Навігація
Головна
 
Головна arrow Політологія arrow Політологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Експертне політичне знання

Для сучасної політичної науки є нормою методологічна поліфонічність. Наукове пізнання політичного простору насамперед спирається на системний аналіз об'єкта, передбачає не тільки оцінку сутності об'єкта, а й реальний вимір найбільш важливих характеристик, тривале спостереження за зміною стану об'єкта, наявність загальних і особливих принципів існування в порівнянні з рівними об'єктами і т.д. В об'єднанні різних дослідницьких парадигм та інструментів сучасна політична наука створює умови для вирішення актуального завдання - політичного аналізу процесів та їх прогнозування.

Сукупність підходів наукового аналізу конкретної політичної ситуації, що виражається в політичній аналітиці, і політичної прогностики, тобто науково обгрунтованого висунення припущень (прогнозів) про те, як можуть розвиватися політичні події, визначають як експертне (прикладне) політичне знання.

Політична експертиза - це аналітична діяльність, здійснювана як експертом, фахівцем профільної області, так і інституціональними структурами. Слідом за сучасними політологами слід визнати, що експертна діяльність, насамперед, пов'язана з "політичним замовленням" на складання ексклюзивних політичних прогнозів, ситуаційних аналізів, а також надання експертної послуги для аналітичного забезпечення процедури прийняття політичних рішень. Замовниками подібних робіт виступають найрізноманітніші політичні суб'єкти: політичні партії, владні та комерційні структури, органи державної влади як регіонального, так і федерального рівнів.

Звернення до методу експертних оцінок обумовлено такими політичними завданнями, як:

  • - Аналіз проблемної ситуації і формулювання рекомендацій про кращому варіанті рішень;
  • - Наукове обгрунтування валідності та надійності пропонованого політичного рішення як одного з ефективних варіантів.

У сучасних умовах динамічного розвитку сфери масмедіа досить широкий розвиток одержали ЗМІ, які в даний момент, крім традиційної функції постачальників інформації, все частіше беруть на себе вирішення завдань аналітичного характеру. У сфері інтернет-простору в подібній ролі виступають веб-ресурси, блогових співтовариство. Аналітичні матеріали публікують не тільки журналісти, що виконують в цих випадках роль експертів, а й провідні політичні аналітики, які отримують додаткову інформаційну площадку для популяризації своїх поглядів на стан політичного процесу і перспективи його розвитку.

До основних принципів експертного політичного знання відносять:

  • - Системність експертизи;
  • - Обов'язковість рефлексії контролю якості оцінок експертів;
  • - Демократичність в ротації експертів;
  • - Методологічний плюралізм експертів;
  • - Незалежність експертів від інших суб'єктів експертизи;
  • - Персоніфікація позицій експертів в підсумковому звіті;
  • - Публічність, прозорість і відкритість результатів експертизи.

В рамках сучасної прикладної політології виділяють такі різновиди методу експертних оцінок, як: "мозковий штурм"; методи ситуаційного аналізу (сценарний метод, SWOT-аналіз); метод перехресного впливу; метод морфологічного аналізу та ін.

З 1960-х рр. в політичній експертизі активно використовується метод Дельфі, який передбачає збір незалежних, не пов'язаних один з одним експертних оцінок, які узагальнюються, систематизуються і зводяться в політичний прогноз. Його актуальність в політологічній, соціологічної та психологічної науках обумовлена пізнавальними можливостями останнього. Мета методу - отримання узгодженої, достовірної колективної інформації від групи експертів з обов'язковим зазначенням тих моментів, але яких не було досягнуто згоду. Метод Дельфі дозволяє зняти ефект групового тиску і отримати дійсно об'єктивну інформацію про думках експертів, особливо в ситуації, коли експерти є носіями унікального знання у вузькій галузі або мають різні статусні позиції в профільному співтоваристві.

Доповненням до цього методу виступить метод контрольних питань, ще більш ранній, пізнавальний метод (1920-і рр.), Застосовуваний сьогодні в самих різних областях людської діяльності. У ситуації вирішення політичних проблем або сам експерт, або модератор позначає контрольні питання, відповіді на які даються згідно з так званим Сократическая методу (метод діалектики осягнення істини шляхом постановки навідних запитань), який не передбачає сьогохвилинних рішень. Незважаючи на легкість використання даного методу, контрольні питання повинні відповідати наступним критеріям: а) логічності та структурованості; б) мотивованості; в) мінімального інформаційного потенціалу; г) чітко визначених тематичних рамок.

Аналіз і подальша обробка даних методу експертних оцінок виявляється у побудові теоретичної моделі, що передбачає формулювання виведення, відповідального на головне питання дослідження і артикулюючого майбутній прогноз політичних процесів.

Безумовно, в кінцевому підсумку основне завдання і функція експертного політичного знання зводиться до того, щоб змоделювати майбутній політичний процес виходячи з історичних і сучасних політичних реалій, теоретичних парадигм. Коло питань, що впливають на формування політичного знання в цілому, досить широкий. Цим пояснюється як багатоплановість інструментів, що застосовуються в політології як науки в цілому, так і різноманітність методик в експертному політичному знанні зокрема.

У прикладної політології розрізняють два види політичних прогнозів: пошуковий і нормативний.

Пошуковий прогноз являє собою модель можливого стану того чи іншого політичного об'єкту, процесу або явища, який визначається шляхом перенесення спостережуваних тенденцій у майбутнє. Наприклад, аналіз ціннісних установок і орієнтацій електорату показав, що протягом останніх 10 років спостерігається стійке зростання числа тих соціальних суб'єктів політики, які віддають перевагу ліберальним цінностям. Отже, можна припустити, що на виборах в майбутньому виборці все активніше будуть підтримувати ліберально орієнтованих кандидатів. Пошуковий прогноз складається при умовному абстрагуванні від факторів, здатних видозмінювати виявлені тенденції.

Нормативний прогноз передбачає визначення можливого розвитку подій у разі прийняття якого-небудь управлінського рішення або зміни обставин. Наприклад, передбачається зміна ротації політичних партій в представницьких органах. Грунтуючись на теоретичних засадах нової виборчої системи, можна скласти прогноз, як вплине дане рішення на розстановку політичних сил в суспільстві, на партійну конкуренцію і т.д. Нормативний прогноз орієнтує на досягнення бажаних станів на основі заданих параметрів, цілей, норм.

Експертне політичне знання виконує свою методологічну функцію не тільки в рамках теоретичного, але, головне, емпіричного, прикладного підходу до політичних реалій. Воно органічно включено в дослідження багатьох аспектів практичної політики, безпосередньо фокусується на вивченні та подоланні практичних проблем політичного життя.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук