Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Ринок цінних паперів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості оподаткування доходів від термінових угод

Під фінансовим інструментом термінової угоди визнається договір, що є похідним фінансовим інструментом. Наприклад, до них відносяться форвардні, ф'ючерсні, опціонні контракти, своп-контракти.

Характерною особливістю даних фінансових інструментів є наявність базисного активу. Під базисним активом фінансових інструментів термінових угод розуміється предмет термінової угоди, у тому числі іноземна валюта, цінні папери, майно та майнові права, процентні ставки, кредитні ресурси, індекси цін або процентних ставок та інші фінансові інструменти термінових угод. Учасниками термінових угод є організації, які вчиняють операції з фінансовими інструментами термінових угод. Вони забезпечують виконання прав та обов'язків за операціями з фінансовими інструментами термінових угод або шляхом поставки базисного активу, або шляхом добутку остаточного взаєморозрахунку але фінансовими інструментами термінових угод, або шляхом вчинення учасником термінової угоди операції, протилежної раніше здійсненої операції з фінансовим інструментом термінових угод. Для операцій з фінансовими інструментами термінових угод, спрямованих на покупку базисного активу, операцією протилежної спрямованості визнається операція, спрямована на продаж базисного активу, а для операції, спрямованої на продаж базисного активу, - операція, спрямована на покупку базисного активу.

Фінансові інструменти термінових угод підрозділяються на фінансові інструменти термінових угод, що звертаються па організованому ринку, і фінансові інструменти термінових угод, не обертаються на організованому ринку. При цьому фінансові інструменти термінових угод визнаються обертаються на організованому ринку при одночасному дотриманні наступних умов:

 • • порядок їх укладення, обігу та виконання встановлюється організатором торгівлі, які мають на це право відповідно до російського законодавства або законодавством іноземних держав;
 • • інформація про ціни фінансових інструментів термінових угод публікується в засобах масової інформації або може бути надана організатором торгівлі будь-якій зацікавленій особі протягом трьох років після дати здійснення операції з фінансовим інструментом термінової угоди.

При виконанні операцій з інструментами термінових угод під варіаційної маржею розуміється сума коштів, що розраховується організатором торгівлі і виплачують або отримують сторони термінових угод відповідно до встановлених правил організаторами торгівлі, а під операціями хеджування розуміються операції з фінансовими інструментами термінових угод, що здійснюються з метою зменшення або компенсації несприятливих для платника податків наслідків, обумовлених виникненням збитку, недоотриманням прибутку або іншого показника об'єкта хеджування. При здійсненні операції хеджування враховуються доходи і витрати, пов'язані з об'єктом хеджування.

Враховуючи дані обставини, охарактеризуємо особливості формування доходів і витрат за операціями з фінансовими інструментами термінових угод, що звертаються па організованому ринку.

Доходами за операціями з фінансовими інструментами термінових угод, що обертаються на організованому ринку, отриманими у звітному періоді, визнаються:

 • • сума варіаційної маржі, належної до одержання платником податку протягом звітного періоду;
 • • суми, належні до отримання протягом звітного періоду за операціями з фінансовими інструментами термінових угод, у тому числі в порядку розрахунків за операціями з фінансовими інструментами термінових угод, що передбачають поставку базисного активу.

Витратами за фінансовими інструментами термінових угод, що обертаються на організованому ринку, понесеними у звітному періоді, визнаються:

 • • сума варіаційної маржі, що підлягає сплаті платником податку протягом звітного періоду;
 • • суми, що підлягають сплаті протягом звітного періоду за операціями з фінансовими інструментами термінових угод, а також вартість базисного активу, переданого по угодами, які передбачають поставку базисного активу;
 • • витрати, пов'язані із здійсненням операцій з фінансовими інструментами термінових угод, що обертаються на організованому ринку.

Формування доходів і витрат за операціями з фінансовими інструментами термінових угод, не обертаються на організованому ринку, також мають свої особливості.

Доходами але операцій з фінансовими інструментами термінових угод, не обертаються на організованому ринку, отриманими у звітному періоді, визнаються:

 • • суми грошових коштів, що належать до отримання в звітному періоді одним з учасників операції з фінансовим інструментом термінової угоди при її виконанні;
 • • суми, належні до отримання протягом звітного періоду за операціями з фінансовими інструментами термінових угод, у тому числі в порядку розрахунків але операцій з фінансовими інструментами термінових угод, що передбачають поставку базисного активу.

Витратами за операціями з фінансовими інструментами термінових угод, не обертаються на організованому ринку, понесеними у звітному періоді, визнаються:

 • • суми грошових коштів, що підлягають сплаті у звітному періоді одним з учасників операції з фінансовим інструментом термінової угоди при її виконанні;
 • • суми, що підлягають сплаті протягом звітного періоду за операціями з фінансовими інструментами термінових угод, а також вартість базисного активу, переданого по угодами, які передбачають поставку базисного активу;
 • • витрати, пов'язані із здійсненням операцій з фінансовими інструментами термінових угод.

Існують особливості визначення податкової бази за операціями з фінансовими інструментами термінових угод звертаються, так і не обертаються на організованому ринку. По-перше, податкова база по операціях з фінансовими інструментами термінових угод, як звертаються, так і не обертаються на організованому ринку, обчислюється окремо, а, по-друге, результат визначається на основі доходів і збитків від таких операцій.

Податкова база по операціях з фінансовими інструментами термінових угод, що звертаються на організованому ринку, визначається як різниця між сумами доходів за вказаними угодами з усіма базисними активами, належними до отримання за звітний період, і сумами витрат за вказаними угодами з усіма базисними активами за звітний період. Від'ємна різниця відповідно визнається збитком від таких операцій.

Збиток за операціями з фінансовими інструментами термінових угод, що обертаються на організованому ринку, зменшує податкову базу.

Податкова база але операцій з фінансовими інструментами термінових угод, не обертаються на організованому ринку, визначається як різниця між доходами за цими операціями з усіма базисними активами та витратами за звітний період. Від'ємна різниця відповідно визнається збитками від таких операцій.

Збитки за операціями з фінансовими інструментами термінових угод, не обертаються на організованому ринку, можуть бути віднесені на зменшення податкової бази, що утворюється за операціями з фінансовими інструментами термінових угод, не обертаються на організованому ринку, в наступні податкові періоди. У цьому випадку професійні учасники ринку цінних паперів, які здійснюють дилерську діяльність, включаючи банки, має право зменшити податкову базу на суму збитку, отриманого за операціями з фінансовими інструментами термінових угод, не обертаються на організованому ринку.

Отримані доходи та понесені витрати за зобов'язаннями, що виникають з своп-контракту, враховуються при визначенні податкової бази за операціями з фінансовими інструментами термінових угод.

Оцінка операцій з фінансовими інструментами термінових угод для цілей оподаткування має свої особливості щодо фінансових інструментів термінових угод, що звертаються і не обертаються на організованому ринку.

Так для обертаються на організованому ринку фінансових інструментів термінових угод фактичною ціною угоди визнається ринкова ціна, якщо фактична ціна операції знаходиться в інтервалі між мінімальною і максимальною ціною угод (інтервал цін) із зазначеним інструментом, зареєстрованим організатором торгівлі в дату укладення угоди. Якщо по одному і тому ж фінансовому інструменту термінових угод угоди відбувалися через двох і більше організаторів торгівлі, то учасник термінових угод вправі самостійно вибрати організатора торгівлі, зареєстрований яким інтервал цін буде використовуватися для визнання фактичної ціни угоди ринковою ціною з метою оподаткування.

У відсутність у організатора торгівлі інформації про інтервал цін в дату укладення відповідної угоди використовуються дані організатора торгівлі про інтервал цін в дату найближчих торгів, що відбулися протягом останніх трьох місяців.

Фактична ціна фінансового інструменту термінової угоди, не обертається на організованому ринку, визнається для цілей оподаткування ринковою ціною, якщо вона відрізняється не більше ніж на 20% у бік підвищення або зниження від розрахункової вартості цього фінансового інструменту термінових угод на дату укладення термінової угоди. Порядок визначення розрахункової вартості відповідних видів фінансових інструментів термінових угод встановлюється федеральним органом виконавчої влади по ринку цінних паперів за погодженням з Міністерством фінансів Російської Федерації.

Якщо фактична ціна фінансового інструменту термінової угоди, не обертаються на організованому ринку, відрізняється більше ніж на 20% у бік підвищення або зниження від розрахункової вартості цього фінансового інструменту термінових угод, доходи або витрати платника податку визначаються виходячи з розрахункової вартості, збільшеної або зменшеної па 20% .

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук