Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Ринок цінних паперів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з цінними паперами

Для цілей оподаткування дохід фізичних осіб підрозділяється на доходи від джерел в Російській Федерації та доходи від джерел за межами Російської Федерації.

До доходів відносяться дивіденди і відсотки, отримані від російської організації, доходи від реалізації в Росії акцій або інших цінних паперів, а також часток участі в статутному капіталі організацій. До доходів, отриманих від джерел за межами Російської Федерації, відносяться дивіденди і відсотки, отримані від іноземної організації.

Необхідно відзначити, що доходами не визнаються доходи від операцій, пов'язаних з майновими та немайновими відносинами фізичних осіб, які є членами однієї сім'ї.

При визначенні податкової бази враховуються всі доходи, отримані фізичними особами як у грошовій, так і в натуральній формах, або право на розпорядження якими в них виникло, а також доходи у вигляді матеріальної вигоди від придбання цінних паперів.

Таким чином, для сплати податку необхідно визначити базу оподаткування, а потім застосувати відповідну податкову ставку.

Податкова база визначається окремо по кожному виду доходів, щодо яких встановлено різні податкові ставки.

Для доходів, щодо яких передбачена податкова ставка 13%, податкова база визначається як грошове вираження таких доходів, що підлягають оподаткуванню, зменшених на суму передбачених стандартних, соціальних, майнових та професійних податкових відрахувань. При визначенні податкової бази при виконанні операцій з цінними паперами слід врахувати ряд особливостей.

Особливістю визначення податкової бази при отриманні доходів у вигляді матеріальної вигоди від придбання цінних паперів є те, що в цьому випадку податкова база визначається як перевищення ринкової вартості цінних паперів, що визначається з урахуванням граничної межі коливань ринкової ціни цінних паперів, над сумою фактичних витрат платника податку на їх придбання. У свою чергу, порядок визначення ринкової ціни цінних паперів та граничної межі коливань ринкової ціни цінних паперів встановлюється федеральним органом, що здійснює регулювання ринку цінних паперів.

Наступною особливістю є сплата податку на доходи фізичних осіб щодо доходів від пайової участі в організації.

Сума податку на доходи фізичних осіб у цьому випадку стосується отриманих дивідендів і визначається з урахуванням наступних положень:

1) сума податку відношенні дивідендів, отриманих від джерел за межами Російської Федерації, визначається платником податку самостійно стосовно до кожної сумі отриманих дивідендів за ставкою 9%.

При цьому платники податків мають право зменшити суму податку на суму, обчислену та сплачену за місцем знаходження джерела доходу, тільки у випадку, якщо джерело доходу знаходиться в іноземній державі, з яким укладено договір (угода) про уникнення подвійного оподаткування.

У разі якщо сума податку, сплачена за місцем знаходження джерела доходу, перевищує суму податку, отримана різниця не підлягає поверненню з бюджету;

 • 2) якщо джерелом доходу платника податку, одержаного у вигляді дивідендів, є російська організація, яка визнається податковим агентом, вона визначає суму податку окремо по кожному платнику податків стосовно кожної виплаті доходів за ставкою 9%;
 • 3) податкова ставка встановлюється у розмірі 9% у відношенні доходів у вигляді відсотків за облігаціями з іпотечним покриттям, емітованими до 1 січня 2007 року, а також по доходах засновників довірчого управління іпотечним покриттям, отриманим на підставі придбання іпотечних сертифікатів участі, виданих керуючим іпотечним покриттям до 1 січня 2007 р

Особливості визначення податкової бази, обчислення та сплати податку на доходи фізичних осіб за операціями з цінними паперами та операціями з фінансовими інструментами термінових угод, базисним активом за якими є цінні папери

При визначенні податкової бази по доходах за операціями з цінними паперами, включаючи інвестиційні паї пайового інвестиційного фонду, і операціями з фінансовими інструментами термінових угод, базисним активом але якими є цінні папери, враховуються доходи, отримані але такими операціями:

 • • купівлі-продажу цінних паперів, що обертаються на організованому ринку цінних паперів;
 • • купівлі-продажу цінних паперів, не обертаються на організованому ринку цінних паперів;
 • • з фінансовими інструментами термінових угод, базисним активом за якими є цінні папери;
 • • купівлі-продажу інвестиційних паїв пайових інвестиційних фондів, включаючи їх погашення;
 • • з цінними паперами та фінансовими інструментами термінових угод, базисним активом за якими є цінні папери, здійснюваним довірчим керуючим на користь засновника довірчого управління, що є фізичною особою.

Дохід (збиток) за операціями купівлі-продажу цінних паперів визначається як сума доходів за сукупністю угод з цінними паперами відповідної категорії, здійснених протягом податкового періоду, за вирахуванням суми збитків.

Дохід (збиток) за операціями купівлі-продажу цінних паперів, у тому числі інвестиційних паїв пайових інвестиційних фондів, визначається як різниця між сумами доходів, отриманими від реалізації цінних паперів, і документально підтвердженими витратами на придбання, реалізацію і зберігання цінних паперів, фактично виробленими платником податків , включаючи витрати, що відшкодовуються професійному учаснику ринку цінних паперів, керуючої компанії, що здійснює довірче управління майном, що є пайовий інвестиційний фонд.

До витрат відносяться:

 • • суми, що сплачуються продавцю відповідно до договору;
 • • оплата послуг, що надаються депозитарієм;
 • • комісійні відрахування професійним учасникам ринку цінних паперів, знижка, що сплачується (відшкодовується) керуючої компанії пайового інвестиційного фонду при продажу (погашення) інвестором інвестиційного паю пайового інвестиційного фонду;
 • • біржовий збір (комісія);
 • • оплата послуг реєстратора;
 • • інші витрати, безпосередньо пов'язані з купівлею, продажем і зберіганням цінних паперів, вироблені за послуги, що надаються професійними учасниками ринку цінних паперів у рамках їх професійної діяльності.

При реалізації акцій, часток або паїв, отриманих платником податку при реорганізації організацій, витратами на їх придбання визнається вартість конвертованих акцій реорганізується організації за умови документального підтвердження платником податку витрат на їх придбання.

При реалізації (погашенні) інвестиційних паїв, виданих керуючою компанією, що здійснює довірче управління майном, що є пайовий інвестиційний фонд, та отриманих платником податку при внесенні майна до майно пайового інвестиційного фонду, витратами на придбання цих інвестиційних паїв визнаються документально підтверджені витрати на придбання майна або майнових прав , внесених у майно пайового інвестиційного фонду.

Якщо платником податків були придбані у власність (у тому числі отримані на безоплатній основі або з частковою оплатою) цінні папери, при оподаткуванні доходів але операцій купівлі-продажу цінних паперів як документально підтверджених витрат на придбання (отримання) цих цінних паперів враховуються також суми, з яких був обчислений та сплачено податок при придбанні (отриманні) даних цінних паперів.

Дохід (збиток) за операціями купівлі-продажу цінних паперів, що обертаються на організованому ринку цінних паперів, зменшується (збільшується) на суму процентів, сплачених за користування грошовими коштами, залученими для здійснення угоди купівлі-продажу цінних паперів, у межах сум, розрахованих виходячи з діючої ставки рефінансування ЦБ РФ.

За операціями з цінними паперами, що обертаються на організованому ринку цінних паперів, розмір збитку визначається з урахуванням граничної межі коливань ринкової ціни цінних паперів.

При реалізації або погашенні інвестиційного паю в разі, якщо зазначений інвестиційний пай не обертаються на організованому ринку цінних паперів, витрати визначаються виходячи з ціни придбання цього інвестиційного паю, включаючи надбавки.

При реалізації або погашенні інвестиційного паю пайового інвестиційного фонду в разі, якщо зазначений інвестиційний пай не обертаються на організованому ринку цінних паперів, ринкової ціною визнається розрахункова вартість інвестиційного паю, що визначається в порядку, встановленому законодавством РФ про інвестиційні фонди.

При придбанні інвестиційного паю пайового інвестиційного фонду в разі, якщо зазначений інвестиційний пай не обертаються на організованому ринку цінних паперів, ринкової ціною визнається розрахункова вартість інвестиційного паю, що визначається в порядку, встановленому законодавством РФ про інвестиційні фонди. У разі якщо правилами довірчого управління пайовим інвестиційним фондом передбачена надбавка до розрахункової вартості інвестиційного паю, ринкової ціною визнається розрахункова вартість інвестиційного паю з урахуванням такої надбавки.

Якщо витрати платника податку на придбання, реалізацію і зберігання цінних паперів не можуть бути віднесені безпосередньо до витрат на придбання, реалізацію і зберігання конкретних цінних паперів, дані витрати розподіляються пропорційно вартісної оцінки цінних паперів, на частку яких відносяться витрати. Вартісна оцінка цінних паперів визначається на дату здійснення цих витрат.

Податкова база по операціях купівлі-продажу цінних паперів (погашення інвестиційних паїв пайових інвестиційних фондів) визначається як дохід, отриманий за результатами податкового періоду за операціями з цінними паперами. Дохід (збиток) за операціями купівлі-продажу цінних паперів (погашення інвестиційних паїв пайових інвестиційних фондів) визначається як сума доходів за вирахуванням суми збитків.

Збиток за операціями з цінними паперами, що обертаються на організованому ринку цінних паперів, отриманий за результатами зазначених операцій, здійснених у податковому періоді, зменшує податкову базу але операцій купівлі-продажу цінних паперів даної категорії.

За операціями з фінансовими інструментами термінових угод, що укладаються з метою зниження ризиків зміни ціни цінного паперу, доходи від операцій з фінансовими інструментами термінових угод (включаючи отримані премії по операціях з опціонами) збільшують, а збитки зменшують податкову базу по операціях з базисним активом.

Податкова база по операціях купівлі-продажу цінних паперів та операціями з фінансовими інструментами термінових угод визначається після закінчення податкового періоду. Розрахунок та сплата суми податку здійснюються податковим агентом по закінченні податкового періоду або при здійсненні ним виплати грошових коштів платнику податків до закінчення чергового податкового періоду.

При здійсненні виплати грошових коштів податковим агентом до закінчення чергового податкового періоду податок сплачується з частки доходу, що відповідає фактичній сумі виплачуваних грошових коштів. Частка доходу визначається як добуток загальної суми доходу на відношення суми виплати до вартісної оцінки цінних паперів, яка визначається на дату виплати грошових коштів, за якими податковий агент виступає як брокера. При здійсненні виплати грошових коштів платнику податку більше одного разу протягом податкового періоду розрахунок суми податку здійснюється наростаючим підсумком з заліком раніше сплачених сум податку.

Вартісна оцінка цінних паперів визначається виходячи з фактично зроблених і документально підтверджених витрат на їх придбання.

Податковим агентом щодо доходів за операціями з цінними паперами та операціями з фінансовими інструментами термінових угод, здійснюваним довірчим керуючим на користь засновника довірчого управління (вигодонабувача), визнається довірчий керуючий, який визначає податкову базу за даними операціями.

Не обкладаються податком:

 • • доходи в грошовій і натуральній формі, одержувані від фізичних осіб у порядку дарування, за винятком випадків дарування акцій, часток, паїв. Доходи, отримані в порядку дарування, звільняються від оподаткування у разі, якщо дарувальник і обдаровуваний є членами сім'ї та близькими родичами;
 • • доходи, отримані від акціонерних товариств або інших організацій;
 • • акції, частки, паї, отримані акціонерами в результаті переоцінки основних засобів та розподілені пропорційно їх частці і видами акцій, або у вигляді різниці між новою і початковою номінальною вартістю акцій або їх майнової частки в статутному капіталі;
 • • акції, частки, паї, отримані акціонерами в результаті реорганізації компанії;
 • • суми процентів за державними казначейськими зобов'язаннями, облігаціями, а також по облігаціях і цін

вим паперах, випущених за рішенням органів місцевого самоврядування;

• виграші за облігаціями державних позик Російської Федерації і суми, одержувані в погашення даних облігацій.

Податкові ставки

Податкова ставка встановлюється в розмірі 30% у відношенні всіх доходів, одержуваних фізичними особами, які не є податковими резидентами РФ, за винятком доходів, одержуваних у вигляді дивідендів від пайової участі в діяльності російських організацій, щодо яких податкова ставка встановлюється у розмірі 15%.

Податкова ставка встановлюється в розмірі 9% у відношенні:

 • • доходів від пайової участі в діяльності організацій, отриманих у вигляді дивідендів фізичними особами, які є податковими резидентами РФ;
 • • доходів у вигляді відсотків за облігаціями з іпотечним покриттям, емітованими до 1 січня 2007 року, а також по доходах засновників довірчого управління іпотечним покриттям, отриманим на підставі придбання іпотечних сертифікатів участі, виданих керуючим іпотечним покриттям до 1 січня 2007 р

Особливості визначення доходів окремих категорій іноземних громадян

Відповідно до вимог податкового законодавства не підлягають оподаткуванню доходи:

 • • глав, а також персоналу представництв іноземної держави, що мають дипломатичний і консульський ранг, членів їх сімей, що проживають разом з ними, якщо вони нс є громадянами Російської Федерації, за винятком доходів від джерел в Російській Федерації, не пов'язаних з дипломатичною і консульською службою цих фізичних осіб;
 • • адміністративно-технічного персоналу представництв іноземної держави та членів їх сімей, які проживають разом з ними, якщо вони не є громадянами Російської Федерації або не проживають в Російській Федерації постійно, за винятком доходів від джерел в Російській Федерації, не пов'язаних з роботою зазначених фізичних осіб в цих представництвах;
 • • обслуговуючого персоналу представництв іноземної держави, які не є громадянами Російської Федерації або не проживають в Російській Федерації постійно, отримані ними по своїй службі в представництві іноземної держави;
 • • співробітників міжнародних організацій - відповідно до статутів цих організацій.

Слід також зазначити, що представлені положення діють у випадках, якщо законодавством відповідної іноземної держави встановлено аналогічний порядок щодо зазначених осіб, або якщо така норма передбачена міжнародним договором (угодою) Російської Федерації. Перелік іноземних держав визначається федеральним органом виконавчої влади у сфері міжнародних відносин спільно з Мінфіном Росії.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук