Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Ринок цінних паперів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Незалежний оцінювач пайового інвестиційного фонду

Незалежний оцінювач виконує роботу з оцінки нерухомого майна пайових інвестиційних фондів на основі розрахунку ринкової, споживчої та ліквідаційної вартості.

Під ринковою вартістю розуміється найбільш ймовірна ціна, виражена в грошах або грошовому еквіваленті, за якою об'єкт нерухомості може бути проданий на відкритому ринку, що характеризується нормальним рівнем конкуренції.

Під споживною вартістю розуміється цінність, яку конкретний об'єкт нерухомості має для конкретного користувача при існуючому варіанті використання, тобто без розгляду варіанта найкращого і найбільш ефективного використання.

Під ліквідаційною вартістю розуміється вартість при вимушеній продажу об'єкта нерухомості, тобто та грошова сума, яка може бути отримана від продажу нерухомості в терміни, занадто короткі в порівнянні з часом, що витрачається на маркетинг, визначеним в рамках стандарту ринкової вартості.

Для розрахунку величини перерахованих типів вартості використовуються три основні підходи до оцінки нерухомого майна:

 • 1) підхід, заснований на капіталізації очікуваних доходів (дохідний підхід);
 • 2) підхід, що передбачає порівняльний аналіз ринкових продажів (ринковий підхід);
 • 3) підхід, заснований на аналізі витрат (витратний підхід).

Оцінка активів пайових інвестиційних фондів здійснюється з метою визначення частки кожного пайовика із застосуванням всіх видів підходу до неї.

Інформація, на основі якої проводиться оцінка, повинна містити:

 • • характеристику підприємства, частки акціонерів у капіталі підприємства або характеристики цінних паперів, що підлягають оцінці, включаючи юридичні вдачі, привілеї та умови, кількісні характеристики, фактори, що впливають на контроль над підприємством, і угоди, що обмежують продаж або передачу;
 • • загальну характеристику підприємства, його історію та перспективи розвитку;
 • • фінансову інформацію про підприємство за попередні періоди;
 • • активи і зобов'язання підприємства;
 • • загальну характеристику галузей, які впливають на дане підприємство, їх поточний стан;
 • • економічні фактори, що впливають на дане підприємство;
 • • стан ринку капіталів як джерела необхідної інформації про можливі ставках доходу по альтернативним капіталовкладенням, про угоди з котируваними акціями, про злиття і поглинання компаній;
 • • дані про минулі угодах за участю оцінюваного підприємства, часткою в його капіталі або його акцій.

Оцінка вартості підприємства, частки в капіталі підприємства або цінних паперів проводиться з метою одержання висновку щодо вартості активів пайових інвестиційних фондів для подальшого викупу інвестиційних паїв. Незалежним оцінювачем майна пайового інвестиційного фонду може бути комерційна організація, що має ліцензію.

Вимоги до незалежного оцінювача, умови та порядок видачі йому ліцензії, підстави і порядок призупинення дії або анулювання ліцензії на право здійснення діяльності з оцінки майна пайового інвестиційного фонду встановлюються федеральним органом виконавчої влади по ринку ланцюгових паперів.

Агенти пайового інвестиційного фонду

Прийом заявок на придбання та викуп інвестиційних паїв пайового інвестиційного фонду, крім керуючої компанії фонду, може здійснюватися тільки агентами, відомості про яких внесені до відповідного реєстру пайових інвестиційних фондів.

Внесення відомостей про агента до реєстру пайових інвестиційних фондів є своєрідним дозволом на здійснення ним діяльності в якості агента з розміщення та викупу інвестиційних паїв, а виключення його з реєстру - анулюванням такого дозволу.

Агентами пайового інвестиційного фонду можуть бути тільки спеціалізовані депозитарії та професійні учасники ринку цінних паперів, які здійснюють брокерську діяльність на підставі ліцензії або діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів.

Діяльність з розміщення та викупу інвестиційних паїв здійснюється агентом на підставі договору доручення з керуючою компанією фонду та довіреності.

Агент з розміщення та викупу інвестиційних Наєв зобов'язаний:

 • • приймати заявки на придбання та викуп інвестиційних паїв відповідно до правил фонду, відмовляти в прийомі цих заявок у випадках, передбачених правилами фонду;
 • • призупиняти прийом заявок на придбання та викуп інвестиційних паїв фонду тільки за відповідним розпорядженням керуючої компанії;
 • • надавати на вимогу зацікавлених осіб можливість ознайомитися з довіреністю, виданою агенту керуючою компанією;
 • • надавати будь-яким особам можливість ознайомитися з інформацією, що розкривається відповідно до правил фонду;
 • • здійснювати контроль за правильністю заповнення заявок на придбання та викуп інвестиційних паїв фонду;
 • • видавати один примірник прийнятої заявки на придбання або викуп інвестиційних паїв (або відривну частину прийнятої заявки на придбання або викуп інвестиційних паїв) з відміткою про прийняття особі, яка подала заявку;
 • • зберігати примірники (копії) прийнятих заявок на придбання та викуп інвестиційних паїв;
 • • вести журнал обліку прийнятих та переданих керуючої компанії або зазначеній нею особі заявок на придбання та викуп інвестиційних паїв фонду із зазначенням дати і часу прийняття заявок, реквізитів розрахункових документів, що підтверджують оплату інвестиційних паїв, і даних про всі надійшли і переданих документах;
 • • передавати екземпляри прийнятих заявок на придбання та викуп інвестиційних паїв з відміткою про прийняття, а також всі представлені документи по акту прийому-передачі керуючої компанії або зазначеній нею особі;
 • • негайно надавати доступ до облікової документації про розміщення та викуп інвестиційних паїв фонду на вимогу керуючої компанії фонду, федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперів або уповноважених ним осіб, а також дозволяти їм у будь-який час вести перевірки в займаних агентом приміщеннях.

Невиконання зазначених вимог агентом може бути підставою призупинення дії або анулювання ліцензії управляючої компанії фонду на здійснення довірчого управління майном, що є пайові інвестиційні фонди.

Агент не має права:

 • • придбавати інвестиційні паї фонду, агентом з розміщення та викупу яких він є;
 • • примушувати до придбання або викупу інвестиційних паїв фонду;
 • • використовувати інформацію, отриману у зв'язку із здійсненням функцій агента з розміщення та викупу інвестиційних паїв, у власних інтересах або в інтересах третіх осіб (у тому числі своїх службовців);
 • • спотворювати інформацію, отриману від керуючої компанії, спеціалізованого реєстратора, спеціалізованого депозитарію фонду, або затримувати її надання інвесторам і власникам інвестиційних паїв.

Розмір винагороди агентів, у тому числі у вигляді надбавки, стягнутої при придбанні, і (або) знижки, стягнутої при викупі інвестиційних паїв пайового інвестиційного фонду, визначається в договорі з керуючою компанією. Надбавка при придбанні і знижка при викупі інвестиційного паю встановлюються у вигляді фіксованого процентного відношення до його вартості. Розмір надбавки і знижки, передбачений у договорі з агентом, не може перевищувати розмір надбавки і знижки, зазначений у правилах пайового інвестиційного фонду. Надбавки та знижки агентів з розміщення інвестиційних паїв, як правило, можуть становити 1-5% від вартості паю.

Річний звіт та річний бухгалтерський баланс керуючої компанії, а також річний бухгалтерський баланс майна пайового інвестиційного фонду підлягають підтвердженню аудитором. Вимоги до цьому учаснику сформульовані в офіційних документах, що регулюють діяльність аудиторів в Росії. Слід зазначити, що аудитор повинен мати ліцензію на право ведення даного виду діяльності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук