Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Ринок цінних паперів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Опціонні контракти

Опціон являє собою контракт, що дає власнику право купити (опціон колл) або продати (опціон нут) певну кількість товарів або фінансових інструментів (цінних паперів) за встановленою ціною (ціною виконання) протягом обумовленого часу в обмін на сплату деякої суми (премії). Опціон - це різновид термінової угоди, що не вимагає обов'язкового виконання.

Опціони на покупку і на продаж є окремими видами опціонів. Ціна опціону визначається на основі врахування таких факторів, як вартість ринкового інструменту, що є базисним активом опціону, її стабільність, а також термін реалізації опціону.

де D колл - прибуток, одержуваний за опціоном колл з розрахунком готівкою;

Р р.с - реальна вартість виконання опціону;

Р С.І - обумовлена ціна виконання опціону.

Опціон пут (опціон на продаж) дає право отримати дохід, коли ціна реалізації базового активу на ринку реального товару нижче ціни виконання опціону. При цьому прибуток розраховується за формулою

де D - прибуток, одержуваний за опціоном пут з розрахунком готівкою;

Р ц.і - ціна виконання опціону;

Р р.с - реальна вартість виконання опціону.

Види опціонів

За формою реалізації розрізняють опціони:

 • • з фізичним постачанням закладених в його основу цінних паперів або товарів;
 • • з розрахунком готівкою на умовах спот.

Опціон з фізичною поставкою дає власнику право при виконанні опціону купити (опціон колл) або продати (опціон пут) погодженим у ньому кількість базисного активу за обумовленою ціною.

Опціон з розрахунком готівкою па умовах спот дає його власнику право отримати платіж у вигляді різниці між ціною базисного активу на ринку реального товару на момент виконання зобов'язань за опціоном і ціною виконання опціону. Причому опціон колл (опціон на покупку) з розрахунком готівкою дає право його власнику отримати різницю між вартістю базисного активу і ціною виконання опціону, коли вартість активу при поставці на ринку реального товару вище ціни виконання опціону. Прибуток, що отримується при такій операції, розраховується за формулою

За часом виконань опціони поділяють на опціони, які можуть бути реалізовані:

 • • в будь-який час до закінчення терміну його дії. Такі опціони називаються американськими;
 • • протягом конкретного періоду часу до закінчення терміну його дії. Такі опціони називаються європейськими;
 • • автоматично до закінчення терміну дії, коли ринок, на якому він торгується, вкаже, що вартість лежать в його основі інструментів в конкретний час торгової сесії вище (для опціону колл) або нижче (для опціону пут) ціни його виконання. Такі опціони називаються процентними або автоматично виконуваними. Процентний опціон може бути виконаний так само, як і європейський, протягом конкретного періоду перед датою припинення його дії.

Опціони відрізняються між собою умовами виконання. Більшість опціонів має стандартні умови виконання по виду базисного активу, терміну та ціною виконання. Це відноситься як до опціонів колл, так і опціонах пут, з фізичною поставкою базисного активу або з розрахунком готівкою, з умовами автоматичного виконання або іншими правилами врегулювання розрахунків.

Опціони з однаковими умовами є ідентичними і утворюють опціонні серії. Стандартизація умов обігу робить опціони більш доступним фінансовим інструментом для вторинного ринку. Продаючи і купуючи опціони однієї серії, інвестор може закрити свою позицію по такому опціоном в будь-який час функціонування вторинного опціонного ринку, який торгує цією серією опціонів. У деяких випадках опціони однієї серії можуть торгуватися на декількох опціонних ринках одночасно; тоді вони називаються множественно обращающимися опціонами. Опціони США, що торгуються на ринках інших держав, називаються інтернаціонально обращающимися. І ті й інші можуть бути куплені або продані звичайним шляхом. Тому позиції по ним можуть бути ліквідовані компенсирующими угодами закриття на будь-якому опціон ринку, де вони звертаються. Що стосується премії за ідентичні, множественно і інтернаціонально звертаються опціони однієї і тієї ж серії, то вони можуть бути різні в одне і той же час на різних торгових майданчиках через різного впливу на них ринкових факторів.

За характером базисного активу опціонні контракти поділяють:

 • • па опціони па цінні папери;
 • • опціони на індекси;
 • • боргові опціони;
 • • опціони на іноземну валюту;
 • • опціони гнучкій конструкції.

Опціони на цінні папери. Їх часто називають фондовими опціонами. В якості базисного активу фондових опціонів можуть виступати не тільки звичайні акції, по та інші види фінансових інструментів, наприклад депозитарні розписки.

Учасники опціонного ринку повинні постійно мати на увазі ризики, які можуть виникнути при роботі з фондовими опціонами. Вони пов'язані, як правило, з тими корпоративними подіями, які відбуваються з емітентом. До таких подій належать:

 • 1) виплата дивідендів цінними паперами;
 • 2) дроблення або консолідація акцій;
 • 3) зменшення числа простих акцій, що перебувають в обігу;
 • 4) додаткова емісія цінних паперів;
 • 5) реорганізація акціонерного товариства тощо

Очевидно, що перераховані події справляють істотний вплив на стан ринку як фондових активів, так і похідних по відношенню до них опціонів. Тому при виникненні таких подій правила обігу фондових опціонів повинні змінюватися.

Виплата дивідендів, дроблення акцій та інші корпоративні події, як правило, супроводжуються регулюванням кількості акцій, що складають основу опціону, і ціни виконання опціону. Можливе регулювання обох параметрів. Це необхідно для того, щоб корпоративні події не приводили до стрибкоподібної зміни вартості опціонів.

У разі емісії цінних паперів кількість закладених в основу опціону акцій не змінюється. Замість цього пропорційно збільшується кількість опціонів, що перебувають в обігу, а ціна виконання по опціонах пропорційно знижується.

При реорганізації акціонерного товариства у формі виділення з материнської компанії деякої дочірньої структури шляхом розміщення серед акціонерів материнської компанії пропорційного кількості акцій дочірнього товариства параметри фондових опціонів можуть бути змінені вимогою поставки додатково до акцій материнської компанії пропорційного кількості акцій дочірньої компанії. Іншим способом регулювання може бути зміна ціни виконання фондових опціонів на основі визначення вартості акцій материнської і дочірньої компаній.

При злитті акціонерних товариств шляхом консолідації акцій вимога за опціоном, що припускає поставку акцій ліквідованої компанії, може бути змінено вимогою поставки акцій залишилася компанії.

Опціонні контракти на індекси. В якості базисного активу опціону можуть бути використані фондові індекси.

Індекси фондового ринку розраховуються і публікуються різними організаціями. В якості таких організацій виступають, як правило, інформаційні агентства та біржі. Індекс може відображати стан національного фондового ринку в цілому, конкретного ринку цінних паперів, стан ринку цінних паперів декількох галузей або ринку окремої галузі. Індекс може бути заснований на цінах всіх або одного виду цінних паперів. Він піддається постійної корекції в результаті зміни кон'юнктури ринку, виникнення особливих фінансово-економічних обставин у державі, впливу політичних чинників і т.п. Динаміка зміни індексу фондового ринку відображає зміну стану аналізованого ринку цінних паперів по відношенню до базового рівня.

Коригування значення індексу, що є базисним по відношенню до опціону, включення і виключення з методики його визначення тих чи інших цінних паперів та інші подібні зміни є прерогативою організації, яка розраховує цей індекс. Вони ніяк не відбиваються на умовах індексних опціонів.

Характерною особливістю індексних опціонів є те, що вони є опціонами з умовою розрахунку готівкою. Вартість розрахунку виконання опціонів на фондові індекси визначається інформаційними службами з використанням різних методів. Розрахункова вартість виконання окремих з них базується на оголошеному рівні індексу, підрахованому з урахуванням останніх оголошених цін. Для інших - вартість виконання визначається оголошеними цінами відкриття дня виконання. Відзначимо, що ринкова ціпа, яка використовується в конкретний день для визначення рівня індексу, що включає в себе оцінюваний інструмент, не обов'язково буде тією ціною, за якою в цей день було здійснено більшість угод відкриття або закриття з цим інструментом.

Боргові опціони. Існують два типи боргових опціонів, які дають покупцям право купівлі-продажу закладених в їх основу боргових інструментів або отримання розрахунку готівкою. Залежно від способу визначення ціни виконання ці опціони називаються ціновими опціонами та опціонами на прибутковість.

Основою цінових опціонів є ціна базисного активу. Тому цінові опціони колл стають дорожчими у міру зростання вартості закладених в основу опціону фінансових інструментів. У свою чергу, цінові опціони пут стають дорожчими при зниженні вартості боргових інструментів, що становлять базисний актив цих опціонів. Залежність вартості цінових опціонів від вартості їх базисного активу представлена на рис. 3.6.

Основою опціонів на прибутковість є прибутковість, яку забезпечує базисний фінансовий актив. При цьому ціна виконання опціону визначається такою ціною базисного активу, яка забезпечує задану прибутковість.

Залежність зміни вартості цінових опціонів від вартості базисного фінансового інструменту

Рис. 3.6. Залежність зміни вартості цінових опціонів від вартості базисного фінансового інструменту:

а - опціон колл; б - опціон пут

Для того щоб краще зрозуміти, в чому полягає особливість опціонів на прибутковість, розглянемо поняття прибутковості. Прибутковість боргового інструменту відображає процентний дохід (або передбачуваний процентний дохід), віднесений до витрат на придбання фінансового інструменту і помножений на коефіцієнт перерахунку на заданий інтервал часу. Прибутковість можна визначити за формулою

де d - дохідність фінансового інструмента;

D - процентний дохід, отриманий власником фінансового інструмента;

Z - витрати на його придбання;

τ - коефіцієнт перерахунку прибутковості на заданий інтервал часу.

Коефіцієнт τ можна визначити за формулою

де Δ Т - інтервал часу, на який перераховується прибутковість;

Δ t - інтервал часу, за який був отриманий дохід D.

Таким чином, прибутковість фінансового інструменту обернено пропорційна його вартості.

Таким чином, залежність вартості опціонів на прибутковість від вартості базисного фінансового інструмента буде мати вигляд, представлений на рис. 3.7.

Залежність вартості опціонів нa прибутковість від вартості базисного фінансового інструменту

Рис. 3.7. Залежність вартості опціонів нa прибутковість від вартості базисного фінансового інструменту:

а - опціон колл; б - опціон пут

Премії за опціони на прибутковість схильні до впливу тих же фундаментальних і технічних факторів, що і премії за інші опціони. Однак головним фактором, що впливає на опціони на прибутковість, є оцінка учасниками ринку очікуваної прибутковості боргового інструменту на момент його погашення. При цьому поточна прибутковість приймається в розрахунок у меншій мірі.

Зобов'язання по опціонах на прибутковість виконуються готівковим розрахунком. Загальна сума, яку продавець опціону повинен заплатити покупцеві, визначається як різниця між ціною виконання опціону і розрахунковою вартістю виконання напередодні дня погашення.

Опціони на іноземну валюту (валютні опціони). Вони дають право на купівлю та продаж однієї валюти за ціною, вираженою у валюті іншої держави.

Ціна однієї валюти, виражена в іншій, називається обмінним курсом. Таким чином, ціна виконання валютного опціону являє собою обмінний курс. Валюта, в якій виражаються премія і ціна виконання, називається валютою торгівлі. Валюта, що купується або продавана за ціною виконання, є базисним активом опціону. Вплив обмінного курсу на премію опціону має наступний характер:

 • • якщо вартість (курс) валюти, що є базисним активом опціону, росте по відношенню до торгованих валют, вартість опціону колл буде рости, а премія опціону пут - знижуватися;
 • • якщо курс закладеної в основу опціону валюти знижується відносно торгованих валют, то премія опціону колл буде зменшуватися, а вартість опціону пут - рости.

Деякі види опціонів відносяться до типу валютних опціонів з цінами виконання, вираженими в кросскурсах (розрахованими через їхні курси по відношенню до третьої валюти). Ціни на крос-курсові опціони будуть залежати від ставлення вартості закладеної в опціон валюти до вартості торгованих валют. Прикладом крос-курсового опціону може бути покупка британських фунтів за ціною виконання в японських ієнах, при цьому торговою валютою буде ієна, а базисним активом опціону - британські фунти. Ціна виконання в цьому випадку буде виражена в певній сумі ієн за кожен фунт стерлінгів. Премії по крос-курсовим опціонах також виплачуються у торговельній валюті (у нашому прикладі це будуть ієни).

Опціони гнучкій конструкції. Вони випускаються опціонні клірингової корпорацією (ОКК) і звертаються на опціонних ринках США. Основна відмінність гнучких опціонів від інших термінових контрактів полягає в тому, що не всі умови їх виконання стандартизовані. При купівлі-продажу опціону в відкриваючої угоді сторони мають можливість змінювати окремі умови виконання опціону, які називаються мінливими. Однак ці зміни повинні бути в межах встановлених опціонним ринком правил. Змінювати параметри угоди на ринку гнучких опціонів можуть бути:

 • • методика розрахунку ціни виконання;
 • • розрахункова валюта;
 • • мінімальний обсяг і мінімальна кількість угод у день закінчення терміну виконання гнучкого опціону.

Саме можливість застосування таких умов, що змінюються і відрізняє гнучкі опціони від опціонів інших видів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук