Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Ринок цінних паперів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Регістри внутрішнього обліку професійних учасників ринку цінних паперів

Регістри внутрішнього обліку професійних учасників ринку цінних паперів складають основу роботи щодо організації та функціонування обліку та внутрішньої звітності.

Професійний учасник, який здійснює, наприклад, брокерську діяльність або діяльність з управління цінними паперами, зобов'язаний постійно вести такі регістри внутрішнього обліку:

 • • регістри внутрішнього обліку операцій з цінними паперами;
 • • регістри внутрішнього обліку грошових коштів і розрахунків по операціях і операціях з цінними паперами;
 • • регістри внутрішнього обліку цінних паперів.

Регістри внутрішнього обліку та звітності представлені на рис. 4.9.

Регістри внутрішнього обліку, представлені на схемі, передбачають формування повної і достовірної інформації про операції з цінними паперами. Причому особливу увагу привертає регістр обліку цінних паперів, який акумулює інформацію регістрів обліку та зворотів операцій з ланцюговими паперами самого професійного учасника ринку цінних паперів і регістра обліку угод клієнтів.

У разі вчинення професійним учасником на підставі договору з клієнтом маржинальних угод професійний учасник формує та веде:

 • • субрегістр внутрішнього обліку маржинальних угод;
 • • субрегістр внутрішнього обліку розрахунків по маржинальним угодам і операціями, з ними пов'язаними;
 • • субрегістр внутрішнього обліку цінних паперів за маржинальним угодам і операціями, з ними пов'язаними.

У разі вчинення професійним учасником термінових угод професійний учасник формує та веде:

 • • субрегістр внутрішнього обліку термінових угод;
 • • субрегістр внутрішнього обліку розрахунків за строковими угодами;
 • • субрегістр внутрішнього обліку відкритих позицій за ф'ючерсними контрактами і опціонам.

Інформація даних регістрів і субрегістров згодом концентрується в угрупованні відповідних показників (рис. 4.9). Структура регістрів внутрішнього обліку цінних паперів вельми своєрідна (рис. 4.10).

Схема організації внутрішнього обліку та звітності професійних учасників ринку цінних паперів

Рис. 4.9. Схема організації внутрішнього обліку та звітності професійних учасників ринку цінних паперів

Структура регістрів внутрішнього обліку цінних паперів

Рис. 4.10. Структура регістрів внутрішнього обліку цінних паперів

Вона включає субрегістри внутрішнього обліку та розрахунків по маржинальним угодам і субрегістри внутрішнього обліку та розрахунків за строковими угодами. Крім того, регістри внутрішнього обліку цінних паперів включають регістри обліку операцій кожного клієнта професійного учасника ринку цінних паперів.

Інформація в регістри заноситься в хронологічному порядку.

Вимоги до оформлення облікових регістрів

У правилах ведення внутрішнього обліку професійних учасників повинні міститися конкретні вимоги до оформлення облікових регістрів, що не суперечать установкам, виробленим державними органами управління.

У регістри внутрішнього обліку угод вноситься інформація про всі угоди з цінними паперами, надходження і виплати грошових коштів. Регістри повинні містити наступну інформацію: дату угоди, місце здійснення угоди, номер доручення клієнта, вид угоди (купівля-продаж, інший вид угоди), номер і дату договору, найменування емітента, вид та кількість цінних паперів, ціну одного цінного паперу, суму винагороди професійного учасника, суму інших витрат, пов'язаних із здійсненням угоди, підсумкову суму угоди.

Регістри внутрішнього обліку грошових коштів і розрахунків по операціях і операціях з цінними паперами призначені для узагальнення відомостей про розрахунки за операціями професійного учасника та його клієнтів.

Регістри внутрішнього обліку грошових коштів і розрахунків за угодами та операціями з цінними паперами повинні містити:

 • • номер угоди чи іншої операції з цінними паперами;
 • • дату проведення розрахункової операції по коштах;
 • • номер та найменування підтверджуючого документа внутрішнього обліку;
 • • код і (або) найменування розрахункової операції;
 • • найменування або унікальний код (номер) клієнта;
 • • помер і дату договору з клієнтом;
 • • входить залишок по рахунках;
 • • суму розрахункової операції за рахунком;
 • • різницю, що виникає при зміні курсу іноземної валюти;
 • • суму винагороди професійного учасника;
 • • суму витрат професійного учасника, пов'язаних із здійсненням угоди;
 • • вихідний залишок за рахунками.

Регістр внутрішнього обліку цінних паперів призначений для відображення всіх операцій, пов'язаних з рухом цінних паперів професійного учасника та його клієнтів. У регістрі внутрішнього обліку цінних паперів можуть бути відображені також інші операції з цінними паперами. В цілому він містить наступну інформацію:

 • • номер угоди чи іншої операції з цінними паперами;
 • • дату розрахункової операції з цінними паперами;
 • • номер та найменування підтверджуючого документа внутрішнього обліку;
 • • код і (або) найменування розрахункової операції;
 • • вид, категорію (тип), випуск, транш, серію цінного паперу;
 • • найменування емітента цінного паперу;
 • • найменування або унікальний код (номер) клієнта;
 • • номер і дату договору з клієнтом;
 • • входить залишок по рахунку (рахунках);
 • • кількість цінних паперів за операції;
 • • вихідний залишок по рахунку (рахунках).

Виконуючи роботу з ведення регістрів, професійний учасник не рідше одного разу на місяць зобов'язаний проводити звірку наявності грошових коштів і цінних паперів.

Дані про залишки коштів в регістрі внутрішнього обліку грошових коштів і розрахунків звіряються з даними по рахунках бухгалтерського аналітичного обліку грошових коштів і з виписками з розрахункового рахунку. Наявність цінних паперів перевіряється за всіма цінними паперами, що знаходяться на балансі професійного учасника, а також за всіма цінними паперами клієнта, щодо яких йому надані спеціальні повноваження щодо розпорядження і здійсненню прав за цінними паперами.

Дані про залишки цінних паперів звіряються з даними по рахунках бухгалтерського аналітичного обліку і з виписками з особового рахунку. При цьому наявність цінних паперів проводиться щоквартально у відношенні цінних паперів, залишок яких по особовому рахунку змінювався протягом звітного кварталу, і щороку - у відношенні цінних паперів, залишок яких по особовому рахунку не змінюється протягом звітного року.

За підсумками виконаної роботи складається акт із зазначенням виявлених розбіжностей, який підписується безпосередньо виконавцем перевірки, відповідальним за ведення внутрішнього контролю і відповідальним за ведення внутрішнього обліку професійного учасника. Далі на підставі даних акта вносяться виправні записи в регістри внутрішнього обліку з проставленням дати звірки, підписи, прізвища та ініціалів відповідальної за ведення внутрішнього обліку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук