Аналіз фінансової звітності

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПЕРЕДМОВАБУХГАЛТЕРСЬКА (ФІНАНСОВА) ЗВІТНІСТЬ - ОСНОВА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇОбліково-аналітичне забезпечення систем управлінняІнформаційні потреби менеджменту комерційних організаційОцінка якості і вдосконалення бухгалтерської (фінансової) звітностіЕволюція звітності в умовах ринкової економікиЗавдання і зміст аналізу бухгалтерської (фінансової) звітностіВиди аналізу бухгалтерської (фінансової) звітностіЕкспрес-аналіз бухгалтерської (фінансової) звітностіДеталізований аналіз бухгалтерської (фінансової) звітностіОСНОВНІ МЕТОДИ (ІНСТРУМЕНТИ) АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІСистема методів аналізу бухгалтерської (фінансової) звітностіМатематичне моделювання в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітностіЕвристичні методи аналізуБУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО АНАЛІЗЦілі і завдання аналізу балансу комерційної організаціїДжерела інформації для аналізуОцінка надійності інформаціїЧитання інформаціїАналітичний баланс-нетто: цілі, завдання та способи формуванняАналіз активівАналіз оборотних активівАналіз складу і структури оборотних активів Аналіз запасівГотова продукціяАналіз дебіторської заборгованостіАналіз якості дебіторської заборгованості. Формування резервів по сумнівних боргахКороткострокові фінансові вкладенняАналіз грошових коштівАналіз необоротних активівАналіз нематеріальних активівРезультати досліджень і розробокАналіз основних засобівАналіз незавершеного будівництва Аналіз дохідних вкладень в матеріальні цінностіАналіз довгострокових фінансових вкладеньВідкладені податкові активиІнші необоротні активиАналіз капіталу і зобов'язань організаціїАналіз власного капіталу (капіталу) організаціїПоняття і порядок розрахунку чистих активівАналіз складу і структури власного капіталуАналіз зобов'язань організаціїАНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИЗначення і цільова спрямованість звіту про прибутки і збитки в ринковій економіціПоняття доходів і витрат організації та їх класифікація у звіті про прибутки і збиткиСистема показників фінансових результатів організаціїМетоди аналізу звіту про прибутки і збиткиАналіз якості прибутку і факторів, що використовуються для прогнозування фінансових результатівАНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВЗначення і цільова спрямованість звіту про рух грошових коштівВизначення та класифікація грошових потоків. Поняття операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Формати звіту про рух грошових коштівЗміст звіту про рух грошових коштів, представлення та аналіз інформації про грошові потоки в річної бухгалтерської (фінансової) звітностіНепрямий метод аналізу грошових потоківАналіз показників і фінансових коефіцієнтів, що розраховуються на основі грошових потоківАНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВВикористання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості та недоліки методуНадійність показників фінансової звітностіПорівнянність показників звітностіВзаємозалежність показників звітностіПоказники поточної платоспроможності та ліквідностіПоказники ділової активності та оборотності коштівПоказники фінансової структури і довгострокової платоспроможностіПоказники оцінки ефективності бізнесуЕфективність інвестиційної діяльностіЕфективність фінансової діяльностіПоказники активності на ринку цінних паперівАналіз причин зміни величини прибутку на акціюАНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СЕГМЕНТАМИНормативне регулювання розкриття інформації про сегментиПредставлення інформації про сегменти в поясненнях до бухгалтерської звітності. Аналіз основних показників сегментівПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІЦілі, завдання та етапи формування прогнозної фінансової звітностіМоделі і методи, використовувані при прогнозуванні фінансової звітностіПерша група - методи експертних оцінокДруга група - детерміновані методиТретя група - стохастичні методиПрийом "пробки"Прийом "відсотка з продажів"Прийом пропорційних залежностей з визначенням і усуненням вузьких місцьФінансове планування на основі бюджетної моделі організаціїІнструменти бізнес-аналізуЛІТЕРАТУРА
 
Наст >