Кредитування на синдикованій основі

Синдиковані, або консорціальні, кредити як метод кредитування застосовуються у випадку дуже великих кредитних угод, здійснення яких не під силу одному банку.

У зв'язку з обмеженістю довгострокових ресурсів російські банки в передкризовий період активно освоювали синдиковане кредитування. Потреба в ньому вони відчувають і в даний час.

Банківські консорціуми створюються для здійснення на спільній основі кредитних, гарантійних чи інших великомасштабних кредитно-фінансових операцій. При досягненні мети консорціум припиняє свою діяльність або укладає інший договір. Їх діяльність будується на принципах спільного часткового фінансування заявлених робіт та матеріальної відповідальності за їх виконання.

Позичальниками можуть бути будь господарюючі суб'єкти.

Синдикований кредит не є особливим видом, тому надається на звичайних умовах, виходячи з комерційних інтересів позичальника і кредитора (консорціуму).

Відносини за таким кредитом оформляються поруч договорів: консорціальні, кредитним, договором застави або поручительства. Початковим (рамковим) є консорціальний договір [1]

У міжнародній практиці кредитування (і деякий час в кредитній історії вітчизняних банків) використовується гак званий метод кредитування по контокоррентному рахунку. Він являє собою єдиний активно-пасивний рахунок, що відображає весь платіжний оборот клієнта. При відкритті цього рахунку розрахунковий рахунок позичальника закривається. За дебетом рахунка відображаються всі платежі клієнта, а в кредит зараховується виручка від реалізації продукції та інші надходження [2].[2]

Для російських банків, що піддаються високим кредитним ризикам, подібна форма кредитування неприпустима [3].[3]

  • [1] У договорі фіксуються факт створення консорціуму, його цілі, склад учасників, визначаються консорциального участь у кредитній угоді - квоти ресурсів, порядок керівництва консорціумів (ним може бути один або декілька банків, при тривалості консорциальной угоди керівництво консорціуму може мінятися), обов'язки та права учасників консорціуму. В обов'язки організаторів консорціуму входять: переробка всіх аспектів угоди, узгодження їх з усіма учасниками і її юридичне оформлення. Кредитні відносини між кожним учасником консорціуму і позичальником регулюються стандартним кредитним договором.
  • [2] Кредитні відносини виникають між банком і позичальником внаслідок постійних коливань потреби в оборотних коштах. При утворенні дебетового сальдо банк кредитує позичальника, при утворенні кредитового сальдо, що свідчить про перевищення надходжень над потребою в поточних платежах, позичальник кредитує банк. Кредитування здійсниться в межах встановленого ліміту по кредитній лінії. При наявності дебетового сальдо клієнт платить відсоток за позикою. Перевагою контокорентного кредиту є прискорення оборотності оборотних коштів клієнта і зниження витрат кредитування у банку. Недолік контокорентного кредиту полягає у високому рівні ризику неповернення, тому в міжнародній банківській практиці такий кредит надається тільки першокласним позичальникам.
  • [3] Чинний План рахунків бухгалтерського обліку технічно виключає її використання. Наявність в балансі на кінець дня дебетового сальдо по пасивному рахунку або кредитового з активного рахунку не допускається. Заміною контокорренту можна вважати овердрафт, тобто проведення платежів при тимчасовій відсутності власних коштів на рахунку клієнта в межах встановленого ліміту. Дана операція відображається як кредитна, а утворене дебетовесальдо переноситься на позичковий рахунок клієнта.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >