Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Ринок цінних паперів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Акціонерні товариства

Акціонерні товариства є основними учасниками ринку цінних паперів.

Акціонерним товариством називається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій, що засвідчують зобов'язальні права акціонерів по відношенню до суспільства. Учасники акціонерного товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями акціонерного товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Якщо банкрутство товариства викликане діями або бездіяльністю осіб, які мають право давати обов'язкові для суспільства вказівки, то на осіб у разі недостатності майна товариства може бути покладена субсидіарна відповідальність по сто зобов'язаннями. Банкрутство товариства вважається викликаним діями осіб, які мають право давати обов'язкові для суспільства вказівки, тільки в тому випадку, якщо вони використовували зазначене право в метою здійснення суспільством дій, свідомо знаючи, що внаслідок цього настане неспроможність суспільства.

Акціонерні товариства можуть бути відкритими і закритими. Відкритим акціонерним товариством називається суспільство, в якому не допускається встановлення переважного права товариства або його акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами. Таке акціонерне товариство має право проводити як закриту, так і відкриту підписку на випущені їм акції та здійснювати їх вільний продаж. Відкрите акціонерне товариство зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків. Кількість акціонерів відкритого товариства не обмежено. Розмір мінімального статутного капіталу відкритого товариства повинен бути не менше суми, що дорівнює 1 000 мінімальних розмірів оплати праці.

Закритим акціонерним товариством називається товариство, акції якого розподіляються тільки серед його засновників або іншого заздалегідь визначеного кола осіб. Таке суспільство не має права проводити відкриту підписку на випущені їм акції чи іншим чином пропонувати їх для придбання необмеженому колу осіб. Акціонери закритого акціонерного товариства мають переважне право придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства. Термін здійснення переважного права не може бути менше 10 і більше 60 днів з моменту пропозиції акцій на продаж. Число учасників закритого акціонерного товариства не повинно бути більше 50, в іншому випадку воно підлягає перетворенню у відкрите акціонерне товариство протягом року, а після закінчення цього терміну - ліквідації у судовому порядку, якщо їх число не зменшиться до встановленого законом межі. Статутний капітал закритого товариства повинен бути не менше 100 мінімальних розмірів оплати праці, встановлених федеральним законом па дату державної реєстрації товариства.

Створення і ліквідація акціонерного товариства

Товариство може бути створене шляхом заснування або шляхом реорганізації існуючого юридичної особи (злиття, поділу, виділення, перетворення). Створення товариства здійснюється за рішенням засновників. Рішення про заснування товариства, затвердження його статуту та обрання органів управління приймаються установчими зборами. Для заснування товариства і затвердження його статуту необхідна одностайна підтримка засновників. Обрання органів управління здійснюється засновниками більшістю в три чверті голосів, які представляють підлягають розміщенню акції. Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу товариства, категорії акцій і порядок їх оплати, а також інші умови, передбачені законом про акціонерні товариства. Договір про створення товариства не є установчим документом товариства.

Засновниками товариства є особи, що прийняли рішення про його заснування. Засновники акціонерного товариства несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, пов'язаними з його реєстрацією і виникли до її здійснення. Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями засновників, пов'язаних з її створенням, тільки у разі наступного схвалення їх дій загальними зборами акціонерів. Суспільство не може мати в якості єдиного акціонера інше господарське товариство, що складається з однієї особи.

Установчим документом акціонерного товариства є його статут, який повинен містити такі основні відомості:

  • • найменування, місце знаходження та тип товариства (відкрите чи закрите);
  • • категорію випускаються товариством акцій (звичайні чи привілейовані), їх номінальну вартість і кількість;
  • • розмір статутного капіталу товариства;
  • • права акціонерів;
  • • склад і компетенцію органів управління товариством та порядок прийняття ними рішень;
  • • порядок підготовки і проведення загальних зборів акціонерів, у тому числі перелік питань, рішення по яких приймається органами управління товариства кваліфікованою більшістю голосів або одноголосно;
  • • відомості про філії та представництва товариства.

Статутом товариства можуть бути встановлені обмеження на кількість акцій, що належать одному акціонеру, і їх сумарну поминальну вартість, а також максимальне число голосів, наданих одному акціонеру.

Внесення змін та доповнень до статуту товариства здійснюється за рішенням загальних зборів більшістю в три чверті голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук