Сангвінік

Людина з підвищеною реактивністю, але при цьому активність і реактивність у нього урівноважені. Він жваво, збуджено відгукується на усе, що залучає його увагу, має живу міміку і виразні рухи. По незначному приводі він регоче, а несуттєвий факт може його розсердити. За його особі легко вгадати його настрій, ставлення до предмета або людини. У нього високий поріг чутливості, тому він не помічає дуже слабких звуків і світлових подразників. Володіючи підвищеною активністю і будучи дуже енергійну і працездатним, він активно приймається за нову справу і може довго працювати не стомлюючись. Здатний швидко зосередитися, дисциплінований, при бажанні може стримувати прояв своїх почуттів і мимовільні реакції. Йому притаманні швидкі рухи, гнучкість розуму, винахідливість, швидкий темп мови, швидке включення в нову роботу. Висока пластичність виявляється в мінливості почуттів, настроїв, інтересів і прагнень. Сангвінік легко сходиться з новими людьми, швидко звикає до нових вимог і обстановки. Без зусиль не тільки переключається з однієї роботи на іншу, але і переучується, опановуючи новими навичками. Як правило, він більшою мірою відгукується на зовнішні враження, чим на суб'єктивні образи і представлення про минуле і майбутнє. Він екстраверт.

Холерик

Як і сангвінік, відрізняється малою чутливістю, високою реактивністю й активністю. Але в холерика реактивність явно переважає над активністю, тому він неприборканий, нестриманий, нетерплячий. Він менш пластичний і більш інертний, ніж сангвінік. Звідси - велика стійкість прагнень і інтересів, велика наполегливість, можливі утруднення в переключенні уваги. Він екстраверт.

Флегматик

Володіє високою активністю, значно переважає над малою реактивністю, малою чутливістю й емоційністю. Його важко розсмішити і засмутити. Коли навколо голосно сміються, він може залишатися незворушним. При великих неприємностях залишається спокійним. Звичайно в нього бідна міміка, рухи невиразні й уповільнені, так само як і мова. Він неметкий, із працею переключає увага і пристосовується до нової обстановки, повільно перебудовує навички і звички. При цьому він енергійний і працездатний. Відрізняється терплячістю, витримкою, самовладанням. Як правило, він важко сходиться з новими людьми, слабко відгукується на зовнішні враження, інтроверт.

Недоліком флегматика є його інертність, малорухомість. Інертність позначається і на відсталості його стереотипів, труднощі їх перебудови. Однак ця якість, інертність, має і позитивне значення, так як сприяє обгрунтованості, сталості особистості.

Меланхолік

Людина з високою чутливістю і малою реактивністю. Підвищена чутливість при великій інертності приводить до того, що незначний привід може викликати в нього сльози, він надмірно уразливий, болісно чуттєвий. Міміка і рухи його невиразні, голос тихий, рухи бідні. Звичайно він невпевнений у собі, боязкий, найменші труднощі змушують його опускати руки. Меланхолік енергійний, не наполегливий, легко стомлюється і мало працездатний. Йому притаманне легко отвлекаемое і нестійка увага і уповільнений темп усіх психічних процесів. Більшість меланхоліків - інтроверти. Меланхолік сором'язливий, нерішучий, боязкий. Однак у спокійній звичній обстановці меланхолік може успішно справлятися з життєвими задачами.

Вивчення темпераменту в науці має тривалу історію, проте і сьогодні в цьому питанні вивчено ще не все. Тривають дослідження в наступних напрямках:

  • 1) з'ясування генетичної обумовленості темпераменту,
  • 2) вивчення його психічних властивостей,
  • 3) можливості діагностики формально-динамічних властивостей психіки.

У зарубіжній психології дослідження проблеми темпераменту в чому стосується тих же питань. У Лондонському психіатричному шпиталі, який протягом багатьох років очолював Г. Айзенк, поняття особистості та темпераменту розглядаються як ідентичні; вивчаються біологічні підстави психічних властивостей. У цьому ж науковому центрі розроблені методи оцінки темпераменту, якими користуються психологи-практики всього світу.

Варшавська школа (Варшавський університет) представлена регулятивної теорією темпераменту Я. Стреляу. Регулятивна теорія заснована на ідеї, згідно з якою темперамент розглядається як дворівнева система. Вона включає в себе енергетичний рівень (властивості, які визначаються індивідуальними відмінностями фізіологічних механізмів, відповідальних за накопичення і розрядку енергії) і рівень часових параметрів (риси, що характеризують протікання реакції в часі - швидкість, темп, рухливість, ритм, післядія). Енергетичний рівень включає в себе дві властивості - реактивність як інтенсивність реакції у відповідь на стимуляцію і активність як сукупність енергійних і тривалих дій (моторних, інтелектуальних), виконуваних з певною метою. Серед часових параметрів виділяються швидкість реакції - швидкість виконання дії, темп дії - число реакцій в одиницю часу, рухливість - здатність швидкого переходу від однієї реакції до іншої при зміні стимуляції, післядія реакції - час, протягом якого триває реакція після припинення дії подразника, і ритмічність - регулярність тимчасових інтервалів між однорідними реакціями.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >