та інших витрат).

При відкриття невідновлюваної кредитної лінії видача кредиту проводиться в межах встановленого ліміту, при цьому погашена частина кредиту не збільшує вільний ліміт кредитування.

Рамкова кредитна лінія відкривається позичальникові для оплати окремих поставок товарів в рамках одного контракту, реалізованого протягом певного періоду, або кредитування цільових програм позичальника. Під кожну поставку (або етап цільової програми) полягає окремий кредитний договір в рамках генеральної угоди про відкриття рамкової кредитної лінії. Забезпечення оформляється за кожним кредитним договором.

Режим кредитування встановлюється в залежності від особливостей кредитної угоди:

  • • у формі кредитного договору;
  • • у формі договору про відкриття невідновлюваної кредитної лінії.

У кредитному договорі робиться такий запис: "Для обліку отриманого кредиту Банк відкриває Позичальнику (найменування) поновлювану / непоновлювану кредитну лінію на 20XX рік в обсязі розрахункового розміру кредиту X тис. Руб. За позичковим рахунком №_".

Овердрафт - це короткостроковий кредит, що передбачає кредитування банком банківського рахунку клієнта-позичальника (при недостатності або відсутності на ньому грошових коштів) і оплату розрахункових документів з банківського рахунку клієнта-позичальника, якщо умовами договору банківського рахунку передбачено проведення зазначеної операції. Кредитування здійснюється при встановленому ліміті (тобто максимальній сумі, на яку може бути проведена зазначена операція) та строк, протягом якого повинні бути погашені виникаючі кредитні зобов'язання клієнта банку.

Даний порядок в рівній мірі поширюється і на операції з надання банками кредитів при недостатності або відсутності грошових коштів на банківському рахунку клієнта - фізичної особи. Овердрафт оформляється додатковою угодою до договору банківського рахунку.

Забезпечення при наданні овердрафтних кредитів не є обов'язковим. Овердрафтні кредити надаються як в рублях, так і в іноземній валюті. Ліміт овердрафтного кредиту розраховується на базі середньомісячних кредитових оборотів за рахунками клієнта за останні три місяці із застосуванням дисконту в розмірі, що залежить від обсягу оборотів. Мінімальна величина кредитових оборотів, при якій можливе отримання овердрафтних кредитів у різних банках, встановлюється Кредитним комітетом.

Овердрафт надається, як правило, на строк не більше 30 днів за окремими договорами переважно в рамках генеральної угоди, що укладається на строк до 180 днів.

Погашення заборгованості за овердрафтом здійснюється шляхом безакцептного списання банком залишків коштів на рахунку клієнта на кінець операційного дня. Допускається щоденне відновлення кредитування в рамках вільного залишку ліміту овердрафту, що значно знижує витрати клієнта на сплату відсотків і тим самим підвищує привабливість даного виду кредиту.

В останні роки одержав розвиток "картковий овердрафт".

Овердрафтне кредитування з використанням банківських карт - це надання банком держателю картки можливості перевитрачати засоби, наявні на його картковому рахунку, тобто отримати кредит без оформлення відповідних документів.

Кредитування з пластикових карт відноситься до категорії незабезпечених позичок. Гарантією служить лише надійність позичальника і історія його стосунків з банком-емітентом.

Обслуговування картки з овердрафтом передбачає виконання додаткових операцій - відкриття та ведення позичкових рахунків, рахунків прострочених позичок і прострочених відсотків, нарахування термінових і прострочених відсотків, а також формування резерву по позичкової і простроченої заборгованості [1].[1]

Виниклий на рахунку банківської карти овердрафт в залежності від його розміру і виду карткового продукту може бути дозволеним і недозволеним (перевищує встановлений ліміт) [2].[2]

Дозволений овердрафт у розмірі встановленої суми включається в видатковий ліміт по картці і враховується при проведенні авторизації.

  • [1] Сама схема користування карткою досить проста. Власник картки звертається в банк-емітент для відкриття карткового рахунку. Отримавши карту, власник розплачується з її допомогою в пунктах обслуговування. При цьому на кожну видаткову операцію з карткового рахунку потрібен дозвіл банку-емітента (авторизація). А останній відшкодовує торговим точкам суми видаткових операцій.
  • [2] Невирішений овердрафт або перевищення розміру дозволеного овердрафту не допускається. Банківський працівник зобов'язаний негайно проінформувати клієнта про необхідність погасити заборгованість. Не пізніше зазначеного в договорі терміну (зазвичай 30 днів, починаючи з дати повідомлення) утримувач зобов'язаний погасити овердрафт в сумі, не нижче вказаної у звіті. В кінці робочого дня співробітник банку, що відображає ополчення транзакції по карткових рахунках, готує містить повну інформацію звіт але картковими рахунками, на яких відзначений овердрафт. На підставі отриманої довідки бухгалтер відкриває позичкові рахунки і відображає на них операції по виникненню овердрафту, попередньо поповнивши картковий рахунок на суму овердрафту в кореспонденції з позичковим рахунком клієнта. Якщо розмір дозволеного овердрафту перевищено (тобто виник недозволений овердрафт), бухгалтер переносить суми перевищення (недозволеного овердрафту) на рахунок простроченої заборгованості. Погашення заборгованості за овердрафтом утримувач виробляє при поповненні рахунку банківської карти. За користування овердрафтом банк встановлює кілька видів процентних ставок: за користування дозволеним овердрафтом, перевищення розміру дозволеного овердрафту, користування недозволеним овердрафтом.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >