Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Ринок цінних паперів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розміщення і придбання акцій та інших цінних паперів

Розміщення товариством акцій та інших цінних паперів

Товариство має право здійснювати розміщення акцій. Оплата акцій товариства здійснюється за ринковою вартістю, але не нижче їх номінальної. Оплата акцій товариства при його установі здійснюється його засновниками за ціною не нижче номінальної вартості.

Товариство має право здійснювати розміщення акцій за ціною нижче їх ринкової вартості у випадках:

  • • розміщення додаткових звичайних акцій серед акціонерів - власників звичайних акцій товариства у разі здійснення ними переважного права придбання таких акцій за ціною, яка не може бути нижче 90% від їх ринкової вартості;
  • • розміщення додаткових акцій за участю посередника за ціною, яка може бути нижче їх ринкової вартості на розмір винагороди посередника, яке не може перевищувати 10% їх ринкової вартості.

Відкрите суспільство вправі проводити розміщення акцій за допомогою відкритої і закритої підписки. Закрите суспільство не має права пропонувати акції для їх придбання необмеженому колу осіб. У разі розміщення голосуючих акцій за допомогою відкритої підписки акціонери - власники голосуючих акцій товариства мають переважне право придбання цих цінних паперів у кількості, пропорційній кількості належних їм голосуючих акцій.

Термін дії переважного права не може бути менше 45 днів з моменту вручення акціонеру повідомлення. Акціонер має право повністю або частково здійснити своє переважне право шляхом направлення суспільству заяви у письмовій формі про придбання голосуючих акцій і документа про оплату придбаних акцій.

Суспільство має право відповідно до його статуту розміщувати облігації та інші цінні папери. Їх розміщення здійснюється але рішенням ради директорів. У рішенні про випуск облігацій повинні бути визначені форма, строки та умови погашення облігацій. Суспільство має право обумовити можливість дострокового погашення облігацій за бажанням їх власників. При цьому в рішенні про випуск облігацій повинні бути визначені вартість погашення і термін, не раніше якого вони можуть бути пред'явлені до дострокового погашення. Облігації можуть бути іменними або на пред'явника. При випуску іменних облігацій товариство зобов'язане вести реєстр їх власників.

Облігація повинна мати номінальну вартість, причому номінальна вартість всіх випущених товариством облігацій не повинна перевищувати розмір статутного капіталу товариства або величину забезпечення, наданого товариству третіми особами випуску облігацій. Випуск облігацій суспільством допускається після повної оплати статутного капіталу товариства. Погашення облігацій може здійснюватися у грошовій формі або іншим майном відповідно до рішення про їх випуск.

Суспільство не має право розміщувати облігації та інші цінні папери, конвертовані в акції товариства, якщо кількість оголошених акцій менше кількості акцій, право на придбання яких надають конвертовані цінні папери.

Придбання товариством акцій та інших цінних паперів

Суспільство вправі набувати розміщені їм акції за рішенням загальних зборів акціонерів про зменшення статутного капіталу товариства шляхом придбання частини розміщених акцій. Однак при цьому номінальна вартість акцій, що залишилися в обігу, не повинна бути нижче мінімального розміру статутного капіталу, передбаченого для акціонерних товариств російським законодавством. Акції погашаються при їх придбанні.

Якщо суспільство набуває розміщені їм акції, то номінальна вартість акцій товариства, що перебувають в обігу, не повинна стати менш 90% статутного капіталу. Придбані товариством акції не надають права голосу, вони не враховуються при підрахунку голосів, по них не нараховуються дивіденди. Такі акції повинні бути реалізовані нс пізніше одного року з дати їх придбання, в іншому випадку загальні збори акціонерів повинне прийняти рішення про зменшення статутного капіталу.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку придбання акцій товариство зобов'язане повідомити про це акціонерів. Термін, протягом якого здійснюється придбання акцій, не може бути менше 30 днів. Якщо загальна кількість акцій, щодо яких надійшли заяви про їх придбання, перевищує кількість акцій, яка може бути придбана товариством, акції купуються в акціонерів пропорційно заявленим вимогам.

Суспільство не вправі здійснювати придбання розміщених їм звичайних акцій:

  • • до повної сплати всього статутного капіталу;
  • • якщо воно відповідає ознаками неспроможності або відповідатиме цим ознакам в результаті придбання акцій;
  • • якщо вартість чистих активів товариства менше його статутного капіталу, резервного фонду та величини, на яку ліквідаційна вартість розміщених привілейованих акцій перевищує їхню поминальну вартість або стане менше їх розміру в результаті придбання акцій.

Викуп акцій товариством на вимогу акціонерів

Акціонери (власники голосуючих акцій) має право вимагати викупу товариством належних їм акцій у випадках прийняття загальними зборами акціонерів рішення:

  • • про реорганізацію товариства або здійснення великої угоди;
  • • про зміну статуту товариства, що обмежує їх права;
  • • якщо вони голосували проти прийняття цих рішень або не брали участі в голосуванні з цих питань.

Вимоги акціонерів про викуп товариством належних їм акцій повинні бути пред'явлені суспільству нс пізніше 45 днів з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів. Після закінчення цього терміну товариство зобов'язане викупити акції протягом 30 днів. Загальна сума коштів, що спрямовуються суспільством на викуп акцій, не може перевищувати 10% вартості чистих активів товариства. Викуп акцій суспільством здійснюється за ціною, яка визначена радою директорів суспільства, але не нижче вартості, зазначеної незалежним оцінювачем без урахування се зміни в результаті дій суспільства, які спричинили виникнення права вимоги викупу акцій.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук