Передмова

Знання теорії і практики брендингу є основою у визначенні нової моделі управління виробництвом. В даний час багато підприємств усвідомлюють необхідність створення маркетингових відділів, що включають бренд- менеджерів, а також підготовки висококваліфікованих фахівців у цій галузі.

Брендинг - це навчальна дисципліна, яка входить до варіативну частину професійного циклу Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти (ФГОС ВПО) для бакалаврів економічних вузів, у тому числі для студентів, що навчаються за спеціальністю 080200 "Менеджмент" і 100700 "Торговельна справа".

Дисципліна "Брендинг" в ряду економічних, управлінських і фінансових дисциплін, що використовують маркетингові принципи, є одним з основоположних теоретичних і методичних фундаментів для формування у студентів управлінського мислення, заснованого на розумінні сутності і застосування технології брендингу в різних сферах бізнесу в епоху глобалізації.

У сукупності з іншими дисциплінами, що входять до варіативну частину професійного циклу ФГОС ВПО, дисципліна "Брендинг" забезпечує інструментарій формування професійних компетенцій бакалавра.

Після вивчення дисципліни "Брендинг" студент повинен:

знати

 • • основні поняття та інструменти сучасного брендингу;
 • • основи стратегічного брендингу;
 • • методи створення корпоративного бренд-менеджменту;
 • • види управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності комерційного бренду;

вміти

 • • самостійно проводити оцінку бренду;
 • • на основі аналізу конкурентоспроможності створювати бренд підприємства;
 • • розробляти стратегічні плани просування бренду;
 • • застосовувати методи аналізу бренду;
 • • впроваджувати результати аналізу ефективності бренду торгової організації;

володіти

 • • понятійним апаратом у галузі брендингу;
 • • основними технологіями брендингу;
 • • навичками застосування сучасних інструментів брендингу для вирішення практичних завдань;
 • • сучасними методами збору, обробки, аналізу та інтерпретації інформації для проведення аудиту бренду;
 • • технологіями ребрендингу;
 • • методами розробки та реалізації маркетингових програм.

Вивчення дисципліни "Брендинг" грунтується на сумі знань, отриманих студентами в ході освоєння економічної теорії (мікро- і макроекономіки), економіки підприємстві, статистики, маркетингу, менеджменту, поведінки споживачів.

Матеріали даного видання можуть бути використані при вивченні дисциплін "Управління маркетингом", "Маркетингові дослідження", "Маркетингові комунікації", "Управління продуктом", "Реклама".

У підручнику використовувалися роботи таких відомих вчених економістів і маркетологів, як Г. Л. Азоев, А. П. Челенков, М. І. Долинська, І. О. Соловйов, Т. Г. Філософова, Р. А. Фатхутдінов, Б. Н. Головко, А. А. Браверман, І. Я. Рожков, В. Г. Кісмерешкін, В. Л. Музикант, В. Н. Домнин, Ж.-Н. Капферер, Л. Апшоу, Д. Аакер, Дж. Траут, Ж. Ламбен, Г. Ассель, П. Темпорао, Д. Траут, К. Макрай, К. Лінн, Д. Огілві та ін. Також автори спиралися на офіційні періодичні видання та спеціальні інформаційно-аналітичні матеріали РосБізнесКонсалтинг, РА "Експерт", Російської асоціації маркетингу, а також інших російських установ і міжнародних організацій.

Даний підручник може бути корисний викладачам економічних і гуманітарних вузів і факультетів, аспірантам, господарським працівникам і спеціалістам в області комерції та управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >