Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Педагогіка arrow Методика викладання у вищій школі

Методика викладання у вищій школі

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПередмоваРОЗДІЛ 1. Міжнародний контекст сучасного етапу розвитку вищої освіти Комплексні соціальні норми системи вищої освіти Російської Федерації Соціальні норми європейського простору вищої освіти: болонські регулятиви Формування загальноєвропейської системи легко зрозумілих і сумірних ступенів на основі компетентнісного підходу Витоки виникнення компетентнісного підходу і визначення компетенції Освітні компетенції в проекті TUNING. Глобальні та ключові компетенції Цикли освітніх траєкторій, ступеня і рівні європейського простору вищої освіти Підходи до навчання й оцінці в компетентнісно-орієнтованих освітніх програмах Зусилля Європейської асоціації Оцінка результатів навчання Компетентнісний формат результатів навчання Узгодження складових процесу навчання на основі ідей конструктивізму Європейська система передачі та накопичення кредитів ECTS Європейська кооперація у забезпеченні якості освіти Якість як інтегральна характеристика системи освіти Критерії якості освітніх програм Концепція забезпечення якості освіти в ЄПВОРОЗДІЛ 2. Організаційно методологічне забезпечення проектування та реалізації ООП Принцип наступності у побудові державних освітніх стандартів Організація освітнього процесу у вузі на основі освітніх стандартів першого і другого поколінь Забезпечення наступності освітніх стандартів ВПО третього покоління Відображення в освітніх програмах рівневої структури вищої освіти Російської Федерації Сполучення сфери праці і сфери освіти: ФГОС і національна рамка кваліфікацій Федеральний державний освітній стандарт як нормативно-правова основа проектування та реалізації освітніх програм ВПО РФ Вимоги ФГОС ВПО до результатів освоєння ООП: компетентнісний модель випускника вузу Вимоги ФГОС ВПО до структури ООП Вимоги ФГОС ВПО Критерії оцінки якості освоєння ООП відповідно до ФГОС ВПО Принципи формування ООП, що реалізують ФГОС ВПОРОЗДІЛ 3. Основні процеси проектування та реалізації компетентностно- орієнтованих освітніх програм Формування компетентнісної моделі випускника Алгоритм і загальні правила формування компетенцій Методи первинного формулювання компетенцій Методи уточнення набору компетенцій Модулярізаціі освітнього процесу: модуль як навчальна одиниця освітньої програми Дидактичні принципи теорії модульного навчання Характеристики модульної побудови процесу навчання у вузі Реалізація педагогічного контролю і оцінювання в контексті компетентнісного підходу Нормативне та методичне забезпечення Створення рейтингових систем оцінки якості освоєння освітньої програми Розрахунок трудомісткості освітньої програми в залікових одиницях Організація освітнього середовища вузу Активізація навчального процесу вузу в умовах реалізації компетентнісно-орієнтованих освітніх програм Сучасні освітні технології у вищій школі Технологічний підхід до реалізації освітньої діяльності у вищій школі Проектування і використання інноваційних технологій навчання Розробка та використання документації, що регламентує зміст і організацію освітнього процесу відповідно до ООП ВПО Програмні документи інтегруючого, міждисциплінарного та наскрізного характеру Дисциплінарно-модульні програмні документи ООП ВПО
 
Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук